Cazul pădurii virgine din valea Olteana

Agent Green

RO / ENG, Mai 2016:

Pădurea virgină Olteana din munții Țarcu salvată de la drujbă!
Confirmată drept virgină în anul 2005, pădurea aflată în proprietatea statului a devenit imediat ținta firmelor de exploatare și jumătate din ea a fost deja compromisă.

Olteana a fost abandonată de Guvern și nu a fost validată pentru a intra în catalogul național al pădurilor virgine. De ce?

Pentru că nu include suficient lemn mort și că în fagete au aparut exemplare de molid.

În luna februarie pădurea era deja marcată pentru a fi pusă la pământ. Însă în urma eforturilor Asociațiilor Altitudine și Agent Green de anul acesta, Garda Forestieră a confirmat ca 419 hectare din bazinul Olteana sunt încă păduri virgine și ca vor intra în catalog.

Iata cateva fotografii cu Olteana si echipa care a lucrat pentru salvarea ei.


Olteana primeval forest from Tarcu mountains saved from chainsaw

Confirmed as a virgin (primeval) forest in year 2005, the state owned forest soon became the target of logging companies and about half of it is already lost.

Olteana was abandoned by the Government and has not been validated to enter the national catalogue of virgin forests. Why? Because it was found that it does not include enough dead wood and the beech forests there contain now some spruce.

In february this year the forest was already marked for immediate logging. Altitudine and Agent Green Associations did not gave up on Olteana and made significant efforts to save it. Following the presure now 419 hectares of primeval (virgin) forests will enter the catalogue.

Here are a few photos from Olteana and the team that worked to save it.

Foto © AGENT GREEN 2016

20 in Raspuns DS Olteana


 

Februarie 2016:

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine de peste 500 ha existente (încă) în bazinul văii Olteana din Munții Țarcu, conform O.M. 3397/2012.

Totodată, au fost semnalate abateri de la normele silvice cu privire la exploatările forestiere din același bazin hidrografic.

Nr. 7 /22.02.2016

Adresă,

Referitoare la padurile virgine din zona Munților Țarcu, Valea Olteana

Către

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Oțelu Roșu

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informam că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Oțelu Roșu, UP VII, în valea superioară a pârâului Olteana a fost identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare, dar și conform studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, un trup de pădure cu parcele virgine si cvasivirgine ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Trupul de pădure virgină/cvasivirgină identificat în Valea Olteana cuprinde în prezent o suprafață ce depășește 500 ha, semnificativ mai mare decât aria evidențiată prin studiul Pin-Matra, ca în imagine:

Trup Olteana nr

Imaginea Google Earth cu trupul de pădure virgină/cvasivirgină se poate vedea la acest link.

Pentru această pădure virgină/cvasivirgină, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Parcela( UP VII) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
76 C da Drum tractor, tăieri de conservare/accidentale <15%
76 D da 100 % virgină
79 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
79 B da 100 % virgină
81 A da Drum forestier în partea inferioară, tăieri conservare <15%
81 B da 100 % virgină
82 A da Drum forestier în partea inferioară, tăieri conservare <15%
82 B da 100 % virgină
84 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
84 B da 100 % virgină
87 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
87 B da 100 % virgină
88 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
88 B da 100 % virgină
90 A da 100 % virgină
90 B da 100 % virgină
93 A da 100 % virgină
93 B da 100 % virgină
94 A da 100 % virgină
94 B da Virgină, 2-3 cioate lângă stână
97 A da Drum forestier în partea superioară, tăieri <15%
97 B da Drum forestier în partea inferioară, tăieri <15%
98 A * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
98 B da Pășune împădurită natural, molidiș tânăr
99 * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
100 * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
101 da 100 % virgina
102 A, B da A fost virgină, parcursă recent cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Restul de pădure poate deveni zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani)

Tabelul 1: situația parcelelor cu pădure virgină/cvasivirgină din cursul superior al văii Olteana

(*) Notă: Parcelele 98A, 99 și 100 au fost cuprinse în studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, dar ignorându-se rezultatele acestui studiu au fost accesate în perioada 2011/2012.

Parcelele adiacente 102B, 103A, 103B, 104A, 104B, 105B, 105C și o parte din parcela 102A, corespundeau criteriilor de desemnare pentru păduri cvasivirgine la data apariției O.M. 3397/2012, dar au fost accesate și brăcuite după 2012 cu bună știință, în contradicție cu acest ordin. În prezent sunt puternic afectate de tăieri. Aceste parcele nu mai îndeplinesc în prezent criteriile pentru a fi încadrate sub regim de protecție. În parcela 102A însă se mai poate identifica o posibilă subparcelă ca și pădure cvasivirgină (cuprinsă în tabel), iar restul parcelei poate fi prevăzută ca și zonă tampon.

