Cazul pădurii virgine din Valea Higeg, UP III (versant nordic)

Răspunsul primit lasă o rază de speranță, dar cineva va trebui să efectueze studiul necesar pentru includerea acestor parcele în catalogul padurilor virgine:  Raspuns sesizare Teregova (UPIII).

Deocamdata, nu se aprobă parchete în aceste parcele.

 


 

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente (peste 350 ha încă în picioare, neacoperite și neidentificate prin studiul PIN-Matra) în bazinul hidrografic ale pârâului Hideg, OS Teregova, UP III Higeg-Noatenu, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 31 /22.09.2016

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Râul Hideg, OS Teregova UP III Higeg-Noatenu

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP III Higeg-Noatenu, pe versantul sudic al muntelui Vişa-Vulturul, în valea Râului Hideg (pe malul drept tehnic) au fost identificate în urma observațiilor de pe teren, satelitare şi a discuţiilor la sediul ocolului silvic mai multe parcele silvice care îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prezentat în imaginea următoare acoperă peste 350 ha, și nu a fost identificat prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“). Totuşi, câteva dintre parcele (dar nu toate, doar cele din partea superioară a văii de la 77A la 81B) au fost încadrate corect ca şi păduri virgine/cvasivirgine în amenajamentul silvic curent.

pv-higeg-noatenu-after

Imaginea Google Earth cu trupurile de pădure virgină/cvasivirgină este disponibilă la acest link.

Conturul poligonului ce considerăm că îndeplineşte criteriile și indicatorii O.M. 3397/2012 (cu verde) poate fi descărcat de aici: poligon Higeg Noatenu.

Pentru aceste trupuri de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

 

Pădure virgină și cvasivirgină Higeg Noatenu

Parcela( UP III) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
64 B da 100 % virgină
65 A da Drum de tractor pe vale.
65 B da 100 % virgină
65 N Enclavă
66 A da Drum de tractor pe vale.
66 B da 100 % virgină
67 A da 100 % virgină
67 B da 100 % virgină
69 A da 100 % virgină
69 B da 100 % virgină
70 A da 100 % virgină
70 B da 100 % virgină
70 V Enclavă
71 A da 100 % virgină
71 B da 100 % virgină
72 da 100 % virgină
73 A da 100 % virgină
73 B da 100 % virgină
74 A da 100 % virgină
74 B da 100 % virgină
76 A da 100 % virgină
76 B da 100 % virgină
77 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
77 N Pădure afectată de factori naturali
77 N2 Pădure afectată de factori naturali
78 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
78 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
78 C da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
79 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
79 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
80 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
80 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
81 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
81 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament

Tabel: situația parcelelor din OS Teregova UP III Higeg-Noatenu, Râul Hideg

 

Este de neînțeles că nici una din aceste parcele nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra, deşi studiul a identificat păduri virgine pe versantul opus şi pe valea Hideg nu exista drum de acces mai sus de borna silvică 119, la vremea respectivă.  Acest lucru denotă lacune mari ale studiului PIN Matra.

Mai menţionăm că extinderea drumului forestier pe valea Higeg prin parcelele 65A şi 66A după 2010 a însemnat şi distrugerea pe câteva sute de metri în amonte a specificului natural al văii cu caracteristici de padure virgină. Fotografii din 2010 se pot vedea accesând linkul: https://goo.gl/photos/UpwPVYin4uV7jGJD6, dar între timp unele zone au fost alterate de exploatare.

 

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelul de mai sus.
  2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012.
  3. Încadrarea tuturor parcelelor din tabel în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012 (cu menţiunea că cele din partea superioară a văii au fost incluse deja).
  4. Stoparea extinderii drumului forestier în amonte pe Valea Higeg.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență acest trup de pădure virgină/cvasivirgină, conectat de altfel cu alte trupuri asemenea, adiacente, în UP II Râul Alb şi UP IV Higeg-Bărănel (identificate de WWF) şi pentru a le include împreună în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine ca şi o zonă compactă.

Vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea acestor parcele chiar dacă au fost prevăzute tăieri conform amenajamentelor în derulare.

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.