Nr. 13/30.04.2018

Drept la replică,

 Către Radio Reşiţa,

 

Subscrisa Asociaţia Altitudine având CUI 17316394 şi sediul ȋn Timişoara, Str. Labirint Nr.2, Sc.C, Ap.7, Jud. Timiş, Romania, dorim să vă comunicăm următoarele aspecte, rugându-vă să le aduceți la cunoștința publicului în temeiul dreptului la replică, cu privire la articolul dumneavoastră din data de 18.04.2018 intitulat “La solicitarea mass media ROMSILVA răspunde petiţiei online “Să salvăm Pădurile din Prisăcina Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei”:

http://radioresita.ro/293024/la-solicitarea-mass-media-rnp-romsilva-raspunde-petitiei-online-sa-salvam-padurile-din-prisacina-parcul-national-domogled-valea-cernei

 

Sesizările adresate autorităților responsabile au fost realizate prin efortul comun al subscrisei și al Asociației Agent Green, ambele cu obiect de activitate protecția mediului. Vă comunicăm atașată sesizarea noastră nr. 3/26.02.2018 disponibilă și pe site la adresa http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-pn-domogled-valea-cernei-os-baile-herculane-catunul-prisacina, privind cazul pădurii ce se dorește a fi exploatată.

 

Cele două unităţi amenajistice, UA 113 şi UA 112B din UP III, OS Băile Herculane ȋn suprafaţă totală de aproximativ 110 hectare pădure de fag fac parte dintr-un poligon Pin-Matra identificat în 2005 prin studiul de fundamentare „Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018″, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Acest fapt este confirmat de către Garda Forestieră Timişoara prin adresa nr. 2804/8.03.2018.

 

Marcarea arborilor (838 arbori având un volum total de aproximativ 2400 mc) din parcelele 112B și 113, UP III din Prisăcina s-a facut ilegal, înainte de a exista avizul Gărzii Forestiere Timișoara pentru exploatare (aviz necesar deoarece se încadrează într-un poligon Pin-Matra). Marcarea ar fi trebuit să fie făcută abia dupa primirea avizului favorabil din partea Gărzii Forestiere.

 

Pădurea respectivă este seculară, ȋn parcelele respective neavând loc niciodată exploatări comerciale. Dovada că aceste trupuri de pădure există de secole o reprezintă cartările militare din secolul XIX (cartări georeferenţiate ale căror coordonate GPS pot fi verificate) din care reiese fără putinţă de tăgadă că ȋn aceste două locaţii (ce formează un singur corp forestier) exista ȋncă de atunci pădure bătrână. În ataşament regăsiţi cele două cartări. În actele de punere ȋn valoare ȋntocmite de Ocolul Silvic Băile Herculane se menţionează vârsta acestor două păduri ca fiind 150, respectiv 140 ani.

 third military survey              second military survey

Conform primului amenajament silvic din 1961 întreaga suprafață din UP III al OS Băile Herculane se afla încadrată ca și T1 non-intervenție (grupa I-a) astfel ȋncât era interzisă orice exploatare forestieră. Este inexplicabil de ce încadrarea a fost modificată între timp.

Niciodată, și cu atât mai mult din 2005 de când studiul Pin-Matra a fost publicat, nu au existat exploatări forestiere comerciale în parcelele 112B si 113, lucru care poate fi verificat foarte ușor în amenajamentul silvic și documentele aflate la OS Baile Herculane. Același lucru este valabil pentru toate parcelele aflate în vecinătatea cătunelor Prisăcina și Dobraia, fie că sunt acoperite de studiul Pin-Matra sau nu.

 

Exploatarea celor două parcele va duce la rărirea pădurii și va provoca ulterior doborâturi de vânt, versantul fiind foarte abrupt și culmea pe care se află fiind expusă vânturilor. Pădurea aceea are rol de protecție atât pentru satul Prisăcina, dar și împotriva eroziunii pe versantul abrupt.

 

Zona cătunelor din munții Cernei (Poiana Lunga – Dobraia – Prisacina – Cracu Mare – Ineleț – Scărișoara – Țațu) este considerată peisaj cultural conform Planului de Management al Parcului Național Domogled-Valea Cernei, locuitorii acestei zone trăind de sute de ani în comuniune cu natura, fără a tăia și a afecta pădurile din jurul așezărilor, luând doar strictul necesar de lemne uscate și căzute, pentru foc. Acest echilibru fragil este amenințat însă iminent de intervențiile ce presupun exploatarea economică, cu TAFuri, buldozere, rampe și drumuri de acces. În plus, lemnul din aceste păduri are o calitate foarte proastă, respectiv 4, și nu este bun decât pentru lemn de foc.

