Caz microhidrocentrale (MHC) Alset Energy

Game over!

Joi, 12 Noiembrie 2015, in prima ședința, Curtea de Apel a respins recursurile făcute de cei 2 pârâți (Ministerul Mediului si SC Alset Energy), dispunînd anularea autorizației de construcție pt. MHC-urile Alset și readucerea terenului afectat la starea inițială.

Juridic, hotărârea are o foarte mare importanță, deoarece reprezintă primul caz de anulare în instanță a unui aviz ilegal pentru MHC.


Olteana spre izvoare (foto Alin Dragusin)

Iunie 2015:

Salutăm decizia Tribunalului Caras Severin care s-a pronuntat pentru anularea Acordurilor de Mediu eliberate ilegal pentru proiectele “Amenajare Hidroenergetică Bistra Mărului – captare, conductă forțată 2 MHC” şi „Amenajare Hidroenergetică Șucu și Olteana – captare, conductă forțată 2 MHC – racord la sistemul energetic național” , din Comuna Zăvoi, Judeţul Caraş-Severin, beneficiar ALSET ENERGY SRL. 
Astfel mai multe rauri din situl Natura2000 Muntii Tarcu (arie naturala protejata de interes european) sunt salvate de la impactul pe termen lung generat de constructia microhidrocentralelor cuprinse in aceste proiecte.

Detalii pe situl Federatiei Natura2000.

––––––––––––––––––––––-

Federaţia Coaliția Natura 2000 România a dat în judecată Ministerul Mediului / APM Caraş-Severin şi firma Alset Energy pentru rezilierea acordurilor de mediu.

Număr unic dosar 2847/115/2014.

Prima înfăţişare este în 25.02.2015.

––––––––––––––––––––––-

STOPAŢI MICROHIDROCENTRALELE DE LA POIANA MĂRULUI!

Semnaţi petiţia iniţiată de WWF Romania pentru oprirea acestor proiecte, aici:

http://www.raurileromaniei.ro/petitie-apm-caras-severin/

APM CS a pregătit acorduri pentru 4 MHC (ce includ 6 captari transversale) la Poiana Mărului, pentru firma Alset Energy.
Daca se vor realiza, vor fi afectate raurile: Sucu, Suculetu, Olteana, Bloju, Bistra Marului (2 captări). Vedeţi mai jos detalii.

––––––––––––––––––––––-

29.05.2014: ALERTĂ!

Dupa ce s-au blindat de hartii, APM CS emite acorduri pentru 4 MHC (ce includ 6 captari transversale) pentru firma Alset Energy.
Daca se vor realiza, vor fi afectate raurile: Sucu, Suculetu, Olteana, Bloju, Bistra Marului (2 captari).

http://apmcs.anpm.ro/files/APM%20CS/proiecte%20acord%20mediu/ProiectacorddemediuALSETENERGY-AmenajareHidroenergeticaSucuOlteana.pdf

http://apmcs.anpm.ro/files/APM%20CS/proiecte%20acord%20mediu/ProiectacorddemediuALSETENERGY-AmenajareHidroenergeticaBistraMarului.pdf

Interesant este ca:

– MMSC a emis o adresa nr. 114858/OP/19.03.2014 cu privire la derularea procedurii de reglementare raportată la
prevederile Avizului de Mediu nr. 10938/10.12.2012 pentru „Strategia energetică a României pentru
perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, cu care se justifica APM CS pentru eliberarea acordurilor.
– Au ignorat prevederile OM 19/2010 privind evaluarea adecvata (ce prevede obligativitatea unor studii stiintifice, inclusiv pentru ape), dar se invoca Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/08.02.2012, punctul 2: „- … autoritatea
competentă pentru protecţia mediului stabileşte gradul de detaliere a informaţiilor necesare a fi furnizate
în cazul planurilor şi programelor.  APM CS hotaraste peste OM19/2010 Evaluare Adecvata?!
– Desi sunt listate alte contestatii depuse de terti (WWF, CMR, persoane fizice), nu s-a tinut seama de observatiile primite atat prin petitia administrativa din februarie a Asociatiei Altitudine (fost administrator al sitului Natura 2000 Muntii Tarcu), nici de avizele negative privind investitiile ale administratorului si ale Consiliului Stiintific din 2012-2013, nici de punctele de vedere exprimate in februarie-mai 2014.

