Interesul publicului timişorean este major, atât pentru ocrotirea naturii, cât şi pentru Munţii Ţarcu.

O dovedeşte faptul că la prezentarea Asociaţiei Altitudine filiala Banat ”Munţii Ţarcu – să ocrotim natura de lângă noi! “ din 21 Octombrie amfiteatrul A13 al Universităţii de Vest din Timişoara a fost plin!

Prezentare TimisoaraS-a vorbit despre:

– importanţa naturii şi biodiversităţii, nevoia de protecţie a acestora
– ariile protejate şi ce reprezintă ele, cu exemple în cazul României.
– cazul concret al Munţilor Tarcu – sit Natura 2000, cu aspectele mai plăcute sau mai puţin plăcute pe care le întâlnim pe teren.

Aria protejată din Ţarcu are o valoare deosebită ca şi biodiversitate, iar prin asocierea cu alte arii protejate din Retezat, Godeanu şi Cernei rezultă o zonă întinsă, neatinsă de intervenţii majore, reprezentând ultimul peisaj forestier intact (PFI) din zona temperată a Europei.

Necesitatea protectiei efective este evidentă, dar pentru realizarea ei e necesară implicarea factorilor de decizie şi a localnicilor.

Asociaţia Altitudine filiala Banat ca şi administrator al ariei protejate are în vedere:

  • stabilirea unui regulament al ariei protejate
  • cartarea speciilor şi habitatelor protejate şi studii privind starea lor de conservare pentru a lua
    măsuri de protecţie adecvate în vederea protejării şi conservării biodiversităţii
  • realizarea planului de management a ariei protejate (cerinţă a UE, conform contractului cu Ministerul Mediului şi Pădurilor)
  • amplasarea de panouri informative cu privire la biodiversitate
  • marcarea traseelor turistice, promovarea turismului durabil şi editarea de hărţi şi ghiduri turistice a zonei
  • promovarea activităţilor traditionale în comunităţile locale, posibila atragere a fondurilor pentru dezvoltarea durabilă a acestora
  • colaborarea cu organizaţii din ţară şi străinatate cu scopul de a proteja natura
  • conştientizare publică în privinţa ariei protejate, la nivel local, regional, naţional şi internaţional

Ne-au onorat  cu prezenţa sponsori, cadre didactice şi autorităti locale (din partea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii de Mediu şi Administraţiei Naţionale de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana), drept pentru care le mulţumim!

Mulţumim atât presei cât şi tuturor celor prezenţi pentru interesul privind protecţia naturii (Munţilor Ţarcu în special) şi pentru atenţia si timpul acordat.

Urmărind conştientizarea publicului larg cu privire la existenta ariei protejate şi a valorilor acesteia, prezentarea urmează a fi programată în luna noiembrie în municipiile Reşiţa şi Caransebeş.