Sesizare păduri virgine O.S. Baia de Aramă, P.N. Domogled – Valea Cernei

Nr. 31/28.11.2018

Dar e aplicat marcaj silvic

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine și cvasivirgine la O.S. Baia de Aramă și O. S. Tarnița

Către:

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea,

Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate,

Administrația Geoparcului Platoul Mehedinţi,

Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

Ocolul Silvic Baia de Aramă,

Ocolul Silvic Tarnița

Direcția Silvică Mehedinţi,

Spre știința WWF
Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra unor cazuri de avizare a unor parchete de exploatare forestieră în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi Geoparcul Mehedinţi în păduri care pot îndeplini criteriile de a fi încadrate ca şi păduri virgine sau cvasivirgine (conform OM 3397/2012) sau care reprezintă păduri seculare de valoare deosebită (“old-growth forests”) şi în care sunt planificate exploatări forestiere în anul 2019, exploatări în urma cărora aceste păduri şi-ar pierde caracteristicile actuale şi ar fi compromise iremediabil.

Parcelele în care sunt propuse exploatări forestiere au fost identificate de Asociaţia Altitudine şi Agent Green ca şi potenţiale păduri virgine sau cvasivirgine şi trimise tuturor factorilor interesaţi la începutul lunii octombrie 2018, în urma consultărilor publice care au avut loc la Gărzile Forestiere, cu solicitarea expresă de a aplica principiul prevenţiei şi de a nu aviza exploatări forestiere în aceste parcele până acestea nu vor fi verificate în detaliu de specialiştii Gărzii Forestiere şi WWF- România, cu care Ministerul Apelor şi Pădurilor a încheiat un protocol de colaborare în vederea identificării şi cartării acestor păduri pentru includerea în catalogul naţional. Sesizarea a fost trimisă cu nr. 27/09.10.2018 şi înregistrată la Garda Forestieră Vâlcea cu nr. 16790/10.10.2018.

Cu toate acestea în catalogul masei lemnoase pentru anul 2019 (http://www.rosilva.ro/articole/catalog_masa_lemnoasa_2019__p_2195.htm), Romsilva a planificat parchete în unele parcele care au fost trimise spre verificare ca şi potenţiale păduri virgine sau cvasivirgine. Parchetele propuse sunt la ocoalele silvice Baia de Aramă şi Tarniţa din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi. Din informaţiile primite de la Direcţia Silvică Mehedinţi o parte au fost trecute în rezervă, însă altele sunt planificate pentru licitaţiile din luna decembrie.

Acest lucru încalcă flagrant principiul prevenţiei enunţat în Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice, publicată în M.Of. al României, în vigoare din 18 iunie 2017:

<< 22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional – T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.” >>.

Astfel, pentru a nu se ajunge la autorizarea de exploatări forestiere în aceste parcele în anul 2019, vă solicităm ca în baza principiului prevenţiei să dispuneţi celor 2 ocoale silvice eliminarea lor de la licitaţiile din luna decembrie, pentru ca ele să poată fi verificate de specialiştii Gărzii Forestiere şi WWF-România, cu prioritate. Considerăm că în cadrul ocoalelor silvice se pot propune pentru anul 2019 alte exploatări forestiere din parcele care nu au fost propuse pentru verificări în vederea includerii în catalogul naţional, în locul acestora.

Prin exploatarea unei păduri virgine sau cvasivirgine se creează un prejudiciu iremediabil şi ireversibil patrimoniului natural, iar în momentul de faţă România nu îşi mai permite să piardă astfel de păduri valoroase!

În plus, toate pădurile semnalate sunt păduri seculare de valoare deosebită şi sunt incluse fie în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, fie în Geoparcul Platoul Mehedinți şi ar fi trebuit incluse în zona de non-intervenţie a acestor arii protejate, în regim de protecţie integrală. Vă solicităm să întreprindeţi demersurile de includere a acestor păduri bătrâne foarte valoroase identificate de noi în zona de protecţie integrală a parcurilor, prin amendarea/modificarea planurilor de management ale celor două parcuri.

