Scrisoare deschisă,

Nr. înregistrare CMR: 148/13.12.2013

Către:

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE,

DIRECŢIA BIODIVERSITĂŢII

În atenția:

Doamnei Ministru ROVANA PLUMB

Doamnei Secretar de Stat ANNE-MARIE JUGĂNARU

Domnului Director FLORIAN UDREA

Stimată Doamnă Ministru,

Stimate doamne, stimaţi domni,

Coaliția pentru Mediu din România (CMR), constituită din 74 de ONG-uri de profil, îşi manifestă îngrijorarea faţă de retragerea administrării ariei protejate Munţii Ţarcu, SIT Natura 2000, contractul de administrare cu Asociaţia Altitudine fiind reziliat unilateral de MMSC, printr-o Notificare transmisă administratorului în data de 30 septembrie 2013, urmată de rezilierea contractului în 4 decembrie 2013, deşi administratorul a prezentat între timp prima variantă a planului de management.

Motivele care au stat la baza retragerii administrării sunt legate de lipsa unor avize aferente procedurii de aprobare a Planului de Management al ariei protejate din Ţarcu.

Ne îngrijorează faptul ca nu e prima dată când se retrage administrarea unor arii protejate în timp ce Planul de Management este în procedură de avizare, consecinţele fiind destul de grave, constatându-se acţiuni concertate de promovare a unor investiţii, considerate ilegale de ONG-urile specializate din cadrul Coaliției, şi care pot pune în pericol integritatea ariei.

Desigur că trebuiesc respectate nişte termene, dar în principiu vorbim de ONG-uri care întâlnesc mari probleme în ce priveşte finanţarea activităţii şi a Planurilor de Management.

Criza financiară se resimte în toate sectoarele de activitate şi foarte greu se găsesc fonduri pentru acţiuni de voluntariat, programele europene fiind şi ele blocate pe perioade lungi. Dacă administratorul a depus documentaţia pentru obţinerea avizelor, era foarte important ca autoritatea centrală de mediu să sprijine administratorul în obținerea acestora şi nu să-i retragă administrarea.

Procedura de emitere a avizelor nu este deloc simplă, se solicită tot felul de completări, sunt autorităţi locale foarte reticente în emiterea avizelor şi a Hotărârilor de Consilii Locale pentru buna funcţionare a ariilor protejate. Ştim cu toţii că aceste autorităţi nu vad cu ochi buni înfiinţarea şi menţinerea unei arii protejate pe raza lor administrativă. Sunt cunoscute situaţii în care atât angajaţi ai ministerului, cât şi membri ai CMR au fost agresaţi verbal, şi chiar fizic, de reprezentanţi ai autoritaţii locale sau investitori care deţin terenuri în ariile protejate.

Se speculează faptul că presiunile investitorilor sunt foarte mari în zona Ţarcu. Fosta administraţie a acordat avize nefavorabile unor investiţii despre care există certitudinea că vor afecta, iremediabil, aria. Vorbim de proiectul de schi Nedeia, proiecte pentru construirea MHC-uri, etc. Dar, în acelaşi timp, s-au acordat avize unor alte instalaţii de schi pe Muntele Mic, unde impactul s-a dovedit nesemnificativ. Acest lucru poate arata că administratorul a procedat în mod corect, iar cazurile sunt cunoscute şi administratorul a prezentat motivele avizelor nefavorabile inclusiv la nivelul Ministerului.

Mai mult ca sigur se va specula ca MMSC a ,,ajutat” la retragerea custodiei pentru ca aceste proiecte, cu impact negativ asupra ariei protejate, să poată fi puse în implementare.

Este mult mai bine pentru integritatea ariei, şi pentru evitarea speculaţiilor care ar afecta imaginea MMSC, să reveniţi asupra deciziei de retragere a administrării, prin revocarea Adresei de reziliere a contractului din 4 decembrie 2013.

În cazul în care MMSC nu dă dovadă de întelegere şi nu sesizăm un sprijin real acordat administratorilor ariilor protejate, CMR se vede pusă în situaţia de a reglementa în instanţă acest diferendum  şi luăm în considerare retragerea membrilor noştri din toate comisiile, grupurile de lucru şi alte activităţi comune cu ale MMSC.

