Nr. 03 /26.02.2018

Sesizare,

Referitoare la intenția de exploatare a unor păduri virgine în Parcul Național Domogled-Valea Cernei,

Ocolul Silvic Băile Herculane, cătunul Prisăcina

Către

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate,

Ocolul Silvic Baile Herculane

Directia Silvică Reșița

Administraţia PN Domogled-Valea Cernei

 

Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra a două cazuri de avizare a unor parchete de exploatare forestieră în Parcul Național Domogled-Valea Cernei în 2 unități amenajistice care fac parte dintr-un poligon Pin-Matra identificat în 2005 prin studiul de fundamentare „Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018″, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Conform OM 2525/2016:IMG_1822

<< Art. 11. –

(1) În pădurile care fac obiectul studiului de fundamentare „Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018″, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, lucrările silvotehnice se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile și indicatorii aprobați prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3397/2012, cu modificările ulterioare, iar scoaterile definitive și ocupările temporare din fondul forestier se fac pentru obiective de interes național sau care vizează siguranța sau securitatea națională, potrivit prevederilor legale în vigoare. >>

 

Din informațiile deținute de noi, în acest poligon nu s-au efectuat exploatări forestiere de la realizarea studiului Pin-Matra şi niciodată nu s-au efectuat exploatări comerciale acolo, deci pădurea respectivă nu și-a pierdut caracteristicile din 2005.

 

Cele 2 parchete care au fost scoase la licitație de către Romsilva se află în apropierea cătunului Prisăcina din munții Cernei, pădurea fiind administrată de către DS Caraș, OS Băile Herculane, UP III, UA 113 și UA 112B și sunt disponibile la adresa:

http://www.rosilva.ro/articole/catalog_masa_lemnoasa_2018__p_2102.htm

UA 113:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/schita_1224223_2018_20171011210050.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/apv_1224223_2018_20171011205135.pdf

 

UA 112B:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/schita_1224224_2018_20171011205620.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/apv_1224224_2018_20171011205326.pdf

 

Coordonate GPS:

113: 45.009082, 22.494161

112B: 45.005116, 22.502041

 

În pădure fagii sunt deja marcați, însă parchetele nu au fost încă autorizate spre exploatare.

 

Aceste păduri nu au fost exploatate comercial până acum, locuitorii din aceste cătune trăind de sute de ani în armonie cu natura fără a o afecta. Locuitorii din cătunele Prisăcina, Dobraia şi Cracu Mare nu sunt de acord cu exploatarea şi nu au fost consultati la aprobarea acestor exploatări din imediata apropiere.

Vârsta celor 2 parcele este de 140, respectiv 150 ani, informaţii prezente în documentul pentru APV, există lemn mort şi pe picior, iar pădurea este una plurienă, îndeplinind criteriile pentru o pădure cvasivirgină.

Fotografii din februarie 2018 din cele 2 parcele pot fi vizualizate la linkul:

 

https://photos.app.goo.gl/Sv4J84a5DexzTFLU2

 

Vă rugăm să verificați şi să ne trimiteţi informaţiile următoare în baza legii 544/2001:

 

  1. dacă există aviz din partea administrației parcului național pentru cele 2 parchete, aflate în parcul naţional Domogled-Valea Cernei
  2. dacă există aviz din partea Gărzii Forestiere Timișoara pentru aceste parchete, care să confirme că aceste păduri nu îndeplinesc criteriile din OM 3397/2012, conform OM 2525/2016.
  3. în caz că există acest aviz, vă rugăm să precizați dacă a existat vreun studiu detaliat în teren și în amenajamentul silvic care să confirme că aceste păduri nu corespund criteriilor de păduri cvasivirgine și ce criterii nu indeplinesc, precum și exploatările forestiere anterioare efectuate în cele 2 unități amenajistice
  4. care este destinația lemnelor din cele 2 parchete – dacă ele sunt pentru locuitorii cătunelor Dobraia, Prisăcina, Ineleț sau Cracu Mare sau au altă destinație decât comunitățile din parc, ceea ce nu ar trebui să se întâmple

 

În cazul în care nu există aviz, un studiu detaliat, precum și existența unor exploatări forestiere anterioare în cele 2 parcele, vă solicităm să nu autorizați cele 2 parchete spre exploatare, să anulați cele 2 APV-uri și să sancționați pe cei care au aprobat și propus exploatarea acestor 2 parchete conform legii nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice:

<< 22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional – T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.” >>

 

Este evident faptul că și în acest caz amenajamentul silvic încalcă legislația referitoare la pădurile virgine și cvasivirgine (OM 3397/2012, OM 2525/2016), precum și principiile de conservare a ecosistemelor valoroase dintr-un parc național (în acest caz păduri seculare de fag)- OUG 57/2017.

Menționăm că zona cătunelor din munții Cernei este considerată patrimoniu cultural, acest lucru fiind precizat și în planul de management al pacului național, aprobat în 2016.

 

Existența acestor păduri de fag seculare (unii fagi cu înscrisuri dinainte de 1950) chiar în apropierea cătunelor și așezărilor omenești demonstrează respectul față de natură al acestor locuitori și orice astfel de exploatare forestieră comercială, realizată cu utilaje grele (TAF-uri, camioane) poate afecta semnificativ acest peisaj cultural și această comuniune dintre om și natură, precum și turismul din zonă. Situaţia este valabilă şi pentru alte unităţi amenajistice cu pădure seculară de fag din jurul cătunelor Poiana Lungă, Dobraia, Prisăcina, Cracu Mare, Ineleţ şi Scărişoara, care de asemenea nu sunt incluse în zona de non-intervenţie a parcului naţional şi care vor putea fi exploatate în anii următori!

 

Precizăm de asemenea că în cadrul unei întruniri propusă de ANANP pentru anul acesta cu toți factorii interesați, pentru modificarea zonării parcului național și extinderea zonei de non-intervenție, intenționăm să încercăm punerea sub protecție și a pădurilor din jurul cătunelor din munții Cernei, pentru conservarea lor în forma actuală, mai ales că au fost identificate și de studiul Pin-Matra și în plus se află și în parc național și sit Natura 2000, ceea ce ar trebui să ducă la includerea lor urgentă în zona de non-intervenție a parcului.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare. În concluzie vă rugăm să nu permiteți autorizarea celor 2 parchete până la clarificarea situației și să ne comunicați rezultatul verificărilor dvs, precum și măsurile dispuse.

 

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.