Specii

Conform Formularului Standard NATURA 2000, speciile sunt:

Denumirea ştiinţifică Regimul de protecţie Mărimea populaţiei Stadiul de conservare
Canis lupus Directiva Habitate 92/43 anexa 2 rară bună
Lynx lynx Directiva Habitate 92/43 anexa 2 populaţie nesemnificativă
Ursus arctos* Directiva Habitate 92/43 anexa 2 rară bună
Felix silvestris Directiva Habitate 92/43 anexa 4 prezent
Cervus elaphus Cartea Roşie a Vertebratelor din România prezent bună
Capreolus capreolus Cartea Roşie a Vertebratelor din România necunoscută bună
Martes martes Directiva Habitate 92/43 anexa 5 necunoscută
Rhinolophus blasii (Peters 1860) Directiva Habitate 92/43 anexa 2 necunoscută
Rhinolophus euryale (Blasius 1853) Directiva Habitate 92/43 anexa 2 necunoscută
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774) Directiva Habitate 92/43 anexa 2 necunoscută
Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800) Directiva Habitate 92/43 anexa 2 necunoscută
Myotis myotis (Borkhausen 1797) Directiva Habitate 92/43 anexa 2 necunoscută
Barbastella barbastellus (Schreber 1774) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Miniopterus schreibersi (Kuhl 1819) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Myotis bechsteini (Kuhl 1818) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Myotis blythii (Tomes 1857) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Myotis capaccinii (Bonaparte 1837) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Myotis emarginatus (Geoffroy 1806) Directiva Habitate 92/43 anexa 2
Myoxus glis (Linnaeus 1766) Directiva Habitate 92/43 anexa 4 0,5-18 indivizi/ ha
Muscardinus avellanarius (Linnaeus 1758) Directiva Habitate 92/43 anexa 4 0-11 indivizi/ ha
Dryomys nitedula (Pallas 1778) Directiva Habitate 92/43 anexa 4 0-5,5 indivizi/ ha
Eliomys quercinus (Linnaeus 1766) Directiva Habitate 92/43 anexa 4 necunoscută
Lacerta viridis Directiva Habitate 92/43 anexa 4 necunoscută favorabilă
Lacerta agilis Directiva Habitate 92/43 anexa 4 necunoscută favorabilă
Coronella austriaca Directiva Habitate 92/43 anexa 4 necunoscută bună
Bubo bubo Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Ficedula parva Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută favorabilă
Picus canus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Dendrocopos leucotus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută favorabilă
Dryocopus martius Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Troglodytes troglodytes Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută favorabilă
Accipiter nisus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută favorabilă
Caprimulgus europaeus Directiva Pasari 79/409 necunoscută medie
Pernis apivorus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută favorabilă
Aquila pomarina Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută medie
Aquila clanga Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută medie
Aquila chrysaetos Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută medie
Falco peregrinus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută necunoscută
Bonasia bonasia Directiva Pasari 79/409 necunoscută medie
Glaucidium passerinum Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută necunoscută
Aegolius funereus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută necunoscută
Alcedo atthis Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Upupa epops Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Accipiter nisus Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută necunoscută
Ficedula parva Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Prunella modularis Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Prunella colaris Directiva Pasari 79/409, Convenţia de la Berna 13/1993 anexa 2 necunoscută bună
Notă: toate speciile de păsări, existente în ornitocenozele Munţilor Ţarcu sunt trecute pe toate sau cel puţin una dintre Convenţii: Berna, Washington, Directiva Păsări, Directiva Habitate, Cartea roşie a vertebratelor din România, etc. Aceeaşi situaţie este şi în cazul celorlalte grupe de vertebrate