Mentionam că in dec. 2013, asociatiei i-a fost reziliat contractul de administrare de catre MMSC, imediat dupa ce depusese Planul de Management al sitului spre avizare la APM si la MMSC… dupa cum arata lucrurile, tocmai pentru a da drumul acestor proiecte, in spatele carora se afla oameni politici ‘importanti’.

–––––––––––––––––––––––––––––-

În urma convocării şedinţei CAT din 13.05.2014 de către APM Caraş-Severin pentru  proiectele MHC Alset Energy, am trimis urmatorul răspuns, punând totodată în copie şi Serviciul de Relaţii cu Publicul al MMSC:

Către,

            AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN

Direcţia Reglementări, Avize, Autorizaţii,

ASOCIAŢIA ALTITUDINE, cu sediul în Timişoara, str. Labirint, Nr. 2, Sc. C, Ap.7, jud. Timiş,  cod fiscal 17316394, prin prezenta vă informăm următoarele:

1.     Vă rugăm să respectaţi condiţiile din Avizul de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, care prevede că (cităm):

  • În acele situri se interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de peşti, vidră şi rac sau pentru habitate care sunt influenţate, nu se va propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor.’ (punctul 9).
  • ‚Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, inclusiv prin evitarea alterării habitatelor naturale, în special a celor ce fac obiectul conservării.’  (punctul 2)
  • ‚Se va evita amplasarea noilor capacităţi energetice şi aglomerarea proiectelor eoliene în Dobrogea sau a celor hidroenergetice pe cursuri naturale de apă, îndeosebi în interiorul ariilor naturale protejate’ (punctul 3).

APM Caraş-Severin continuând procesul de reglementare pentru proiectele în discuţie (chiar şi prin şedinţa CAT convocată astăzi, prin adresa dvs. nr. 2209/AAA/05.05.2014) încalcă aceste prevederi de mai sus.

Ca atare, vă rugăm să emiteţi în mod categoric un aviz nefavorabil pentru aceste proiecte, conform celor menţionate în Avizul de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”.

2.     Tot ca urmare a incidenţei acestui Aviz de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, vă rugăm să anulaţi avizele (punctele de vedere) acordate PUZ-urilor Alset Energy prin adresele 119 şi 120/20.06.2011 ale Asociaţiei Altitudine catre APM CS, şi pe cele incidente acestora. Aceste puncte de vedere favorabile emise la vremea respectivă prevăd în mod legal posibilitatea anulării lor, în anumite condiţii (este scris în clar).

Considerăm că apariţia şi incidenţa Avizului de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, confirmată de adresa MMSC/ANPM nr. 1/404/EM/27.02.2014 (pe care v-o ataşăm dacă n-o aveţi întrucât vi se adresează şi dvs.) obligă administratorii ariilor protejate să ţină cont de aceste aspecte şi să nu mai continue sub nici o formă procesul de aprobare/acceptare a microhidrocentralelor (deci implicit şi avizare) în toate siturile Natura 2000 ce conţin specii de peşti, vidră şi rac, sau pe râuri aflate în stare naturală bună, nealterate de lucrări industriale anterioare.  

Din acest motiv vă rugăm să anulaţi toate acordurile/avizele anterioare pentru PUZ ce ţin de competenţa dvs. (inclusiv avizele 119 şi 120/20.06.2011 ale Asociatiei Altitudine, pentru că sunteţi îndreptăţiţi să faceţi acest lucru), mai ales că nu poate fi luată în calcul vreo aprobare a proiectelor, investitorul neîndeplinindu-şi nici măcar toate condiţiile impuse de avizele 119 şi 120/20.06.2011 ale Asociaţiei Altitudine, neefectuând nici un studiu ştiinţific cu privire la impactul investiţiilor asupra organismelor acvatice, după cum am detaliat şi v-am explicat şi noi anterior prin corespondenţa anterioară şi prin Petiţia Administrativă nr. 17/07.02.2014 a Asociaţiei Altitudine, fost administrator al ariei protejate.

