Rezilierea contractului de administrare ROSCI0126

2016, iunie: Înalta Curte a respins cererea Asociației Altitudine. Situl ROSCI0126 rămane fără administrator numit, în grija ANANP/APM.

2014, mai,: Asociația Altitudine atacă decizia Curții de Apel Timisoara la ICCJ.

2014, martie: Instanţa respinge cererea asociaţiei, situl Natura 2000 Munţii Ţarcu rămânând în grija APM Caraş-Severin.

Aceasta decizie a fost menținută și de Curtea de Apel Timișoara, după recurs.

2014, ianuarie: Asociaţia Altitudine contestă în instanţă rezilierea contractului

2013, decembrie: Coaliţia pentru Mediu din România (formată din 72 de organizaţii de mediu) împreună cu Asociaţia Altitudine trimit o scrisoare MMSC în care solicită revocarea deciziei de reziliere.

2013, decembrie: MMSC reziliază contractul de administrare cu Altitudine, invocând faptul că avizele premergătoare trebuiau deja obţinute înainte de termenul limită.

2013, noiembrie: Asociaţia Altitudine depune Planul de Management (realizat de o prestigioasă firmă în domeniu) în procedură de încadrare conform HG1074/2004 la APM Caraş-Severin.

2013, octombrie: Circulă zvonuri că anumite persoane ‘importante’ (deocamdată nu dăm nume), implicate într-o afacere cu microhidrocentrale doresc preluarea administrării Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu, şi formează sau reactivează o asociaţie în acest scop în comuna Zăvoi.

2013, septembrie: MMSC notifică Asociaţia Altitudine de incidenţa articolului 6 din contractul de administrare, cu privire la lipsa Planului de management.

 

Deși pentru Situl Natura 2000 Munții Țarcu planul de management este realizat într-o primă variantă de lucru, considerăm că Ministerul Mediului este singurul răspunzător de întreruperea procedurii de avizare a acestui plan!

––––––––––––––––––––––––––––

În data de 04.12.2013, contractul de administrare al Asociaţiei Altitudine pentru situl Natura 2000 Munţii Ţarcu a fost reziliat unilateral de către MMSC, deşi Asociaţia Altitudine a depus Varianta 1 a Planului de Management la autorităţile competente pentru protecţia mediului spre aprobare legală, în termenul anterior notificat.

Asociaţia Altitudine a contestat rezilierea astfel:

– printr-o scrisoare deschisă trimisă împreună cu Coaliţia pentru Mediu din România către minister în decembrie 2013,

– printr-o petiţie administrativă adresată MMSC conform Legii contenciosului administrativ Nr. 544/2004 (ianuarie 2014)

– prin deschiderea unei acţiuni în instanţă pentru suspendarea/anularea adresei de reziliere (considerată act administrativ ilegal) conform Legii Nr. 544/2004.

Procesul s-a derulat în martie 2014 la Curtea de Apel Timişoara, şi a fost extrem de scurt. Deşi am depus în probaţiune dovezi care atestă reaua-voinţă manifestată de MMSC cu privire la depunerea planului de management, în aceeaşi zi instanţa a hotărât sa ne respingă cererea. Contează mai puţin faptul că Primăria Zăvoi a intervenit în proces solidară cu MMSC iar cererea lor a fost trimisă de pe faxul Dunca Expediţii (vezi cazul Dunca aici), cert este că s-a respins acţiunea noastră, admiţându-se că nu ne-am achitat de obligaţiile contractuale.
Rămânem deci pe margine, iar de Ţarcu se vor îngriji mai departe APM Caraş-Severin şi unii binevoitori.
De acum înainte urmează să-i tragem noi pe alţii responsabili de mânecă.

––––––––––––––––––––

Chiar dacă rezilierea contractului este ilegală, semănând practic cu o ‘execuţie’, există şi persoane care se bucură, şi se zbat puternic pentru a fi ei cei care apară valorile naturale:

Asociaţia Bloju – Poiana Mărului (nou înfiinţată sau reactivată de anumiţi intreprinzători din zonă) îşi propune să reprezinte interesele localnicilor, să promoveze/dezvolte zona, şi (de ce nu, daca e posibil?) să preia ei administrarea sitului.  Deocamdată, se bucură că a fost reziliat contractul de administrare al sitului Munţii Ţarcu, şi în consecinţă calea spre obţinerea a tot feliul de avize mai mult sau mai puţin legale este liberă, deoarece acestea se pot da de către APM CS dacă nu mai există un alt administrator . Că investiţiile despre care vorbim (microhidrocentrale, partii de schi) afectează semnificativ biodiversitatea din sit, chiar nu prezintă nici un fel de importanţă (pentru unii).

Temerile celor de partea naturii s-au confirmat la finalul lunii ianuarie, când APM CS a încercat să elibereze avize de mediu pentru Microhidrocentralele Alset (vezi cazul în link).

Cu toate argumentele pe care le-au primit în contestaţiile ce au urmat, APM Caras-Severin a eliberat cele doua avize pentru Alset in luna iunie. Aceste avize ilegale au fost anulate în instanță în 2015.