Nr. 17 /23.11.2017

Sesizare,

Referitoare la exploatarea unor păduri virgine din  Geoparcul Platoul Mehedinți

 

Către

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Râmnicu-Vâlcea,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Mehedinți,

Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate,

Geoparcul Platoul Mehedinţi,

Copie: WWF Romania, Greenpeace, alte ONG-uri

Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra a două cazuri de avizare a unor parchete de exploatare forestieră în Geoparcul Mehedinţi în păduri care îndeplinesc criteriile de a fi încadrate ca şi păduri virgine sau cvasivirgine (conform OM 3397/2012) sau care reprezintă păduri seculare de valoare deosebită (“old-growth forests”) şi în care sunt planificate sau se efectuează deja exploatări silvice, din cauza cărora aceste păduri şi-ar pierde caracteristicile actuale.  Parcelele se află în UP 5 Coşustea din cadrul ocolului silvic Tarniţa, Direcţia Silvică Mehedinţi, din cadrul Romsilva, şi sunt situate în aria protejată Geoparcul Patoul Mehedinţi.

a) În zona Poiana Beletina s-au avizat şi demarat lucrări la parchete aflate într-un trup de pădure virgină, identificat în urma studiului Pin-Matra şi care până în 2017 a fost neatins. Este vorba de UA 54B şi 57C, UP 5 Coşuştea, OS Tarniţa, ambele parcele făcând parte dintr-un poligon Pin-Matra.
Acest lucru este ilegal conform OM 2525/2016, pentru că a fost încălcat art. 11.
drum beletina1

Parchetele se găsesc la aceste linkuri:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1009266_2017_20161012152526.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1009266_2017_20161012152500.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1004829_2017_20161012150637.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1004829_2017_20161012150543.pdf

Menţionăm faptul că, din motive inexplicabile, coordonatele GPS din schiţa parchetului, precum şi de pe pagina Romsilva sunt eronate, acest lucru inducând în eroare pe oricine este interesat şi doreşte verificarea parchetelor.

În cadrul acestor exploatări am descoperit următoarele nereguli / ilegalităţi la faţa locului:

1. Exploatarea se face într-un poligon de pădure Pin-Matra, din  care  parcelele alăturate au fost deja incluse în catalogul naţional al pădurilor virgine: 44A, 46, 47, 49A, 50A, 51A şi 52A.
Menţionăm faptul că UA 52A, parcela alăturată UA 54B (în care se exploatează), care se află deja în catalog, are vârsta în amenajament de 120 ani, în timp ce UA 54B, scoasă la exploatat şi neinclusă în catalog are în amenajament vârsta de 150 ani! Acest lucru este absurd, deoarece ambele parcele sunt intacte şi nu au fost parcurse cu exploatări forestiere până anul acesta.
De asemenea, UA 55A, 56B, 57B şi C se află în aceeaşi situaţie, iar împreună cu parcelele alăturate incluse deja în catalog formează un trup de pădure compact cu suprafaţa de peste 30 ha.

2. Drumul de scos-apropiat, nou realizat în această vară, intră în Poiana Beletina, intrând ILEGAL atât în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, în zona de protecţie integrală (non-intervenţie), cât şi în rezervaţia Vârful lui Stan, cod naţional 2.602!

3. La realizarea drumului de scos-apropiat au fost sparte (cu tractoare şi TAF-uri) lapiezurile din calcar, care reprezintă un habitat protejat pe suprafaţa Geoparcului Mehedinţi, după cum se poate vedea din imaginile din albumul foto….

4. Coordonatele GPS din schiţa parchetului, precum şi cele de pe pagina Romsilva sunt eronate, acest lucru inducând în eroare pe oricine este interesat şi doreşte verificarea parchetelor. Acest lucru este valaibil pentru toate parchetele din UP 5 Coşuştea a OS Tarniţa.

