La finalul lunii februarie s-a elaborat Regulamentul ariei protejate sit Natura2000 Munţii Ţarcu.