Mai menționăm că în parcela 97A am identificat mai multi arbori cu vârste peste 120 ani marcați pentru tăiere, în acest fel încalcându-se cu buna știință O.M. 3397/2012.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele cuprinse în tabel.
  2. Scoaterea (renunțarea) de la exploatare, cât și eliminarea de la licitațiile pentru atribuirea masei lemnoase a volumului de masă lemnoasă aferent arborilor deja marcați pentru tăiere, cuprinși în oricare din parcelele din tabel (a se vedea arborii cuprinși în 97A, 97B, 88A, 88B).
  3. Încadrarea tuturor parcelelor din tabelă în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, conform O.M. mentionat, după caz.
  4. Subparcelarea parcelei 102A și includerea zonei de pădure plurienă neafectată până în prezent într-o nouă subparcelă, care să fie inclusă în tipul I funcțional (TI).
  5. Investigarea stării parcelelor adiacente 75A, 72A, 72B, 72C, 70A, 70B, 70C, 67A, 67B, 67C, 69A, 69B, 69C și 69D privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 în vederea extinderii acestui trup de padure virgină/cvasivirgină în bazinul pârâului Mărășesti.

De asemenea, solicităm Gărzii Forestiere să verifice aplicarea și respectarea normelor forestiere de către personalul silvic și subcontractorii care au exploatat masa lemnoasă din parcelele 76C (probleme constatate: târâre bușteni prin albia pârâului, multe deșeuri de plastic aruncate sub rampă), 99/100 (problemă: drum de tractor prin albia Oltenei) și 102A (problemă: târâre bușteni prin albia pârâului Șeroni). Urmați linkurile pentru înregistrari video cu faptele încriminate (disponibile pe canalul youtube mtarcu).

Vă mai aducem la cunoștință că studiul „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“ a identificat mai multe suprafețe de păduri virgine/cvasivirgine pe cuprinsul Munților Țarcu, iar în prezent se desfășoară investigații pentru determinarea exactă a suprafețelor ce respectă criteriile și indicatorii din ordin, pentru a fi desemnate ca atare.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină, și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute pentru tăieri conform amenajamentelor în derulare.

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat și rămânem la dispozitia dumneavoastră spre a oferi sprijin în vederea conservării pădurii Olteana, dar și a celorlalte păduri virgine / cvasivirgine din Munții Țarcu și din Carpații românești în general.

Asociația Altitudine & Agent Green, 2016

În data de 4 Martie 2016 am fost invitați la Radio Timișoara la emisiunea ‘Vestul Zilei’ să vorbim despre situația dramatică a pădurilor virgine (din Munții Țarcu, din Banat și din țară, în general).

Ascultă mai jos înregistrarea emisiunii (36 minute):

Unele din aceste păduri au fost deja marcate pentru tăiere!!!

12472818_1053860221339355_7882616247003546195_n

Copaci marcați pentru tăiere într-o pădure virgină din Țarcu

Iată în partea de sus a fotografiei următoare o padure virgina din Munții Țarcu, complet distrusă. În partea de jos este padurea virgină care înca poate fi salvată.

12718392_1053864034672307_3328571310195039320_n

Avem nevoie de păduri virgine?

Împreună cu Agent Green am început în 2016 demersurile pentru salvarea ultimelor păduri virgine din Munții Țarcu.


O altă initiativă de conservare a pădurilor virgine din zonă o derulează WWF Romania. Detalii aici.

Joi, 25 februarie 2016, a avut loc Forumul Pădurilor – de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă, organizat de Greenpeace România, WWF România, Fundația Eco-Civica și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate.
În cadrul acestui eveniment organizațiile de mediu și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au semnat o declarație care cuprinde o viziune despre viitorul pădurilor din România și un set de măsuri și obiective concrete pentru protejarea pădurilor, pentru anul 2016 cât și în orizontul 2020 (sursa: WWF Romania)

Vezi la ce s-a angajat ministerul pentru protejarea pădurilor!

DSC02793Intactforest

Pădure virgină pe Valea Hidegului

Află mai multe despre pădurile virgine și de ce sunt ele importante pentru biodiversitate!