Imaginile ce susţin afirmaţiile noastre sunt disponibile la acest link: https://photos.app.goo.gl/QVQiDKskSj0PGUU22

Vă rugăm să verificaţi la faţa locului, cât și la ocolul silvic cele sesizate şi să luaţi următoarele măsuri:

1. Sistarea imediată a oricăror exploatări în UA 54B, 55A, 56B, 57B şi C.

2. În baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rog să precizaţi numele responsabililor (ca şi persoane) şi instituţiilor care au permis şi facilitat exploatările forestiere din poligonul Pin-Matra, precum şi realizarea drumului de scos-apropiat prin zona de protecţie integrală din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi prin rezervaţia Vârful lui Stan.

Pentru ilegalităţile de mai sus, în urma verificării din teren şi din amenajamentul silvic, vă rugăm să dispuneţi sancţionarea responsabililor conform legii şi să ne comunicaţi măsurile luate.

Conform Legii nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în M.Of. al României, în vigoare de la 18 iunie 2017:

<< 22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional – T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.” >>.

3. Vă rugăm să verificaţi felul în care au fost avizate ulterior de către alte instituţii aceste exploatări şi realizarea drumului de scos-apropiat şi să sancţionaţi şi instituţiile care au aprobat ulterior aplicarea acestor prevederi eronate ale amenajamentului silvic.

4. Vă rugăm să verificaţi felul în care a fost executat drumul de scos-apropiat, prin spargerea şi înlăturarea lapiezurilor într-o arie protejată şi să sancţionaţi firma care a realizat acest drum (din informaţiile deţinute – SC Login Company SRL), precum şi să o obligaţi să readucă habitatul la starea iniţială.

5. Vă rugăm să verificaţi care este motivul pentru care coordonatele GPS ale parchetelor din UP 5, OS Tarniţa sunt eronate şi să dispuneţi corectarea lor.

b) Un caz asemănător, tot în cadrul OS Tarniţa, UP 5 Coşuştea este în UA 32A, UA 34 şi UA 37A, care au fost scoase toate 3 la exploatare şi se doreşte realizarea unui drum nou de scos-apropiat,pornind din valea Coşuştea (deasupra localităţii Giurgiani), care va conduce de asemenea la distrugerea lapiezurilor din calcar şi la degradarea unei zone extrem de valoroase din Geoparcul Mehedinţi.
Aceste 3 parcele, împreună cu parcelele UA 30C, 33A, 38B şi 36B, formează un trup compact de pădure, care de asemenea are suprafaţa totală peste 30 ha şi poate îndeplini criteriile OM 3397/2012, lucru care va fi stabilit de un specialist la faţa locului.
Parchetele sunt:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1004321_2017_20161012143756.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1004321_2017_20161012143736.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1170319_2018_20171017140107.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1170319_2018_20171017140044.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1170338_2018_20171017151547.pdf
http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1170338_2018_20171017151532.pdf

În caz că în cele 3 parcele nu s-au efectuat exploatări anterioare, aplicând principiul prevenţiei, vă rog să sistaţi exploatarea acestor 3 parcele, printr-un adendum la amenajamentul silvic, pentru a putea fi verificate la faţa locului de către un specialist, în vederea includerii în catalog.
În caz că s-au mai efectuat în trecut lucrari silvice în aceste parcele, vă rog să îmi menţionaţi acest lucru (APV, cantitate exploatată, anul exploatării, tipul exploatării).

Menţionăm că, alături de comunitatea locală, de turiştii care vizitează zona, de administraţia Geoparcului Mehedinţi şi de ONG-uri dorim să punem sub protecţie aceste păduri valoroase, să realizăm studii de includere a acestor parcele în catalogul naţional al pădurilor virgine, prin aducerea unui specialist la faţa locului care să realizeze studiile şi în concluzie să aplicaţi un adendum la amenajamentul silvic şi să anulaţi toate parchetele în exploatare din aceste parcele, pe principiul prevenţiei.

Vă rugăm să ne comunicaţi măsurile întreprinse la adresele de e-mail: contact@tarcu.ro si office@agentgreen.org.