2017

drum beletina1

Sesizare privind exploatarea unor păduri virgine din Geoparcul Platoul Mehedinți

Nr. 17 /23.11.2017

Sesizare,

Referitoare la exploatarea unor păduri virgine din  Geoparcul Platoul Mehedinți

 

Către

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Râmnicu-Vâlcea,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Mehedinți,

Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate,

Geoparcul Platoul Mehedinţi,

Copie: WWF Romania, Greenpeace, alte ONG-uri

Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra a două cazuri de avizare a unor parchete de exploatare forestieră în Geoparcul Mehedinţi în păduri care îndeplinesc criteriile de a fi încadrate ca şi păduri virgine sau cvasivirgine (conform OM 3397/2012) sau care reprezintă păduri seculare de valoare deosebită (“old-growth forests”) şi în care sunt planificate sau se efectuează deja exploatări silvice, din cauza cărora aceste păduri şi-ar pierde caracteristicile actuale.  Parcelele se află în UP 5 Coşustea din cadrul ocolului silvic Tarniţa, Direcţia Silvică Mehedinţi, din cadrul Romsilva, şi sunt situate în aria protejată Geoparcul Patoul Mehedinţi.

a) În zona Poiana Beletina s-au avizat şi demarat lucrări la parchete aflate într-un trup de pădure virgină, identificat în urma studiului Pin-Matra şi care până în 2017 a fost neatins. Este vorba de UA 54B şi 57C, UP 5 Coşuştea, OS Tarniţa, ambele parcele făcând parte dintr-un poligon Pin-Matra.
Acest lucru este ilegal conform OM 2525/2016, pentru că a fost încălcat art. 11.
drum beletina1

Parchetele se găsesc la aceste linkuri:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1009266_2017_20161012152526.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1009266_2017_20161012152500.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1004829_2017_20161012150637.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1004829_2017_20161012150543.pdf

Menţionăm faptul că, din motive inexplicabile, coordonatele GPS din schiţa parchetului, precum şi de pe pagina Romsilva sunt eronate, acest lucru inducând în eroare pe oricine este interesat şi doreşte verificarea parchetelor.

În cadrul acestor exploatări am descoperit următoarele nereguli / ilegalităţi la faţa locului:

1. Exploatarea se face într-un poligon de pădure Pin-Matra, din  care  parcelele alăturate au fost deja incluse în catalogul naţional al pădurilor virgine: 44A, 46, 47, 49A, 50A, 51A şi 52A.
Menţionăm faptul că UA 52A, parcela alăturată UA 54B (în care se exploatează), care se află deja în catalog, are vârsta în amenajament de 120 ani, în timp ce UA 54B, scoasă la exploatat şi neinclusă în catalog are în amenajament vârsta de 150 ani! Acest lucru este absurd, deoarece ambele parcele sunt intacte şi nu au fost parcurse cu exploatări forestiere până anul acesta.
De asemenea, UA 55A, 56B, 57B şi C se află în aceeaşi situaţie, iar împreună cu parcelele alăturate incluse deja în catalog formează un trup de pădure compact cu suprafaţa de peste 30 ha.

2. Drumul de scos-apropiat, nou realizat în această vară, intră în Poiana Beletina, intrând ILEGAL atât în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, în zona de protecţie integrală (non-intervenţie), cât şi în rezervaţia Vârful lui Stan, cod naţional 2.602!

3. La realizarea drumului de scos-apropiat au fost sparte (cu tractoare şi TAF-uri) lapiezurile din calcar, care reprezintă un habitat protejat pe suprafaţa Geoparcului Mehedinţi, după cum se poate vedea din imaginile din albumul foto….

4. Coordonatele GPS din schiţa parchetului, precum şi cele de pe pagina Romsilva sunt eronate, acest lucru inducând în eroare pe oricine este interesat şi doreşte verificarea parchetelor. Acest lucru este valaibil pentru toate parchetele din UP 5 Coşuştea a OS Tarniţa.

Imaginile ce susţin afirmaţiile noastre sunt disponibile la acest link: https://photos.app.goo.gl/QVQiDKskSj0PGUU22

Vă rugăm să verificaţi la faţa locului, cât și la ocolul silvic cele sesizate şi să luaţi următoarele măsuri:

1. Sistarea imediată a oricăror exploatări în UA 54B, 55A, 56B, 57B şi C.

2. În baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rog să precizaţi numele responsabililor (ca şi persoane) şi instituţiilor care au permis şi facilitat exploatările forestiere din poligonul Pin-Matra, precum şi realizarea drumului de scos-apropiat prin zona de protecţie integrală din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi prin rezervaţia Vârful lui Stan.