Acest peisaj cultural, stravechi, este incompatibil cu exploatările forestiere și trebuie păstrat intact ca un tot unitar. Datorită acestui peisaj turismul este în creștere și aduce venituri localnicilor, dar va fi puternic afectat de exploatările forestiere.

 

Asociaţia Altitudine ȋşi ȋnsuşeşte petiţia online ce ȋn prezent a strȃns un număr de aproape 9000 de semnături https://campaniamea.declic.ro/petitions/sa-salvam-padurile-din-prisacina-valea-cernei-1

 

Ȋn ceea ce priveşte poziţia localnicilor din Prisăcina, aducem la cunoştiinţa publicului că ȋn data de 29.04.2018 (duminica) ȋn jurul orelor 12 a avut loc o ȋntȃlnire ȋntre locuitorii cătunelor şi primarul Comunei Cornereva, ocazie cu care aceştia au transmis ȋn mod direct şi nemijlocit primarului opoziţia lor faţă de exploatările forestiere din cătunul Prisăcina. Cu această ocazie, primarul Comunei Cornereva a fost rugat de către membrii comunităţii din Prisăcina și cătunele învecinate să le apere interesele ȋn vederea protejării pădurilor cu care aceştia au trăit ȋn armonie de sute de ani fără să le distrugă, şi care au o deosebită valoare ecologică şi turistică.

 

Raportat la afirmaţia Romsilva: „În privința opoziției comunității locale, vă facem cunoscut că Primăria comunei Cornereva a transmis Ocolului Silvic Băile Herculane acordul pentru lucrările silvice în UP III Băile Herculane, u.a. 112B și 113, precum și tranzitul prin drumul comunal, înaintând și o listă cu semnăturile locuitorilor din satul Prisăcina, prin care aceștia își dau acordul pentru efectuarea lucrărilor silvice.” aducem la cunoştiinţa publicului următoarele:

 

  • prin adresa nr. 2589/2.04.2018 Primăria Cornereva a comunicat Ocolului Silvic Băile Herculane prin fax acordul pentru lucrările silvice ȋn Prisăcina precum şi pentru tranzitul prin drumul comunal, fără ȋnsă ca acest acord să aibă la bază consultarea cetăţenilor din Prisăcina;
  • ulterior, la data de 12.04.2018, la 10 zile după acordul iniţial, Primăria Cornereva comunică Ocolului Silvic Băile Herculane şi un presupus tabel prin care locuitorii din Prisăcina sunt de acord cu exploatările forestiere;
  • ne exprimăm rezervele faţă de acest tabel, comunicat la 10 zile după acordul iniţial al Primăriei, cu atȃt mai mult cu cȃt opoziţia localnicilor este fermă, ȋntrebȃndu-ne care este motivul pentru care Primăria Cornereva nu a anexat tabelul ȋmpreună cu adresa nr. 2589/2.04.2018 comunicată Ocolului Silvic şi a fost nevoie de 10 zile pentru ca acest tabel să apară?
  • locuitorii din Prisăcina cred ȋn integritatea Primarului lor şi ȋn faptul că acesta le reprezintă ȋn mod corect cauza, punȃnd interesele comunităţii mai presus de orice posibile interese financiare

 

Din discuţiile purtate de către reprezentanţii asociaţiei noastre cu locuitorii cătunului Prisăcina, precum şi din ȋntȃlnirea sătenilor cu primarul Comunei Cornereva din data de 29.04.2018 reiese opoziţia fermă a acestora faţă de efectuarea lucrărilor silvice ȋn UP III Băile Herculane, UA 112 B şi UA 113 astfel ȋncât datele exprimate ȋn cadrul petiţiei online https://campaniamea.declic.ro/petitions/sa-salvam-padurile-din-prisacina-valea-cernei-1?just_launched=true sunt reale inclusiv ȋn ceea ce priveşte poziţia sătenilor din Prisăcina.

 

Vă anexăm ȋn ataşament: sesizările noastre către instituţiile abilitate și cartările militare din secolul XIX cu suprapunerea celor două parcele de fond forestier din Prisăcina (UA 112 şi UA 113).

 

Pentru orice alte detalii şi informaţii vă stăm la dispoziţie pe email/telefon (0742299109), mulţumindu-vă pe această cale pentru activitatea dumneavoastră de informare corectă a publicului precum şi pentru imparţialitatea de care daţi dovadă.

 

Cu stimă,

Alin Ciprian Ciulă / Asociația Altitudine

www.tarcu.ro