Parchetele la care facem referire sunt în Catalogul masei lemnoase pentru anul 2019. Cele marcate cu galben sunt planificate a se licita în 29.11:

OS Baia de Arama:

 1. UP 11, ua 25, GPS: 45.211147 22.734013

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_997211_2017_20161013161917.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_997211_2017_20161013161852.pdf

 1. UP 11, ua 45C, GPS: 45.208378 22.756409

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1006614_2017_20161014081521.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1006614_2017_20161014081505.pdf

 1. UP 11, ua 45B, GPS: 45.206875 22.754023

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1006615_2017_20161014081609.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1006615_2017_20161014081546.pdf

 1. UP 11, ua 2B, GPS: 45.194284 22.757425

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1006616_2018_20171023165440.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1006616_2018_20171023165406.pdf

 1. UP 8, ua 27A, GPS: 45.146931 22.593473

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368399_2019_20181023120711.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368399_2019_20181023095249.pdf

 1. UP 11, ua 101A, GPS: 45.235438 22.788562

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368400_2019_20181023151216.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368400_2019_20181023095321.pdf

 1. UP 8, ua 39, GPS: 45.152854 22.598565

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368412_2019_20181023140941.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368412_2019_20181023152704.pdf

 1. UP 10, ua 24B, GPS: 45.201967 22.682023

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368421_2019_20181023120853.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368421_2019_20181023154418.pdf

 1. UP 8, ua 128A, GPS: 45.164779 22.651732

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368414_2019_20181023141256.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368414_2019_20181023154453.pdf

 1. UP 9, ua 53C, GPS: 45.188847 22.695010

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368420_2019_20181023121220.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368420_2019_20181023154756.pdf

 1. UP 10, ua 22A, GPS: 45.199858 22.695122

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368435_2019_20181023121318.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368435_2019_20181023155113.pdf

 1. UP 10, ua 22B, GPS: 45.198664 22.691300

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368433_2019_20181023121408.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368433_2019_20181023155505.pdf

 1. UP 10, ua 39, GPS: 45.205393 22.698195

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368440_2019_20181023144723.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368440_2019_20181023155556.pdf

 1. UP 10, ua 21A, GPS: 45.198018 22.698507

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/schita_1368434_2019_20181023121342.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHBAA/apv_1368434_2019_20181024090920.pdf

OS Tarnita:

 1. UP 5, ua 36A, GPS: 44.971447066 22.561982325

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1362093_2019_20181021191422.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1362093_2019_20181021191405.pdf

 1. UP 5, ua 36B, GPS: 44.971447066 22.561982325

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/schita_1362128_2019_20181021191513.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FMHTAR/apv_1362128_2019_20181021191500.pdf

Sunt prevazute a fi licitate în 29.11.2018  UA 101A din UP 11 şi UA 39 din UP 8 al OS Baia de Aramă , iar de la OS Tarniţa UA 36A şi 36B din UP 5.

Aceste 4 parcele nu au avut alte exploatări anterioare efectuate şi pot îndeplini indicatorii din OM 3397/2012. Vă solicităm să dispuneţi scoaterea lor de la licitaţie, iar pentru celelalte parchete de mai sus să dispuneţi de asemenea amânarea lor de la licitaţiile ulterioare.

De asemenea, în legătură cu sesizarea trimisă cu nr. 27/09.10.2018 şi înregistrată la Garda Forestieră Vâlcea cu nr. 16790/10.10.2018, menţionăm că am primit răspunsul cu nr. 19658/22.11.2018 şi dorim să facem următoarele precizări:

 1. Criteriul 1 – Naturalitatea, indicatorul 1.3 din OM nr. 3397/2012 precizează la 1.3. “Biodiversitate ridicată, inclusiv sub raportul dimensiunilor și vârstei arborilor, unii dintre aceștia având elemente de arboret cu vârste de peste 150 de ani. Frecvent, structură plurienă și relativ plurienă.” În acest caz este evident că acest criteriu a fost interpretat eronat prin afirmaţia că “O mare parte din parcele au vârste sub 150 ani“. Faptul că parcela trebuie să conţină elemente de arboret cu vârsta de peste 150 ani NU implică ca vârsta parcelei din amenajamentul silvic să fie de cel puţin 150 de ani, ci ca în interiorul parcelei să existe arbori cu vârsta de peste 150 ani! Acest lucru poate fi determinat doar prin verificări în teren şi parcela nu poate fi eliminată doar în urma verificărilor din birou şi documente! Nu este corect a elimina o parcelă de la verificările din teren doar pentru că în amenajamentul silvic ea are o vârstă mai mică de 150 ani, de exemplu 130 ani! Menţionăm că în catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine sunt incluse în acest moment inclusiv păduri cu vârsta de 120 de ani în amenajamentul silvic. Vă rugăm să păstraţi pentru verificare în teren şi parcelele cu vârsta din amenajament de peste 110 ani, în care nu s-au efectuat până acum exploatări forestiere şi să dispuneţi amânarea parchetelor din acestea până la verificarea lor şi în teren!

