Climă

Condiţiile climatice din zona Munţilor Ţarcu diferă în funcţie de înălţimea reliefului. Treapta joasă şi cea mijlocie se caracterizează printr-o climă mai blîndă. Temperatura medie a aerului în luna iulie variază între + 18 şi +10°. Precipitaţiile sînt abundente, depăşind 1200-1400 mm anual. Prezenţa pădurilor, care acoperă aproape total zona mai joasă a munţilor, determină aici o mare umezeală.

De la 1700-1800 m altitudine clima devine mai aspră. Temperatura medie anuală este sub 2° (temperatura medie a lunii ianuarie coboară sub -6°, iar cea a lunii iulie este de 11… 12°). În raport cu zona pădurilor, temperaturile sînt deci mai scăzute, atingînd nivelul cel mai coborît în februarie, îngheţul durează circa 6 luni pe an. Din totalul precipitaţiilor anuale din zona alpină a Munţilor Ţarcu, mai mult de 50% sînt solide, sub formă de ninsoare, chiciură etc. Durata stratului de zăpadă (circa 150 zile pe an) se prelungeşte faţă de poalele masivului; în locurile umbrite se întîlnesc petice de zăpadă chiar în luna iulie.

În regiune domină vîntul din sectorul vestic şi nord-vestic, a cărui direcţie se recunoaşte după orientarea cornişelor de zăpadă pe creastă (spre est şi sud-est) şi din asimetria copacilor la limita superioară a pădurii (crăcile îndreptate spre vest şi nord-vest sînt rupte de vînt). Desigur că direcţia dominantă a vîntului este modificată de relief, prin orientarea curenţilor de aer în lungul văilor; aceştia răscolesc uneori pădurile şi traversează şeile cu viteză mare.

Iarna, cerul este de obicei senin, înălţimile munţilor găsindu-se deasupra plafonului de nori, în timp ce jos, la poale, predomină cerul înnorat.