Ne raliem poziţiei Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România, cu următoarea adresă:

Nr. 100/27.08.2013

Către,

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate

Asociaţia Altitudine, CIF 17316394, administrator al sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu îşi exprimă consternarea, dezamăgirea şi dezacordul cu privire la proiectul de ordonanţă pentru modificarea OUG nr. 57/2007 supus consultării publice, şi mai ales asupra modificărilor ce vizează  transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/ custozilor în unul consultative, şi desfiinţarea ariilor protejate, în urma pierderii parţiale a obiectivelor de conservare.

Asociaţia noastră nu a fost consultată cu privire la aceste modificări, contrare întereselor de conservare a biodiversităţii, şi vă anunţam ca în calitate de administrator nu suntem de acord cu următoarele:

1. Modificările propuse pentru articolele 28 şi 281 din OUG nr. 57/2007:

  • Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate, în unul consultativ, reprezintă o subminare a capacităţii acestora de a-şi îndeplini obligaţiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autorităţile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare ştiinţifică.
  • Prin prevederile de modificare a art. 28 şi 281, decizia APM/ANPM/ARBDD/MMSC asupra dezvoltării economice (haotice) în ariile naturale protejate, va deveni exclusiv POLITICĂ, iar administratorii şi custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii răspunzători pentru menţinerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fără nici un instrument de intervenţie.
  • Eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea consultării administratorilor/custozilor ariilor protejate, de către autorităţile de mediu competente în vederea încadrării proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, duce la o situaţie confuză, lipsită de transparenţă, care completează tabloul de prevederi legislative care favorizează vădit beneficiarii proiectelor/planurilor/activităţilor din ariile protejate.

Aşa cum cunoaşteţi, personalul autorităţilor de mediu competente nu are atribuţii de cercetare în arii naturale protejate şi competenţe ştiinţifice pentru a stabili cu exactitate nivelul de impact al planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor, decizia acestora bazându-se în totalitate pe studii de impact asupra mediului/studii de evaluare adecvată de proastă calitate, incomplete, incorecte, cu concluzii părtinitoare pentru beneficiarul investiţiei şi fără date actuale din teren.

2. Modificările propuse pentru articolul 561 din OUG nr. 57/2007:

  • Modificările propuse pentru art. 561 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2007 sunt abuzive faţă de integritatea ariilor naturale protejate şi faţă de administratori şi custozi.

Nu este acceptabilă pierderea unui capital natural şi facilitarea desfiinţării ariiei naturale protejate. Trebuie acţionat împotriva factorilor care duc la degradarea unei arii protejate, şi pentru refacerea habitatelor afectate!

  • Aşa cum este reformulat alin. (1), se înţelege că dacă o parte din aria protejată şi-a pierdut valoarea şi capacitatea conservativă, de exemplu din cauza unor activităţi economice ilegale, atunci toată aria naturală protejată poate fi desfiinţată după bunul plac al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Această prevedere este abuzivă.
  • Nu este acceptabilă varianta pierderii/înrăutăţirii stării de conservare pentru habitate şi specii în conextul art. 561 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2007, fără a se interveni pentru refacerea prejudiciului creat.
  • Menţionăm că statutul de arie protejată este superior în raport cu orice alte obiective (cu excepţia celor ce ţin de securitatea naţională, securitatea oamenilor şi prevenirea catastrofelor naturale), iar dispoziţia privind desfiinţare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrară acestei prevederi.

Prin acest proiect de ordonanţă, instituţia dumneavoastră crează vădit pârghii legislative pentru aprobarea în masă a planurilor/proiectelor/activităţilor din ariile naturale protejate, indiferent de impactul pe care acestea îl pot genera, anihilând în totalitate puterea de decizie a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică în arii protejate. De asemenea, se crează un cadru legislativ periculos care va permite desfiinţarea abuzivă a ariilor naturale protejate.

Având în vedere toate cele menţionate, solicităm anularea procedurii actuale de aprobare a proiectului de ordonanţă pentru modificarea OUG nr. 57/2007 şi creearea unui context pentru dezbateri publice reale cu factorii interesaţi în protecţia naturii şi a biodiversităţii, în vederea unor modificări ale legii spre o protecţie efectivă şi eficientă,  şi nu în detrimentul ariilor protejate, al speciilor şi habitatelor pe care le adăpostesc.