Cazul pădurii virgine de pe Culmea Pleșa – OS Teregova

Răspunsul primit de la minister pentru pădurea virgină de pe culmea Pleşa este disponibil aici:  28460-raspuns-plesa

–––––––––––––––––––––––

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine de peste 100 ha existente (încă) pe versantul sudic al Culmii Pleșa, OS Teregova, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 19 /6.05.2016

 Sesizare,

 Referitoare la pădurile virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Culmea Plesa

Către

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informam că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP I Râul Lung, în zona culmii Pleșa a fost identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare, dar și conform studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Trupul de pădure virgină/cvasivirgină care se poate identifica pe Culmea Pleșa cuprinde în prezent o suprafață de peste 100 ha, dar localizarea acestuia prin studiul Pin-Matra a avut erori de poziționare și delimitare, după cum arată imaginea următoare:

Coordonatele poligonului de pe culmea Pleșa, OS Teregova, pe care îl considerăm că îndeplinește cerințele O.M. 3397/2012 (evidențiat cu verde) pot fi descărcate de aici: poligon Pleșa.

Fotografii din pădurea respectivă, din parcelele 35A, 32A, 31B, 31A se pot vedea accesând:

https://picasaweb.google.com/114423903412316749622/6281073519178380385?authkey=Gv1sRgCLu5laK90uf3Jg#

Pentru această pădure virgină/cvasivirgină, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Parcela( UP I) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații*
17 B de verificat Posibile tăieri, in imagini satelitare apare intactă.
17 C da 100 % virgină
17 D de verificat Drum de tractor la baza parcelei,  posibile tăieri recente
18 B da 100 % virgină
18 C da 100 % virgină
26 B da 100 % virgină
27 B da 100 % virgină
28 B da 100 % virgină
29 B da 100 % virgină
30 de verificat Drumuri de tractor prin parcelă,  tăieri <15%. În imaginile din aer  apare intactă.
31 A da Drum forestier în parcelă, tăieri conservare <15%. În imaginile din aer  apare intactă.
31 B da 100 % virgină
32 A Jumătatea superioară Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani)
32 C da Drum de tractor la baza parcelei,  posibile tăieri recente
33 C de verificat Drum forestier în parcelă, tăieri  <15%
34 B de verificat Drum forestier în parcelă, tăieri  <15%
35 A de verificat A fost virgină, dar este afectată de tăieri masive recente. Se poate subparcela daca a mai rămas ceva bucată de pădure în picioare. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon.

Tabelul 1: situația parcelelor cu pădure virgină/cvasivirgină de pe Culmea Pleșa, OS Teregova

(*) Notă: Părți din parcelele 18B, 26B, 27B, 28B, 29B, 30, 31A, 31B și 32A au fost cuprinse într-un poligon rezultat în urma studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, alături de părți din alte parcele deja exploatate la vremea respectivă (26A, 27A, 28A, 29A – cuprinse și ele în poligonul Pin-Matra, în mod eronat). Se poate constata că studiul Pin-Matra a plasat poligonul inexact pe hartă și a omis să includă alte suprafețe alăturate ce cuprindeau păduri seculare, în parcelele 30, 32A, 33C, 34B și 35A. Acestea ultimele în prezent sunt puternic afectate de tăieri în partea inferioară (mai accesibilă), dar încă mai conțin suprafețe de pădure neatinsă rămasă în picioare, și vă rugăm să aveți în vedere subparcelarea lor pentru a salva partea de pădure seculară rămasă intactă spre culme.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele cuprinse în tabel, până la lămurirea completă a situației.
  2. Investigarea stării parcelelor 30, 32A, 32C, 33C, 34B, 35A privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 și subparcelarea lor acolo unde este cazul pentru includerea zonelor de pădure pluriene neafectate până în prezent în noi subparcele, care să fie protejate conform OM 3397/2012 și alăturate trupului de pădure virgină/cvasivirgină principal de pe Culmea Pleșa.
  3. Încadrarea parcelelor din tabelă și a subparcelelor rezultate aplicând punctul 2 (de mai sus) în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine,  și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.

Asociația Altitudine   &   Agent Green

www.tarcu.ro      /  www.agentgreen.ro