 

 1. Referitor la faptul că în amenajamentul silvic apar anumite lucrări silvotehnice efectuate, respectiv anumite cantităţi de lemn extrase în trecut, vă solicităm să verificaţi dacă aceste lucrări nu au fost de exemplu tăieri accidentale pe o suprafaţă foarte mică, de sub 15%, cum ar fi realizarea unui drum forestier pe vale, la baza sau marginea parcelei, la realizarea căruia au fost tăiaţi arbori, însă doar la marginea parcelei, iar restul suprafeţei din parcelă să fie un trup compact. În acest caz aceste parcele trebuie neapărat verificate și în teren, iar parchetele planificate în acestea să fie amânate. Pot fi eliminate doar parcelele parcurse cu lucrări silvotehnice pe mai mult de 15% din suprafaţa parcelei şi care nu mai pot corespunde criteriilor din OM 3397/2012. Evident că din tabelul trimis de noi vor fi identificate şi parcele în care s-au efectuat anumite exploatări anterioare (afectate pe mai mult de 15% din suprafață) şi care în consecință nu mai pot fi încadrate ca și păduri virgine/cvasivirgine, însă descalificarea lor trebuie făcută abia în urma evaluării situației din teren. Vă rugăm să evitați orice fel de eliminare a vreunei parcele pe criterii subiective, fără date clare din teren.

 

 1. Referitor la precizarea că o parte din parcele au fost retrocedate parţial sau total la persoane fizice, acest lucru NU poate duce la descalificarea lor! Ele trebuie verificate de asemenea dacă îndeplinesc indicatorii din OM 3397/2012, conform legii, cu precizarea că în plus este necesar şi acordul proprietarului pentru includerea acestora în catalog, proprietar care trebuie informat că poate aplica pentru obținerea de compensaţii, aceste parcele fiind incluse de asemenea în parcul naţional. Aşadar nici aceste parcele nu trebuie descalificate din start, ci trebuie verificate la fel ca şi celelalte, cu acceptul proprietarului.

 

Vă rugăm să ţineţi cont de aceste aspecte la verificarea parcelelor, pentru a nu avea situaţii neplăcute ca anumite parcele să fie eliminate în mod nejustificat pentru a fi accesate și exploatate. Cele care nu corespund criteriilor trebuie eliminate doar justificat şi argumentat, în urma unor verificări temeinice a criteriilor din OM 3397/2012.

Evident că nu ne aşteptăm ca verificarea tuturor parcelelor din document să se facă în 30 zile, verificarea din teren a multora putându-se face abia anul următor, după topirea zăpezii. Însă este important ca până în acel moment să se aplice principiul prevenţiei şi aceste parcele să nu fie exploatate. De aceea vă rugăm să dispuneţi Direcţiei Silvice Mehedinţi şi ocoalelor silvice Baia de Aramă şi Tarniţa scoaterea parchetelor menţionate mai sus de la licitaţiile pentru anul 2019, trecerea lor în rezervă şi înlocuirea acestora cu alte parchete din parcele care nu se află incluse în lista de posibile păduri virgine şi cvasivirgine!

 

În concluzie, am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2525/2016 și vă solicităm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare. Prin exploatarea unei păduri virgine sau cvasivirgine se creează un prejudiciu iremediabil şi ireversibil patrimoniului natural, iar în momentul de faţă România nu îşi mai permite să piardă astfel de păduri valoroase.

În cazul în care se vor efectua exploatările forestiere enumerate anterior în aceste parcele înainte de verificarea lor in teren şi în documente de către specialişti, ne rezervăm dreptul de a demara demersurile legale pentru tragerea la răspundere în instanţă a celor responsabili de încălcarea legii, precum şi de interpretare eronată a prevederilor legale.

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro), iar la finalul verificărilor  ce vor avea loc vă solicităm să ne trimiteţi raportul complet cu nota de constatare şi rezultatul verificărilor tuturor parcelelor, cu menţionarea citeriilor neîndeplinite în cazul parcelelor descalificate.