Nr.35/22.12.2015

În atenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

Adresă,

Prin prezenta, Asociatia Altitudine, fost administrator al sitului Natura 2000 Munții Țarcu între 2010-2013, ca urmare a invitației adresată de dvs. ONG-urilor pentru întâlnirea din 23.12.2015, dorim să va comunicăm următoarele:

  1. Asociația Altitudine, din postura de administrator al ariei protejate  a realizat și prezentat spre avizare în 2013 Planul de Management al Sitului Natura 2000 Muntii Tarcu – Prima Variantă.  Planul este disponibil aici, impreuna cu regulamentul sitului: https://independent.academia.edu/MuntiiTarcu
  2. Planul de management ar fi trebuit să intre în procedura de avizare la APM Caraș-Severin,  însă ministerul a decis la 4.12.2013 să rezilieze unilateral contractual de administrare nr. 02/01.03.2010 încheiat cu Asociația Altitudine. Considerăm că acest plan de management ar trebui luat în considerare și procedura de aprobare, reluată.
  3. Federația Coaliția Natura 2000 (din care asociația nostră face parte) va fi prezentă la întâlnirea din 23.12.2015 și va înainta oficial un document către dumneavoastră, pe care îl susținem.
  4. Pe lângă aceasta poziție comună cu Federatia Coaliția Natura 2000, vă rugăm să luați în considerare că Asociația Altitudine are și solicitări suplimentare și complementare cu ale federației. Aceste puncte de vedere complementare susținute de noi sunt enunțate în ‘Rezoluția ONG cu privire la ANANP’ din 30.10.2015, semnată de zeci de organizații de mediu, pe care o atașăm la prezenta adresă și care v-a fost comunicată la vremea respectivă.
  5. Una din sugestiile cuprinse în rezoluție ar fi scoaterea Parcurilor Naționale din subordinea Romsilva și eliminarea conflictului de interese generat de aceasta subordonare, laolaltă cu profesionalizarea tuturor administrațiilor de arii protejate (și mai ales parcuri).
  6. De asemenea, considerăm inacceptabilă menținerea în funcție la cârma Romsilva a unui personaj provenit din mediul politic, în prezent anchetat pentru fapte de corupție privind retrocedări ilegale de păduri, fiind de-a dreptul periculos faptul că majoritatea parcurilor naționale și naturale îi sunt direct subordonate.
  7. Alte solicitări ar fi cele legate de urgentarea inventarierii/studierii și protejării prin lege la scară națională a pădurilor virgine/cvasivirgine și a porțiunilor de cursuri de ape încă rămase în stare ecologică bună/foarte bună, în vederea instituirii de noi zone naturale restricționate exploatării sau investitiilor, cu posibilitatea includerii și protejării acelor zone deja afectate unde este posibilă și benefică reconstrucția ecologică.

În speranța unor schimbări pozitive, dorim să vă mulțumim pentru invitația adresată și vă asiguram de întreaga noastră disponibilitate pentru binevenitele consultări pe teme de mediu inițiate de minister.

Asociația Altitudine