Starea de conservare favorabilă

Putem constata o  stare de conservare favorabilă a unei specii atunci cand:

  • specia se menţine şi are şanse să se menţina pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului sau natural
  • există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţina pe termen lung

În prezent, multe specii nu beneficiază de statutul de conservare favorabilă şi sunt ameninţate cu dispariţia:

  • 21% din mamifere
  • 30 % din amfibieni
  • 12 % din păsări
  • 28 % din reptile
  • 37 % din peşti
  • 35 % din nevertebrate

Per total, conform IUCN Red List of Threatened Species™ 17,291 specii din 47,677 monitorizate sunt ameninţate cu dispariţia (octombrie 2009).

Într-o proporţie covârşitoare a cazurilor, cauzele sunt de natură antropică.