Regulament

Regulamentul Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu a fost elaborat în 2011 şi respectă toate standardele şi condiţiile legale ale regulamentelor ariilor protejate în general (fiind practic un set de reguli extrase din legile existente deja).

Acesta poate fi consultat aici:

Regulament_Sit_Natura_2000_Muntii_Tarcu, versiune finala.pdf
Dezbaterea publică a regulamentului a avut loc la Primăria Municipiului Caransebeş în 22 noiembrie 2011, într-o şedinţă în care au fost prezenţi mai puţin de jumatate din membrii CCA (neîndeplinindu-se cvorumul). Cu toate acestea, observaţiile participanţilor au fost incluse în regulament, în măsura în care nu încălcau alte prevederi legale.

Cu toate ca regulamentul întruneşte înca din 2011 toate condiţiile legale pentru a fi avizat (nu este necesară aprobarea lui în cadrul CCA, CCA având rol consultativ), ministerul de resort, prin Direcţia Biodiversitate, a tărăganat aprobarea acestuia pe motiv că nu există avizul CCA! (deşi legea nu cere acest lucru).

–––––––––––––––––––––––––––––––

Panoul de mai jos prezintă informaţii de interes public pentru vizitatorii ariei protejate, cu cateva reguli extrase din regulament.