Pentru ilegalităţile de mai sus, în urma verificării din teren şi din amenajamentul silvic, vă rugăm să dispuneţi sancţionarea responsabililor conform legii şi să ne comunicaţi măsurile luate.

Conform Legii nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în M.Of. al României, în vigoare de la 18 iunie 2017:

<< 22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional – T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.” >>.

3. Vă rugăm să verificaţi felul în care au fost avizate ulterior de către alte instituţii aceste exploatări şi realizarea drumului de scos-apropiat şi să sancţionaţi şi instituţiile care au aprobat ulterior aplicarea acestor prevederi eronate ale amenajamentului silvic.

4. Vă rugăm să verificaţi felul în care a fost executat drumul de scos-apropiat, prin spargerea şi înlăturarea lapiezurilor într-o arie protejată şi să sancţionaţi firma care a realizat acest drum (din informaţiile deţinute – SC Login Company SRL), precum şi să o obligaţi să readucă habitatul la starea iniţială.

5. Vă rugăm să verificaţi care este motivul pentru care coordonatele GPS ale parchetelor din UP 5, OS Tarniţa sunt eronate şi să dispuneţi corectarea lor.

b) Un caz asemănător, tot în cadrul OS Tarniţa, UP 5 Coşuştea este în UA 32A, UA 34 şi UA 37A, care au fost scoase toate 3 la exploatare şi se doreşte realizarea unui drum nou de scos-apropiat,pornind din valea Coşuştea (deasupra localităţii Giurgiani), care va conduce de asemenea la distrugerea lapiezurilor din calcar şi la degradarea unei zone extrem de valoroase din Geoparcul Mehedinţi.
Aceste 3 parcele, împreună cu parcelele UA 30C, 33A, 38B şi 36B, formează un trup compact de pădure, care de asemenea are suprafaţa totală peste 30 ha şi poate îndeplini criteriile OM 3397/2012, lucru care va fi stabilit de un specialist la faţa locului.
Parchetele sunt:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1004321_2017_20161012143756.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1004321_2017_20161012143736.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1170319_2018_20171017140107.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1170319_2018_20171017140044.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1170338_2018_20171017151547.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1170338_2018_20171017151532.pdf

În caz că în cele 3 parcele nu s-au efectuat exploatări anterioare, aplicând principiul prevenţiei, vă rog să sistaţi exploatarea acestor 3 parcele, printr-un adendum la amenajamentul silvic, pentru a putea fi verificate la faţa locului de către un specialist, în vederea includerii în catalog.
În caz că s-au mai efectuat în trecut lucrari silvice în aceste parcele, vă rog să îmi menţionaţi acest lucru (APV, cantitate exploatată, anul exploatării, tipul exploatării).

Menţionăm că, alături de comunitatea locală, de turiştii care vizitează zona, de administraţia Geoparcului Mehedinţi şi de ONG-uri dorim să punem sub protecţie aceste păduri valoroase, să realizăm studii de includere a acestor parcele în catalogul naţional al pădurilor virgine, prin aducerea unui specialist la faţa locului care să realizeze studiile şi în concluzie să aplicaţi un adendum la amenajamentul silvic şi să anulaţi toate parchetele în exploatare din aceste parcele, pe principiul prevenţiei.

Vă rugăm să ne comunicaţi măsurile întreprinse la adresele de e-mail: contact@tarcu.ro si office@agentgreen.org.

concurs teregova

Concurs ”Să cunoaştem mai bine lumea în care trăim”

concurs teregova

Concursul despre natura din jurul nostru

”Să cunoaştem mai bine lumea în care trăim”

13 mai 2017 – Liceul Teoretic Sf.Dimitrie Teregova

Eveniment organizat în cadrul Proiectului „Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu”

 

Acest concurs se adresează elevilor din clasele V-VIII implicate în proiectul Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munții Țarcu.

Participarea la concurs se face în ECHIPE de 3-5 elevi. Fiecare echipă își va desemna un coordonator (dintre cei maxim 5 membri elevi) și își va alege un nume cu care se va înscrie.

