Descriere

Numele Ţarcu, atribuit şi unuia din importantele vîrfuri din regiune, îşi găseşte explicaţia tocmai în existenţa aici a numeroase stîne.

––––––––––––––––––––––––––––-

Din 2007, odată cu aderarea la UE, a fost înfiinţată aria naturală protejată sit Natura 2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu.

Ce înseamnă sit Natura 2000?  Vezi aici…

––––––––––––––––––––––––––––-

Click pe imaginea de mai jos pentru a vedea un panou informativ despre aria protejată:

PREZENTARE GEOGRAFICĂ

Munţii Ţarcu ocupă partea de nord-vest a Carpaţilor Meridionali şi se detaşează prin aspectele lor geografice ca o grupă aparte, alcătuind o regiune de forma unui triunghi intre văile Hideg – Rîul Şes – Rîul Mare, Timişului şi Bistrei.

La vest sînt mărginiţi de Depresiunea Caransebeşului.

În partea de nord, Munţii Ţarcu sînt limitaţi de un culoar depresionar – culoarul Bistrei – care face legătura între depresiunile Caransebeş şi Haţeg, despărţindu-i de Munţii Poiana Ruscăi.

Spre sud-est, Valea Râului Mare desparte Munţii Ţarcu de Munţii Retezat; văile Rîul Şes şi Hideg îi despart de Munţii Godeanu şi, în parte, de Munţii Cernei.

Localizare

Relieful

Hidrografia

Clima

Vegetaţia şi fauna

Surse:

Ghid, TARCU-GODEANU – Gh. Niculescu, 1967

MN 51, MUNTELE MIC-TARCU – Gh. Niculescu, 1990