Accesul vehiculelor în arii protejate

Accesul vehicolelor cu motor interzis!

Accesul vehiculelor în ariile protejate, în afara drumurilor publice, este INTERZIS!

Accesul snowmobilelor în ariile protejate în afara căilor de comunicaţie publice şi a perimetrelor special delimitate cu scop recreativ este INTERZIS!

Accesul maşinilor de bătut zapada în afara domeniilor schiabile stabilite conform legislaţiei în vigoare este INTERZIS!

Legislaţia în vigoare specifică clar acest lucru, prin OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (MO nr. 1196/30.12.2005) .

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia mediului spune:


ART. 52
(1) Respectarea prevederilor din planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate, aprobate conform legislaţiei specifice, este obligatorie.
(2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizeazã carburanţi fosili în scopul practicãrii de sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public.

ART. 96
(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încãlcarea urmãtoarelor prevederi legale:

21. obligaţia de a nu intra pe surafaţa ariilor naturale protejate şi a nu practica sporturi în afarã drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;

22. obligaţia de a respecta prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;
23. obligaţia de a se legitima la solicitarea expresã a personalului de inspecţie şi control prevãzut în prezenta ordonanţã de urgenţã;”

Rugăm toţi vizitatorii să respecte prevederile legale în vigoare, şi sa nu circule cu autovehicule (inclusiv motociclete) pe poteci turistice şi pajişti.

Condusul snowmobilelor iarna şi a altor vehicole utilitare este permis doar pe drumurile (căile) publice de acces.

În scop recreativ, vehicolele pot fi folosite doar în  perimetrele special delimitate/amenajate în acest scop, acolo unde acestea există şi sunt avizate/aprobate conform legislaţiei în vigoare.