IMPORTANT: Fiecare membru al echipei să aibă o contribuție clară la prestația echipei!

 

Fiecare echipă va pregăti pentru concurs:

 1. Un nume al echipei – pe care îl va folosi la înscriere,
 2. O prezentare Power Point pe care o va trimite pe mail până cel târziu la 10 mai (mtarcu@gmail.com),
 3. Un steag reprezentativ pentru echipă, cu care se va prezenta în ziua concursului,
 4. Un poster prin care prezintă ceva reprezentativ despre Situl Natura 2000 Munții Țarcu (minim A2, recomandabil A1),
 5. Va studia ghidul ”Descoperă Munții Țarcu” pentru a afla lucruri interesante despre această Arie Naturală Protejată și va răspunde la câteva întrebări în cadrul concursului.

More >

A început Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu 2017

RJ MT_DSC3195

 

.

este un proiect iniţiat în 2012 de către Asociaţia Altitudine Filiala Banat, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc şi MOL România, şi a altor sponsori şi suporteri.

S-a concretizat până acum printr-o serie de acţiuni şi tabere anuale cu elevi de gimnaziu şi liceu derulate în comunităţile din preajma Munţilor Ţarcu.

.


 

Nr Calendarul activitatilor Ranger Junior 2017 Data Locatia
1 Prezentări în scolile din Armenis, Slatina Timis, Vârciorova, Teregova, Turnu Ruieni, Borlova, Măru, Zăvoi 1-15 aprilie Vecinatatea Munţior Ţarcu
2 Atelier creativitate – impaslirea lanii 1 aprilie Școala Gimnazială Măru
3 Atelier creativitate cu lut 8 aprilie Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie ”
4 Atelier de pictură pe lemn 8 aprilie Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie”
5 Tabără de formare a voluntarilor 7-9 aprilie Teregova
6 Înscrieri pentru concursul de prezentări 1- 10 mai Email/telefon
7 Lecţii despre Munţii Ţarcu la Liceul Teoretic Dositei Obradovici 8 – 12 mai Timişoara
8 Concurs prezentari la Liceul Sf Dimitrie Teregova 15 mai Teregova
9 Ziua Munților Țarcu 20 mai Poiana Mărului
10 Recondiționarea traseului tematic „În căutarea acvilei de munte” 21 mai Clubului de Turism Concordia Lugoj
11 Seară studențească 22 mai Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
12 Descoperă Banatul Montan / European Day of Parks  24 mai Muzeul National al Banatului
13 Ziua Munților Țarcu 28 mai Pădurea Verde
14 Lecţii despre Munţii Ţarcu la Școala Generală 30 29 mai Timișoara
15 Aplicație practică în natură ”Șaua Jigoriei” 10 iunie În perimetrul ariei protejate
16 Tabăra Ranger Junior 29 iunie – 03 iulie Poiana Mărului

 


Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu se derulează din 2012.

Pentru copii dornici de a înţelege ce face un mic ranger pentru a  proteja şi explora natura avem următorul  – Ghid:  Ranger Junior in Situl Natura 2000 Muntii Tarcu

De descarcat şi citit de orice copil care vrea sa devina Ranger Junior  ––>

format A5, 24 pagini color

Ediţii anterioare:

Ranger Junior 2016
Ranger Junior 2015
Ranger Junior 2014
Ranger Junior 2013
Ranger Junior 2012

Asociaţia Altitudine Filiala Banat derulează din 2012 programe şi tabere de tip ranger junior în zona Munţilor Ţarcu.

La acestea au participat până acum peste 1500 de elevi de gimnaziu din comunităţile din vecinătatea Sitului Natura 2000 Munții Țarcu, oferind copiilor alternative de petrecere a timpului liber şi exemple de activităţi extraşcolare inedite, axate pe natură.

