Rezoluţie

Noi, inițiatorii acestei rezoluții, constatăm cu îngrijorare că administrarea ariilor protejate din România este într-o situație critică, iar politicile publice din ultimii 15 ani în acest domeniu se dovedesc fundamental greșite! Considerăm inacceptabilă continuarea exploatărilor forestiere în cele 12 parcuri naționale și administrarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor Romsilva, agentul economic cu interes în exploatarea acestor păduri și a resurselor naturale. Solicităm Guvernului României reformarea de urgență a sistemului național de arii protejate, bazat pe următoarele direcții de acțiune:

1. Înființarea agenției/administrației ariilor naturale protejate din România, instituție publică, independentă, subordonată Ministerului Mediului, finanțată de la bugetul de stat, cu rol de coordonare și administrare a ariilor protejate ce ocupă o suprafață totală de 23% din teritoriul României. Guvernul României trebuie să fie unicul responsabil al administrării parcurilor naționale si naturale de interes național, european și internațional.
2. Alocarea prin bugetul de stat, din fondul de rezervă al guvernului până la rectificarea bugetară, a minim 5 milioane euro pentru finanțarea înființării și funcționării instituțiilor de administrare a acestor parcuri la nivel național și local.
3. Politicile publice de coordonare și administrare ale ariilor protejate să fie fundamentate în linie cu principiile de conservarea biodiversității și nu de exploatarea resurselor naturale cum a fost până în prezent.
4. Consiliile științifice să fie organisme independente formate exclusiv din cercetători, cadre universitare și specialiști în conservarea naturii.
5. Interzicerea prin lege (inclusiv eliminarea conflictului de interese) a posibilităţii de administrare sau implicare în managementul ariilor protejate a agenților economici (regii autonome, composesorate, societăți comerciale) cu interes și obiect de activitate în exploatarea resurselor naturale (silvicultură, vânătoare, piscicultură, ape, etc).
6. Interzicerea prin lege a exploatărilor forestiere, curățirea pajiștilor și exploatarea altor resurse naturale în parcurile naționale, rezervațiile naturale, monumente ale naturii și rezervații ştiințifice. Aceste arii protejate reprezintă doar 2,5 % din teritoriul României, fiind unicele zone în care mai putem conserva pentru prezent și viitor un eșantion al biodiversității și geodiversității din țara noastră.
7. Informatizarea gestiunii și a managementului ariilor protejate prin punerea obligatorie în aplicare a modelului SINCRON (aplicație dezvoltată de ANPM prin fonduri europene și neutilizată la nivel național până în prezent) pentru planurile de management, evaluarea stării de conservare și monitorizarea acestora.
8. Realizarea procedurilor și alocarea fondurilor necesare pentru acordarea compensațiile proprietarilor de terenuri situate în arii protejate, prevăzute de lege. Achiziționarea de către Statul Român a terenurilor private din parcurile naționale acolo unde proprietarii doresc în mod voluntar să își vândă terenurile.
9. Realizarea unui pachet legislativ referitor la ariile protejate de tip IUCN (International Union for Conservation of Nature) și Natura 2000. Preluarea în legislația națională a tuturor specificațiilor cu privire la categoriile IUCN precum și alte recomandări ale organizațiilor internaționale.
10. Garantarea unui procent minim de arii protejate din suprafața țării care să fie administrate exclusiv pentru protecție și conservare și orice exploatare a resurselor naturale să fie excluse.
11. Desfășurarea unui control guvernamental cu privire la avizarea ilegală de către administratori a exploatărilor forestiere în Rezervațiile Naturale, avizarea unor noi construcții în parcuri naționale sau tolerarea unor construcții ilegale, precum și alte aspecte legale care rezultă din actul de administrare începând din 1999

Rezoluţia este semnată de:

Iosif Morac – Asociația Speologică Exploratorii,

Andrei Szabo – Asociația Euroland Banat,

Cornel Martin – Asociația Dunărea Moldova Nouă,

Cătălin Gavrilă – Asociația Bike Attack,

Nadia Potoceanu – Fundația Activity,

Corneliu Sturza Popovici – Asociația GEC Nera,

Emanuela Prahanca – Asociația ECO4EST,

Alin Ciulă – Asociația Altitudine,

Gabriel Păun – Agent Green,

Ion Chiran – Asociația Speologică Speocaraș,

Marian Anghel – Societatea Ghizilor și Liderilor Montani,

Emilian Burdușel – Asociația UNESCO Pro Natura,

Marius Prundaru – Asociația Ecologică Floare de Colț,

Călin Țiru – Clubul de Turism Concordia,

Cornel Galescu – Clubul Montan Caransebeș,

Marin Cărămizaru – Asociația de Turism și Aventură Cazanele Dunării,

Ion Mariș – Asociația Valea Verde.