 

În speranţa că atât dvs., cât şi ANPM şi ministerul veţi apăra interesele mediului implementând şi urmând prevederile directivelor europene 2000/60/CE (Cadru Apă) şi 92/43/CE (Habitate) în spiritul protejării valorilor naturale (şi nu a intereselor unor investitori privaţi), vă mulţumim şi vă asigurăm de tot sprijinul nostru.

Cu consideraţie,

Asociaţia Altitudine

––––––––––––––––––––––––––––

Am prevenit un abuz, salvând 4 râuri de la distrugere!Cascada Sucului

Ca urmare a contestaţiilor depuse de noi şi de alte entităţi in februarie 2014 cu privire la acordurile MHCurilor Alset Energy, APM Caraş-Severin ne anunţă printr-o adresă că au constatat că observaţiile primite justifică ‘aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii… şi a decis să nu emită acordurile de mediu şi reluarea procedurii de la etapa studiului de evaluare adecvată (sbl. ns.)’, adică … exact ceea ce solicitasem noi înca din martie 2013!

Mulţumim tuturor celor implicaţi!

Este cert că unii dintre acţionarii firmei Alset Energy (vedeţi investigaţia din link, dacă vreţi să-i cunoaşteţi) au încercat prin toate mijloacele să determine eliberarea acordurilor de mediu, deşi din studiile lor lipsea o componentă esenţială fără de care nu se putea elibera vreun aviz: un studiu ştiinţific care să demonstreze negru pe alb că speciile şi habitatele acvatice nu vor fi afectate prin captarea unor debite semnificative din apele râurilor.

Abia acum, în ceasul al 12-lea, APM au realizat ca sunt pe cale să comită o gafă şi s-au hotârât să respecte, în sfârşit, procedurile legale (răspunderea de data asta, fiind în curtea APM)! De ce spunem asta? Pentru că în trecut (2009), dânşii au eliberat astfel de acorduri în aria protejată din Ţarcu, şi ulterior la Cornereva au permis chestii similare în mijlocul localitătii, privând localnicii de cel mai preţios lucru: apa râului din comună! Dar, nu sunt singurii responsabili pentru greşelile din trecut: autorizaţiile de gospodărire a apelor au plecat întâi de la Apele Române – Administraţia Bazinală de Ape Banat – aceştia au permis unora să fure în totalitate apele râurilor, şi ulterior APM şi-au dat şi ei acordurile.

Salutăm această decizie recentă a APM Caraş-Severin, şi ne bucurăm că se fac progrese şi că am prevenit afectarea iremediabilă a râurilor: Şucu, Olteana, Suculeţu, Bistra Mărului şi Bloju, care rămân în continuare:

– cum au fost din vremuri imemoriale, pline de viaţă, bucuria drumeţului şi pescarului.

– bogate, cu o excepţională calitate a apei.

– cu o bună spre foarte bună stare a factorilor de mediu (fapt garantat de prezenţa în apele lor a speciilor sensibile de pesti, raci… poate chiar şi vidră!)

Cascada Sucu din imaginea alaturată (obiectiv turistic de interes local, de asemenea aneninţată prin aceste proiecte), va avea apă în continuare. O puteţi vedea în toată splendoarea urmând traseele turistice din Poiana Mărului (6 si 7).

Dar câte astfel de râuri au trebuit să fie distruse, ca să ne dăm seama de consecinţe?

Sperăm că autorităţile realizează în sfârşit gravitatea situaţiei şi vor face demersurile necesare protejării râurilor de munte la nivel naţional , pentru a evita cazuri ca cele din Bazinul Sebeşului, de la Cornereva sau din Situl Natura 2000 Munţii Făgaraşului!