Mulţumim finanţatorilor, partenerilor şi şcolilor implicate şi tuturor celor care ne ajută şi au contribuit în decursul anilor ca acest proiect să crească:IMG_3991

 • Finanţatorii Fundaţia Pentru Parteneriat şi Mol România
 • Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” Teregova,
 • Şcoala cu clasele I-VIII „Trandafir Cocârlă” Turnu Ruieni,
 • Şcoala cu clasele I-VIII Borlova,
 • Şcoala cu clasele I-VIII Zăvoi,
 • Şcoala cu clasele I-VIII Măru,
 • Școala Gimnazială ,,Ștefan Velovan” Rusca Montană
 • Școala Gimnazială Vârciorova
 • Școala Gimnazială Armeniş
 • Școala Gimnazială Slatina-Timiş
 • Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj.
 • Primăria Municipiului Caransebeş
 • Primăria Oţelu-Roşu
 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Agenţia Pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
 • Muzeul Național al Banatului Timişoara
 • Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin
 • Asociația Bio-Team
 • Asociația FOA – Fusion of Arts
 • Clubului de Turism Concordia Lugoj
 • Clubul Sportiv Tibiscus Timișoara
 • Pensiunea Vilador Poiana Mărului
 • Pensiunea Şucu

Proiectul Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu

Asociaţia Altitudine Filiala Banat oferă copiilor din preajma Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu ocazia să fie mai aproape de natură şi să înţeleagă mai bine complexitatea lumii vii şi a responsabilităţii noastre de a o  respecta şi proteja.

Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc şi MOL România au sprijinit financiar desfăşurarea proiectului Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu de-a lungul anilor, şi astfel iniţiativa noastră s-a concretizat cu ajutorul partenerilor şi participarea elevilor, cadrelor didactice din şcolile implicate şi al voluntarilor.

Am organizat lecţii de educaţie ecologică în şcolile implicate în proiect, tabere la munte, concursuri şi expoziţii de fotografie cu teme legate de protecţia naturii şi puncte de informare în şcolile partenere.

Sute de copii au aflat despre Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu, dintre care aproape 180, cu vârstă cuprinsă între 11 şi 15 ani au participat la taberele Ranger Junior din aria protejată, de-a lungul anilor.

În tabere elevii învaţă despre ce înseamnă a fi ranger într-o arie naturală protejată, noţiuni de bază despre protecţia naturii şi de ce e important să păstreze cât mai natural arealul de langa ei. Toate acestea devin mai palpabile prin prezentări, jocuri şi plimbări în natură. Exerciţiile la care participă copiii le dezvoltă spiritul de echipă, le dau ocazia să înţeleagă valorile vieţii şi să aprecieze valoarea coechipierilor. Abilităţile de prezentare şi comunicare sunt exersate prin jocuri şi intreacţiunile pe care le au cu volunatarii şi chiar cu turiştii cărora le oferă informaţii despre aria protejată.

Micii rangeri învaţă cum să citească o hartă, cum să se orienteze cu busola, care este echipamentul de munte şi cum se foloseşte, noţiuni de bază în alpinism, căţăratul pe stâncă şi se dau cu tiroliana, spre marea lor bucurie.

Rangerii juniori învaţă potecile turistice, oferind informaţii despre acestea turiştilor (motorizaţi sau nu). De multe ori în ieşirile cu biologi voluntari descoperă zone de sălbaticie, fac observaţii despre faună şi floră, ca nişte adevăraţi rangeri.

Micii rangeri ajută de asemenea, la realizarea de marcaje, indicatoare turistice şi panouri informative şi la amplasarea lor pe teren. Astfel s-au concretizat două trasee tematice în zonă.

În tabere, copiii se bucură din plin de ocazia de a-şi face prieteni noi şi de a interacţiona, dezvăluind noi şi noi resurse de energie, idei şi cunoştinţe într-o continuă bună dispoziţie.

A fost o experienţă superbă, în care am învăţat foarte multe şi în care ne-am distrat. Mi-am facut prieteni noi şi am colaborat la fiecare activitate, a fost foarte amuzant, am glumit şi am lucrat în echipă. Acesta tabără mi-a schimbat percepţia faţă de faună, floră şi relief. Am învăţat să respect natura şi că trebuie protejată pentru binele tuturor. Au fost activităţi foarte frumoase cu jocuri, cu drumeţii şi cu mult sport. Nu am crezut că vom ajunge pe vârful Ţarcu şi că vom mânca la peste 2000 de metri. Îmi este foarte greu să las tabăra în urmă, să îmi iau la revedere de la toţi şi să nu mai facem nimic, dar sper să ţinem legătura şi să mai facem ceva împreună fiindcă tabăra aceasta m-a schimbat mult. ”  – Adrian Breha, paticipant la prima ediţie.