Natura 2000 în România

România, prin valoarea ridicată a biodiversitaţii pe care o deţine aduce o contribuţie importantă la Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

Dintre ţările membre ale UE, România deţine cea mai mare diversitate biogeografică.

Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice:

Coalitia ONG Natura 2000 Romania

În legislaţia românească habitatul natural de interes comunitar este definit prin OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului ca fiind acel tip de habitat care este în pericol de dispariţie în arealul său natural sau care are un areal natural redus, fie ca urmare a restrângerii acestuia, fie datorită faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă, sau prezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe din cele cinci regiuni biogeografice:
alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică.

Lista propunerilor de situri Natura 2000 pentru România include:

  • 108 SPA – uri – 11,89% din suprafaţa ţării
  • 273 SCI – uri – 13,21% din suprafaţa ţării.

Suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 2000 (SCI + SPA) reprezintă 17,84% din suprafaţa ţării. O bună parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale protejate de interes naţional (parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţii).

La Seminariile Biogeografice care au avut loc în luna iunie 2008, Comisia Europeană a acceptat lista propunerilor, dar a cerut ca până în septembrie 2008 să se completeze listele speciilor şi habitatelor din siturile propuse, iar până în septembrie 2009 să se mai desemneze situri pentru câteva specii şi habitate care nu sunt suficient de bine protejate.

De menţionat că pe teritoriul României se află peste jumatate din suprafaţa Munţilor Carpaţi, cei mai extinşi şi mai salbatici munţi din Europa, identificaţi ca una dintre cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce gazduieşte aproape jumatate din populaţia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs), şi Delta Dunării, care este cea mai importanta zona umedă din Europa, adapostind colonii de pelicani şi alte sute de specii de păsări.