concurs teregova

Concursul despre natura din jurul nostru

”Să cunoaştem mai bine lumea în care trăim”

13 mai 2017 – Liceul Teoretic Sf.Dimitrie Teregova

Eveniment organizat în cadrul Proiectului „Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu”

 

Acest concurs se adresează elevilor din clasele V-VIII implicate în proiectul Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munții Țarcu.

Participarea la concurs se face în ECHIPE de 3-5 elevi. Fiecare echipă își va desemna un coordonator (dintre cei maxim 5 membri elevi) și își va alege un nume cu care se va înscrie.

IMPORTANT: Fiecare membru al echipei să aibă o contribuție clară la prestația echipei!

 

Fiecare echipă va pregăti pentru concurs:

 1. Un nume al echipei – pe care îl va folosi la înscriere,
 2. O prezentare Power Point pe care o va trimite pe mail până cel târziu la 10 mai (mtarcu@gmail.com),
 3. Un steag reprezentativ pentru echipă, cu care se va prezenta în ziua concursului,
 4. Un poster prin care prezintă ceva reprezentativ despre Situl Natura 2000 Munții Țarcu (minim A2, recomandabil A1),
 5. Va studia ghidul ”Descoperă Munții Țarcu” pentru a afla lucruri interesante despre această Arie Naturală Protejată și va răspunde la câteva întrebări în cadrul concursului.

În cadrul acestei ediții este susținută implicarea activă a elevilor în a înțelege problemele cu care se confruntă comunitățile din care aceștia aparțin în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. De asemenea este încurajată propunerea unor soluții pentru folosirea eficientă și responsabilă a resurselor naturale, idei pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului și a apei, igienizarea zonelor verzi precum și alte idei pentru protecția mediului.

De asemenea, pentru a încuraja susținerea și dezvoltarea ecoturismului în comunitățile din zona Munților Țarcu, elevii pot aborda ca direcție de studiu și prezentare în cadrul concursului teme privind contribuții durabile în dezvoltarea ecoturismului și beneficiile acestei dezvoltări pentru comunitățile locale. Beneficiile locale se pot referi la folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri și servicii locale precum și folosirea facilităților locale.

Fiecare echipă va pregăti pentru prezentare un proiect care să conțină idei privind dezvoltarea zonei în armonie cu natura. În acest sens, poate fi vorba despre idei pentru dezvoltarea ecoturismului în zonă, sau planul unei afaceri. Sau dacă elevii au constatat unele aspecte care afectează natura în localitatea din care provin pot căuta soluții pentru rezolvarea lor pe care le pot prezenta în cadrul proiectului.

În conținutul prezentărilor, fiecare echipa trebuie să includă aspecte care să răspundă la următoarele întrebări:

Cum contribuie ideea propusă la dezvoltarea zonei în armonie cu natura?

De ce este nevoie pentru a pune în practică ideea respectivă?

Ce avantaje avem dacă aplicăm această idee?

 

Înscrierea echipelor:

 • Înscrierile se vor face la doamna Ionela Slejiuc, pe telefon la nr. 0762626029 sau pe mail la adresa mtarcu@gmail.com.
 • La înscriere se menționează:
 1. Numele Echipei,
 2. Numele fiecărui elev din echipă,
 3. Numele coordonatorului de echipă, număr de telefon la care poate fi contactat și o adresă de email,
 4. Numele cadrului didactic care a susținut activitatea echipei,
 5. Școala unde învață elevii,
 6. Titlul temei de prezentare Power Point, eventual aleasă din cele propuse.

 

 • Înscrierea este încheiată cu validarea din partea organizatorilor a temei propuse de fiecare ehipă (pentru a fi siguri că nu există 2 grupuri cu același subiect).

IMPORTANT: Susținerea prezentării PPT va dura maxim 10 min, prezentarea posterului maxim 3 min.

 

Elevii din echipă vor primi întrebări despre lucrările realizate. Un juriu de 5 membri va evalua echipele și va acorda un punctaj având în vedere următoarele criterii:

 • Modul de realizare și prezentare a lucrării Power Point,
 • Modul de realizare și prezentare a Posterului Munții Țarcu,
 • Calitatea răspunsurilor la întrebările din public și de la juriu,
 • Corectitudinea răspunsurilor la întrebările despre Situl Natura 2000 Munții Țarcu – cu sursă de informare Ghidul Munților Țarcu,
 • Implicarea tuturor membrilor în interiorul echipei.

 

 

În funcție de punctajul obținut, vor fi premiate:

 1. Cea mai bună lucrare Power Point
 2. Cel mai bun poster
 3. Cea mai bună echipă
 4. Școala cu cele mai multe puncte

Alte premii surpriză!!!

 

 

Lista școlilor partenere în proiectul Ranger Junior în Situl Natura 2000 Munții Țarcu:

 1. Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
 2. Școala Gimnazială ,,Ștefan Velovan” Rusca Montană
 3. Şcoala Gimnazială Cornereva
 4. Şcoala Gimnazială Vârciorova
 5. Şcoala Gimnazială Armeniş
 6. Şcoala Gimnazială Zăvoi
 7. Şcoala Gimnazială Măru
 8. „Trandafir Cocârla” Turnu Ruieni
 9. Şcoala Gimnazială Borlova