Şi exemplele sunt nenumărate… pentru a realiza amploarea fenomenului şi a distrugerilor la nivel naţional, în numele aşa zisei ‘energii verzi’, sugerăm următoarele linkuri (o hartă face cât o mie de cuvinte):

http://www.fabricadecercetare.ro/noutati/harta-proiectelor-de-producere-a-anergiei-electrice-cu-microhidrocentrale-din-romania/
http://www.pescuitlamusca.ro/page4/page66/harta-microhidrocentrale.html

––––––––––––––––––––––––-

Te rugăm să semnezi aici petiţia WWF pentru salvarea râurilor de munte din România!

Tot acolo, pe situl raurileromaniei.ro este disponibilă şi broşura WWF ce prezintă problemele acestor microhidrocentrale, din care spicuim mai jos. Evident, probleme pentru mediu, dar nu şi pentru buzunarele băieţilor deştepţi ce fac afaceri cu energie în detrimentul naturii şi locuitorilor zonei.

 

Rezumat caz:

2010-2011: Firma Alset Energy doreşte să realizeze un grup de microhidrocentrale în bazinul Bistrei Mărului şi a Şucului, în amonte de lacul de acumulare Măru. Se prezintă proiectul Asociaţiei Altitudine şi au loc discuţii.

2011: Se avizează PUZul ce conţine microhidrocentralele pe baza studiului de impact asupra mediului (autori SC IT Mediu), cu condiţii (printre condiţiile impuse: realizarea studiilor de evaluare adecvată şi impact ale proiectelor conform OM 19/2010, bazate pe informaţii stiinţifice despre speciile acvatice, cu o identificare şi detaliere cuantificabilă a impactului).

2012: Se prezintă studiile de evaluare adecvată pentru proiecte (studiul pentru Sucu aici), fără a îndeplini condiţiile cerute la avizarea PUZului.

2012: Consiliul Stiinţific respinge proiectele pentru date incorecte (lipsă studii stiintifice privind organismele acvatice), şi impact netratat corespunzator, pentru mediul acvatic.

2013, februarie – martie: Administratorul comunică avizele nefavorabile şi motivele ce au stat la baza emiterii acestora.

Printre ele, măsurile cuprinse în Avizul de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, ce prevăd că ‘În acele situri se interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de peşti, vidră şi rac sau pentru habitate care sunt influenţate, nu se va propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor’ . Deşi au fost cerute precizări ministerului cu privire la aplicabilitatea acestor măsuri, răspunsul nu s-a primit, iar prevederile citate sunt ignorate de autorităţi.

Trebuie menţionat că acest caz a fost adus la cunoştinţa MMSC, şi că s-au cerut lămuriri suplimentare. Toate documentele şi dovezile au fost prezentate, atât la controalele GNM cât şi direct ministerului în septembrie 2013.

2013, martie- iunie: Procedura de avizare pare să continue, făcându-se presiuni pentru eliberarea avizelor şi organizându-se chiar şi o dezbatere publică.

Asociaţia Altitudine a susţinut ferm poziţia Consiliului Ştiintific al sitului şi avizul a rămas nefavorabil în lipsa altor date noi care să prezinte relevanţă (lipsa unor studii concludente pentru mediul acvatic).

2013, august: APM CS prelungeşte termenul în care beneficiarul Alset Energy poate aduce/prezenta avizul Natura 2000.

2014, 28 ianuarie – 3 februarie: în urma rezilierii contractului administratorului în mod abuziv de catre MMSC, APM CS ia decizia de a aviza proiectele de MHC Alset Energy, în condiţiile în care deja era notoriu protocolul încheiat între organizaţia WWF şi ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură ce prevede că autorizarea microhidrocentralelor pe raurile de munte din ariile naturale protejate se suspenda începând cu 31 ianuarie 2014.

Astfel, APM CS emite acordurile de mediu pentru microhidrocentralele Alset Energy:

http://apmcs.anpm.ro/anunturi_publice_evaluarea_impactului_asupra_mediului-6441

http://apmcs.anpm.ro/proiecte_acord_de_mediu_evaluarea_impactului_asupra_mediului_ordin_1352010-6446

2014, februarie: Ca urmare a contestaţiilor depuse de noi şi de alte entităţi  cu privire la acordurile MHCurilor Alset, APM Caraş-Severin a constatat că observaţiile primite justifică ‘aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii… şi a decis să nu emită acordurile de mediu şi reluarea procedurii de la etapa studiului de evaluare adecvată (sbl. ns.)’, adică … exact ceea ce solicitasem noi înca din martie 2013!

