Administrație

Începând cu decembrie 2013, administrarea sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu este asigurată de APM Caraş-Severin.

Asociaţia Altitudine a administrat aria protejată în perioada martie 2010 – decembrie 2013.

A se vedea studiile de caz.

În data de 04.12.2013, contractul de administrare al Asociaţiei Altitudine pentru situl Natura 2000 Munţii Ţarcu a fost reziliat unilateral de către MMSC, deşi Asociaţia Altitudine a depus Varianta 1 a Planului de Management la autorităţile competente pentru protecţia mediului spre aprobare legală, în termenul anterior notificat.

A se vedea studiul de caz – rezilierea contractului de administrare.

Regulamentul Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu a fost elaborat în 2011 şi respectă toate standardele şi condiţiile legale ale regulamentelor ariilor protejate în general (fiind practic un set de reguli extrase din legile existente deja).

Acesta poate fi consultat aici:

Regulament_Sit_Natura_2000_Muntii_Tarcu, versiune finala.pdf

–––––––––––––––––––––––––––––––

Panoul de mai jos prezintă informaţii de interes public pentru vizitatorii ariei protejate, cu cateva reguli extrase din regulament.