Natura 2000

Din 2007 Munţii Ţarcu sunt arie protejată sit Natura 2000.

Aspectele relevante privind aria protejată Sit Natura 2000 Munţii Ţarcu sunt incluse în paginile urmatoare:

Reţeaua Natura 2000

Natura 2000 în România

Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu

Habitate

Specii

Ameninţări