 

 

––––––––––––––––––––––––––

Vezi detalii despre un alt caz de crimă ecologică în bazinul Sebeşului (tot în situl Natura 2000 Munţii Ţarcu)!

––––––––––––––––––––––––––

Conexiuni posibile cu cazul rezilierii contractului de administrare, mai jos:

2013, septembrie: MMSC notifică Asociaţia Altitudine de incidenţa articolului 6 din contractul de administrare, cu privire la lipsa Planului de management

2013, octombrie: Circulă zvonuri că anumite persoane implicate în afacerea Alset Energy doresc preluarea administrării Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu, şi formează o asociaţie în acest scop în comuna Zăvoi.

2013, noiembrie: Asociaţia Altitudine depune Planul de Management (realizat de o prestigioasă firmă în domeniu) în procedură de încadrare conform HG1074/2004 la APM Caraş-Severin.

2013, decembrie: MMSC reziliază contractul de administrare cu Altitudine, invocând faptul că avizele premergătoare trebuiau deja obţinute înainte de termenul limită.

2014, ianuarie: APM CS decide că se pot aviza proiectele de MHCuri Alset, contrar superficialitătii studiilor ce nu au identificat corect impactul (pe baza unor studii ştiinţifice, cu referire la mediul acvatic)

–––––––––––––––––––––––

Asociaţia Altitudine salută protocolul încheiat între Ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură şi WWF Romania, privind microhidrocentralele!
Aşteptăm reglementări şi fapte concrete pentru a stopa abuzurile.

Autorizarea microhidrocentralelor pe raurile de munte din ariile naturale protejate se suspenda începand cu data de 31 ianuarie 2014, după cum menţionează protocolul încheiat între organizaţia WWF şi ministrul delegat pentru Ape şi Păduri, în vederea alinerii reglementarilor naţionale cu prevederile din  DIRECTIVA 2000/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Detalii:

http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-16453286-autorizarea-microhidrocentralelor-raurile-munte-din-ariile-naturale-protejate-suspenda-incepand-data-31-ianuarie-2014.htm

http://romania.panda.org/?214357/Legea-va-trece-de-partea-naturii-n-ce-privete-producia-de-hidroenergie

–––––––––––––––––––––––

Asociaţia Altitudine susţine poziţia WWF Romania în privinţa microhidrocentralelor în ariile protejate!
Informaţii adiţionale

Despre microhidrocentrale (descarcă broşura din imagine):

‘Microhidrocentralele afecteaza semnificativ ecosistemele raurilor şi produc distrugeri ireversibile. Un curs de apa indiguit, barat sau captat işi pierde foarte multe dintre caracteristicile initiale şi nu mai poate fi niciodata comparat cu un rau natural care deţine habitate sanatoase şi ecosisteme functionale.’ – See more at: http://www.raurileromaniei.ro/#irf

‘In prezent nu exista o planificare strategica la nivel national sau regional pentru constructia microhidrocentralelor. Mai mult decat atat, constructia microhidrocentralelor este incurajata de statul roman prin alocarea cerificatelor verzi fara ca autoritatile sa tina cont de impactul ecologic al acestor infrastructuri si de costul acestui impact.’ – See more at: http://www.raurileromaniei.ro/#irf

‘In timp ce utilizarea de energie din surse regenerabile este promovata la nivelul Uniunii Europene, este cunoscut faptul ca infrastructurile hidrocentralelor produc efecte negative majore asupra ecosistemelor acvatice şi asupra serviciilor pe care acestea le furnizeaza la nivel local şi regional.’ – See more at: http://www.raurileromaniei.ro/#irf

Daca nu ţi se pare corect, semnează aici petiţia WWF pentru salvarea râurilor de munte din România!