Pentru evaluarea obiectivă şi realistă a situaţiei ariilor naturale protejate, vă solicităm în baza Legii 544/2001 lista actualizată a ariilor naturale protejate, a custozilor/administratorilor acestora şi a celor fără administrare, precum şi datele cand acestea au fost preluate în administrare/custodie sau când contractele/convenţiile au fost reînnoite şi situaţia în care se afla planurile de management ale acestora (care sunt aprobate prin Hotărâri de Guvern, care se afla în procedură de aprobare interministerială, care se află în procedura SEA, care se afla în curs de realizare de către administratori/custozi şi care sunt în situaţia de a nu fi început elaborarea).

Vă solicităm deasemenea în baza Legii 544/2001 să ne comunicaţi care sunt ariile naturale protejate aflate în administrare/custodie pentru care termenele de realizare/aprobare a planurilor de management prevazute în contractul de administrare/convenţia de custodie au fost depăşite, în aceste cazuri căror motive li se datoreaza depăşirile şi ce măsuri s-au luat sau se intenţionează a se lua pentru aceste situaţii.

Cu deosebită considerație,

Membrii Coaliției pentru Mediu din România:

 1. Actiunea Civică Directă
 2. Acţiunea Ecologică Română
 3. Amoeba Eco Center
 4. Asociaţia 22 Decembrie 1989
 5. Asociaţia Agent Green
 6. Asociaţia AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă
 7. Asociaţia ALMA-RO
 8. Asociaţia ARIN
 9. Asociaţia Biosilva
 10. Asociaţia Braşovul Verde
 11. Asociaţia Centrul pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă
 12. Asociaţia de Ecoturism din România
 13. Asociaţia de Hidroecologie şi Bioclimatologie
 14. Asociaţia de Turism şi Ecologie Caltun – Club UNESCO
 15. Asociaţia EcoAssist
 16. Asociaţia Ecologică Turismverde
 17. Asociaţia Ecologie-Sport-Turism
 18. Asociaţia Ecologistă “Floare de Colţ”
 19. Asociaţia EcoPrut
 20. Asociaţia Ecouri Verzi
 21. Asociaţia Greeninitiative
 22. Asociaţia Grupul Milvus
 23. Asociaţia Iubim Natura
 24. Asociaţia Mai Bine
 25. Asociaţia MaiMultVerde
 26. Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos
 27. Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş
 28. Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
 29. Asociaţia pentru Protecţia Mediului Green Cross Şimleul Silvaniei
 30. Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta
 31. Asociaţia Sighişoara Durabilă
 32. Asociaţia Tinerilor pentru Excelenţă
 33. Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde
 34. Asociaţia Transilvania Verde
 35. Asociaţia Turistica Sportivă Civică şi Ecologistă Clubul de Cicloturism “Napoca”
 36. Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România
 37. Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
 38. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
 39. Centrul Regional de Supraveghere Ecologică “Munţii Apuseni”
 40. Clubul de Ecologie şi Turism “Floarea Reginei”
 41. Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont
 42. Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş
 43. Clubul Eco Montan “Origini Verzi”
 44. Clubul Ecologic Transilvania
 45. Clubul Sporturilor Montane Hunedoara
 46. Eco-Civica
 47. Ecotop Oradea
 48. Federaţia Reţeaua de Acţiune pentru Climă
 49. Focus Eco Center
 50. Fundaţia ACTIVITY pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă
 51. Fundaţia TERRA Mileniul III
 52. Geo Natura
 53. Mare Nostrum
 54. Organizaţia GeoEcologică ACCENT
 55. ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate
 56. Re.Generation
 57. Societatea Carpatină Ardeleană
 58. Societatea Ornitologică Română
 59. Tinerii Ecologi Români din Iaşi
 60. UJPI Dolj
 61. Viitor Plus – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă
 62. Fundatia de Ecologie si Turism POTAISSA
 63. Asociatia ECO Sud-Vest Romania
 64. Fundatia Strawberrynet
 65. Asociatia 34Life
 66. Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic – InfOMG
 67. Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu- C.I.D.R.M
 68. Asociația de Permacultură din România
 69. Asociația ECOTECA
 70. Asociatia ALUTUS
 71. Asociatia NATURA TRANSILVANIEI (ANAT)
 72. Asociatia Kogayon
 73. Asociatia “2 Celsius”
 74. Asociatia Bankwatch Romania

Cosemnatar: Asociația Altitudine

Secretariatul Coaliției pentru Mediu din România

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, telefon: +40213194931, email:
secretariat_coalitie@ecopolis.org.ro