Nr. 16 / 08.05.2018

Comunicat de presă

 

Stimată redacţie, stimaţi jurnalişti,

 

Asociația Altitudine a publicat recent pe situl propriu spre largă difuzare articolul-raport:

 

1700 ha de păduri virgine pe Valea Higeg,

 

prin care se arată cum în decursul ultimilor ani RNP Romsilva a accesat în mod abuziv, cu complicitatea altor factori responsabili o parte din pădurile seculare virgine situate în Valea Higeg din aria protejată Sit Natura 2000 Munții Țarcu.

 

În articol arătăm faptul că în anul 2012, la apariția ordinului Ministerului Mediului ce stabilea protecția pădurilor virgine (OM 3397/2012) pe Valea Higegului existau peste 1700 ha de păduri seculare virgine, în două unități de producție din cadrul Ocolului Silvic Teregova.

Datorită acestor 1700 ha, Valea Higegului a fost plasată în 2012 pe poziția a  IV-a (ca și suprafață) în studiile preliminare – Lista siturilor candidat (UNESCO) – ce documentau includerea pădurilor seculare virgine ale României în patrimoniul UNESCO.

Deși Asociația Altitudine a solicitat în 2013 factorilor responsabili (RNP, ITRSV) oprirea interventiilor preconizate în cele 1700 ha de păduri seculare din Valea Higeg cu potențial a fi încadrate ca și păduri virgine, intervențiile s-au derulat și se doresc a fi continuate în mod abuziv și în prezent, sub acoperirea amenajamentului silvic care a fost reînnoit în 2014 fără a respecta în totalitate reglementările apărute cu privire la pădurile seculare virgine.

Astfel, s-a ajuns în situatia în care doar 260 ha din cele 1700 ha de păduri virgine (prezente în 2012 pe lista candidat UNESCO) se regăsesc în Catalogului Pădurilor Virgine apărut în decembrie 2016), deși studiile și estimările recente demonstrează că în Valea Higeg ar mai fi neatinse (dar neprotejate) alte câteva sute de hectare.

Mai mult, în 2016 Valea Higeg a dispărut complet (dezamăgitor și inexplicabil) de pe lista finală trimisă spre aprobare UNESCO, pentru includerea pădurilor seculare virgine ale României în patrimoniul mondial.

UNESCO a dat curs cererii României în 2017 și a inclus 24000 ha de păduri seculare virgine în patrimoniul mondial alături de păduri similare, dar mai reduse ca și suprafață din alte state europene (Germania, Slovacia, Ucraina, etc…).

Dar din păcate, nu regăsim în UNESCO pădurile seculare virgine din Valea Higeg care (deși afectate parțial) cuprind cel puțin 1000 ha la momentul actual, și își merită un loc al lor în patrimoniul mondial al umanității.

În prezent, există pericolul iminent al altor intervenții în parcele ce conțin păduri seculare virgine neprotejate din Valea Higeg, în parcela 82A din UP IV al OS Teregova, dar și în alte parcele din zonă.

Detaliile care susțin informațiile prezentate sunt publice în articolul-raport ce face obiectul comunicatului de presă, spre informarea corectă a publicului larg și spre știința factorilor responsabili.

http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/1700-ha-paduri-virgine-in-valea-higeg

 

Asociația noastră face toate demersurile posibile pentru ca alte exploatări să nu mai aibă loc în parcelele care au mai rămas cu pădure seculară virgină neprotejată în Valea Higeg, și pentru includerea acesteia în regimul de protecție pe care îl merită.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Alin Ciprian Ciulă,

Asociaţia Altitudine

www.tarcu.ro