Plan de management

Începând cu decembrie 2013, administrarea sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu este asigurată de APM Caraş-Severin.

Asociaţia Altitudine a administrat aria protejată în perioada martie 2010 – decembrie 2013.

În data de 04.12.2013, contractul de administrare al Asociaţiei Altitudine pentru situl Natura 2000 Munţii Ţarcu a fost reziliat unilateral de către MMSC, deşi Asociaţia Altitudine a depus Varianta 1 a Planului de Management la autorităţile competente pentru protecţia mediului spre aprobare legală, în termenul anterior notificat.

A se vedea studiul de caz – rezilierea contractului de administrare.

–––––––––––––––––––––––

Varianta 1 a planului de management al sitului Natura 2000 Munții Țarcu poate fi descărcată de aici.

Deşi Varianta 1 a Planului de Management a fost realizată conform prevederilor legale, normelor de bune practici în domeniu (ghidul Appleton) şi bazată pe cele mai relevante informaţii disponibile în momentul de faţă, MMSC prin directia Biodiversitate nu consideră că Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu ar avea o propunere de plan de Plan de Management sau de Regulament spre aprobare, ca si cum acestea nici nu ar exista.

Considerăm inadmisibilă şi inacceptabilă această rea-voinţă la nivel de minister!