Peisajul Forestier Intact

Zona munţilor Ţarcu este esenţială in menţinerea ultimului Peisaj Forestier Intact din Europa la sud de cercul polar.

Câteva consideraţii:

• doar 6.4 procente din suprafaţa Europei mai poate fi considerată ca si peisaj forestier intact.
• mai puţin de 3 procente din pădurile intacte ale lumii sunt in Europa.
• din acestea, 90% sunt în Rusia.
• 36 de ţări europene nu mai au nici un peisaj forestier intact!!!
• mai puţin de 5% din peisajele forestiere intacte din Europa au rămas în 4 ţari (Suedia, Finlanda, Norvegia şi România).
• doar 15.5 procente din peisajele forestiere intacte europene sunt în arii protejate strict.
• peste 92 procente din peisajele forestiere intacte europene fac parte din padurea boreală (taiga).
• doar 1 procent din peisajele forestiere intacte europene sunt în zona de climă temperată.

Acest ultim 1% este chiar în România, reprezentat de Peisajul Forestier Intact Retezat-Godeanu-Ţarcu.

Studiul realizat de ICAS Caransebeş în 2007 la solicitarea Ministerului Mediului  a confirmat acest lucru (extrase mai jos):

– Un PFI (Intact Forest Landscape în engleză, conform Greenpeace) este un teritoriu din cadrul zonei forestiere, care conţine ecosisteme împădurite şi neîmpădurite (gol alpin, lacuri, mlaştini) cu influenţe umane minime şi care măsoară o suprafaţă de minimum 500 kilometri pătraţi şi o extindere de cel puţin 10 kilometri.

– Fragmentarea şi pierderea habitatelor naturale sunt principalele ameninţări pentru speciilor de plante şi animale. Atât la nivel regional, cât şi la nivel global, principalele procese ecologice şi mecanismele de purificare a apei şi a aerului, reciclarea nutrienţilor, sechestrarea carbonului, eroziunea şi controlul inundaţiilor sunt susţinute de peisaje forestiere intacte (PFI) şi de alte ecosisteme intacte.

– Un peisaj forestier intact este capabil să-şi menţină în timp biodiversitatea şi funcţionalitatea ecosistemică, dar poate începe să-şi piardă componentele şi funcţiunile sub influenţa activităţilor umane.

– În România, o singură zonă din raza Munților Retezat, Godeanu și Țarcu a îndeplinit criteriile stabilite. S-a constituit astfel peisajul forestier intact (PFI) Retezat-Godeanu-Țarcu.

Padure in stare originara cu valoare conservativa ridicata

– Peisajul forestier intact Retezat are o suprafață de 97.926 ha, din care 88.251 ha (90,1%) sunt incluse în arii protejate ce au fost stabilite prin OM 776 /05.05.2007, privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte a rețelei ecologice Natura 2000 (SCI) și HG 1284 /31 octombrie 2007, privind declararea suprafețelor de protecție specială avifaunistică ca parte a rețelei ecologice Natura 2000 (SPA), după cum urmează:

  • Parcul Național Retezat, ROSCI0217, ROSPA0084 ;
  • Parcul Național Domogled Valea Cernei, ROSCI0069, ROSPA0035 ;
  • Munții Țarcu, ROSCI0126 ;
  • Dăncioanea, ROSCI0052 ;
  • Strei-Hațeg, ROSCI0236 ;
  • Nordul Gorjului de Vest, ROSCI0129 ;
  • Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.

– Sub raportul calității ecologice, PFI Retezat-Godeanu-Țarcu este alcătuit din 17 tipuri de ecosisteme forestiere, un tip de ecosistem de jneapăn, un tip de ecosistem de stâncărie, un tip de ecosistem de grohotișuri și două ecosisteme de pajiști. Majoritatea acestora au valoare conservativă ridicată.

– În perimetrul PFI și în zona sa tampon, de 1 km, au fost identificate 1616 poligoane și subpoligoane de păduri virgine, cu o suprafață de 18.046 ha.

– Pentru managementul durabil al PFI Retezat-Godeanu-Țarcu s-a propus înființarea unei noi structuri administrative de protecție (parc național) care să gestioneze ROSCI0126 Munții Țarcu.

Surse: ICAS, AgentGreen, Greenpeace & www.intactforests.org