Sesizare păduri virgine OS Oțelu Roșu

Am sesizat mai multe suprafețe de păduri virgine pe care încă le regăsim în cadrul OS Oțelu Roșu, si Garda Forestieră ne-a cam dat dreptate.

Vedeți aici Răspunsul Gărzii Forestiere la solicitarea de mai jos.

Versant abrupt fara acces Suculetul

Nr. 23/14.08.2018

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine și cvasivirgine din munții Țarcu, OS Oțelu Roșu

Către Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Garda Forestieră Timișoara, Ocolul Silvic Oțelu Roșu, Direcția Silvică Caraș-Severin,

Prin prezenta sesizare vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Oțelu Roșu am identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare şi a discuţiilor la sediul ocolului silvic mai multe parcele silvice care îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012, în afară de cele incluse deja în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.

Aceste trupuri de pădure virgină/cvasivirgină nu au fost identificate prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“) și nu beneficiază în prezent de protecție.

Suprafețele identificate sunt următoarele:

Trup 1: Olteana – UP VII Șucu-Olteana, ua 101, 100, 88A, 82A, 81A, 79A

 

Parcela (UP VII) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament
101 virgină Drum forestier la bază (pe vale), în rest intactă
100 cvasivirgină Drum forestier la bază (pe vale) – au fost realizate tăieri accidentale pe < 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
98A cvasivirgină De verificat dacă au rămas porțiuni intacte
88A cvasivirgină Drum forestier la bază (pe vale) – au fost realizate tăieri accidentale pe < 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
82A cvasivirgină Drum forestier la bază (pe vale) – au fost realizate tăieri accidentale pe < 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
82B virgină Nu există intrevenții anterioare în amenajamentul silvic
81A cvasivirgină Drum forestier la bază (pe vale) – au fost realizate tăieri accidentale pe < 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
79A cvasivirgină Drum forestier la bază (pe vale) – au fost realizate tăieri accidentale pe < 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
79B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic

 

Menționăm că în urma studiilor ce vor fi realizate conform OM 2525/2016 aceste unități  amenajistice pot fi alipite trupului de pădure de 400 ha inclus deja în Catalog în anul 2016.

 

Trup 2: Șuculețu – UP VII Șucu-Olteana, ua 45, 46B, 48B, 50B, 50C, 52B, 54B, 56B

 

Parcela (UP VII) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament 
44A cvasivirgină Drum forestier la bază
45 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
46B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
48B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
50B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
50C virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
52B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
54B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
56B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic

 

Trup 3: Șucu – UP VII Șucu-Olteana, ua 60, 61A, 61B, 126, 127, 128

 

Parcela (UP VII) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament 
60 cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale
61A cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale
61B cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale
126 cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale
127 cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale
128 cvasivirgină Versanți foarte abrupți, < 15% afectat, tăieri accidentale

 

Trup 4: UP V Peceneaga, ua 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75

 

Parcela (UP V) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament
82 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
81 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
80 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
79 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
78 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
77 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
76 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
75 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic

 

 

 

 

Trup 5:  UP IV Măgura, ua 121, 122

 

Parcela (UP IV) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament 
121 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
122 virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic

 

Trup 6:  Preluca – UP IV Măgura, ua 26-38B

 

Parcela (UP IV) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament
26 cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
27A cvasivirgină  Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
27B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
28A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
28B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
29A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
29B cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
30A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
30B cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
31A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
31B cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
32A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
32B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
33A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
33B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
34A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
34B virgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
35A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
35B cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
36 cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
37 cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
38A cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic
38B cvasivirgină Nu există intervenții anterioare în amenajamentul silvic

 

De asemenea, vă solicităm să verificați dacă unitățile amenajistice menționate îndeplinesc criteriile și indicatorii din OM 3397/2012, precum și dacă s-au efectuat exploatări anterioare în acestea (și dacă a fost afectat > 15% din suprafața acestora) și în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public să ne comunicați rezultatul verificărilor tuturor acestor parcele.

 

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012 și OM 2525/2016, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelele de mai sus. De asemenea solicităm ca până la verificarea stării acestor parcele să nu marcați, să nu scoateți la licitație și să nu autorizați spre exploatare parchete noi în suprafețele menționate anterior.
  2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 și comunicarea rezultatelor verificărilor.
  3. Încadrarea parcelelor din tabel care corespund criteriilor din OM 3397/2012 în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine”.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine  conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2525/2016 și vă solicităm să evitați accesarea sau exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare.

 

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.