Sesizare păduri virgine P. N. Domogled-Valea Cernei și Geoparcul Platoul Mehedinți

Raspunsul la sesizarea noastră este aici: Raspuns GF Valcea


Nr. 27/09.10.2018

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine și cvasivirgine din Parcul Național Domogled-Valea Cernei și Geoparcul Platoul Mehedinți

Către  Garda Forestieră Vâlcea, Direcţia Silvică Mehedinţi, Direcția Silvică Gorj, Ministerul Apelor şi Pădurilor, WWF – România

 

Având în vedere recentul protocol de colaborare incheiat recent între WWF şi Ministerul Apelor şi Pădurilor pentru identificarea şi cartarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, precum şi procesul de consultare cu toţi factorii interesaţi, vă trimitem pe această cale o listă cu parcele silvice pe care le avem in vedere ca şi potenţiale păduri virgine, pentru a înlesni procesul de identificare şi cartare a acestor păduri.

Majoritatea se află pe raza Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, iar o mică parte se află în Geoparcul Platoul Mehedinţi.

Avem convingerea şi încrederea că toate aceste unităţi amenajistice vor fi verificate temeinic de specialiştii Gărzii Forestiere în colaborare cu WWF, într-un mod constructiv, şi nu vor fi eliminate anumite suprafeţe fără motive întemeiate.

Scopul demersului nostru este acela de a identifica şi supune verificărilor suprafeţele de pădure seculare care pot fi şi virgine sau cvasivirgine.

În cazul subparcelelor notate cu „parţial” acestea au fost parţial afectate de exploatări, însă se pot delimita porţiuni de pădure intactă în funcţie de limitele naturale, conform OM 2525/2016, care pot fi lipite de parcelele alăturate neparcurse cu exploatări forestiere. De asemenea, conform criteriului de naturalitate din OM 3397/2012 pentru pădurile cvasivirgine, am inclus şi unităţile amenajistice cu mai puţin de 15% din suprafaţă afectată de tăieri.

Vă solicităm în baza principiului prevenţiei, să nu autorizaţi exploatări forestiere în aceste unităţi amenajistice până ele nu vor fi verificate în documente și pe teren de specialiştii WWF şi ai Gărzii Forestiere.

Un astfel de exemplu sunt ua 101 şi 102 din UP XI, OS Baia de Aramă, unde din informaţiile noastre se vor efectua exploatări forestiere, în 101 arborii fiind deja marcaţi. Acceaşi situaţie şi pentru ua 67A din UP VIII, OS Baia de Aramă.

 

 

Judeţ Arie Protejată Ocol Silvic Nume Trup UP Subparcele UA Observaţii
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Olanul Mic 8 19, 20, 22, 23A+B, 24, 25A, 26, 27A+B, 28, 29A+B, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 37, 38, 39, 40A+B, 41C Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 17A – 23A
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Olanul 8 41A, 42A, 43, 44, 45, 65B, 66B-D, 67A+B Alipite trupului 46 – 65A. UA 65B e identificată dar neintrodusă în catalog
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Stârminosu 8 73B, 74B, 75, 76, 77B, 78A, 79A-C, 81A-E, 82, 83, 84A-E, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (parţial), 95, 96, 97, 98 (parţial), 103, 104, 105, 106, 107A+F, 108A+B, 109A, 110, 111A (partial), 112A, 113A, 116B Alipite trupului identificat deja de WWF, dar care nu este în catalog, cu ua 99 – 102
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Curmezisa 8 118A+B, 120, 121, 123, 124, 125A, 126A+B, 127A+B, 128A+B, 130A, 131A+B, 132A-C, 133A-C, 134A+B, 135A+B, 136C, 157, 158A+B, 159A+B, 160, 161A, 162, 163B, 165A, 166C Poligon Pin-Matra Oslea Româneasca + alte parcele alăturate
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Cerna-Sat 8 179A-E, 184B+D De verificat
Mehedinţi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Culmea Obârșia 8 234A+B, 239A+B, 240A+B, 255, 256A+B, 258A+B, 269, 270A+C, 271A, 277C De verificat
Mehedinţi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Vârful lui Stan 8 303A, 311A De verificat, 311A poate fi alipit cu parcelele din UP 5 si 6 Tarnița de pe Vf lui Stan
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Balmoșu 9 2A+B, 3A, 10A+C (parţial), 11A+D, 29A+B, 30A+B, 31A+D, 32A+C, 33B+D, 34A+B+D, 35A-C, 36A (parţial)+B, 37B+C (parțial), 38A+B, 39A-G, 40B, 41B, 42B+C, 43A-C, 45A, 46A-D, 47A-D, 48B, 49A+B, 50B, 51E, 52E, 53C Nu au fost incluse în studiul Pin-Matra
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Cerna-Sat 9 68E, 69A-C, 70A, 71A-F, 72A-D, 73A+B, 74A-C, 77C-E, 78A-C, 79B-D, 81B-G, 83C+D, 85B+D, 86C-E Majoritatea au fost incluse în studiul Pin-Matra
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Godeanu 10 16B, 20C, 21A, 22A+B, 23A+B, 24A+B, 25B, 35B, 36B+C, 37B+C, 38A+B+D Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 26A – 34B
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Iovan / Scărișoara 10 39, 40A+B, 41A-E, 42A+B, 47A+B, 48A+B, 81A+B, 49A+B+C, 50A+B, 51A, 53A, 54A-C Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 43A – 46B
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Lacul Iovanu 10 68B, 69B+D, 70B, 74D, 83B, 84A, 88C, 89B, 90A, 91A, 92D De verificat, nu sunt în Pin-Matra
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Baraj Iovanu /Vf Ștevaru 10 97 – 105, 106C, 107C, 109C, 110B, 111C, 114B, 115B + De verificat, nu sunt în Pin-Matra (cu excepția 102 și 103)
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Radocheasa 11 1A+F, 2A-F, 3A+B, 4A-D, 5A-E, 6B-D, 7B, 8D, 9A+B, 25, 26, 27A-C, 28, 29, 37A+B, 38A+B, 39A-D, 40A+B, 41A-C, 42A-C, 43A+B, 44A-D, 45A-C, 46A-C Alipite trupurilor introduse deja de WWF în catalog cu ua 10 – 24 și 30A – 36
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Valea Cărbunelui 11 47A-F, 48A-C, 49A, 50, 51A-E, 71B, 72A+B, 73A-C, 74A+C, 75A-C, 76A Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 52A – 71
Gorj Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei Baia de Aramă Scurtu / Gârdomanu 11 89D, 90C, 95B, 96D, 97A+D, 100, 101A, 102, 103A+B, 104, 106, 196, 107, 113A Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 108 – 112UA 101 este marcată deja pentru exploatare, solicităm anularea parchetului până la verificarea de către specialiști!!!

De asemenea UA 102 este prevăzută la exploatare!

GorjParcul Naţional Domogled – Valea CerneiBaia de AramăCernișoara + Ciucevele Cernei11123A, 124A, 125, 126, 127A+B, 128A+B, 129A+B+C, 130D, 135A-C, 137A, 138A+D, 139A+D, 140A-D, 141A-C, 142A, 143A-C, 144A-F, 145B, 146, 148A, 150B-D, 151A-E, 152A-C, 153A+B, 154A+B, 155A-C, 156, 159A-G, 160B+C, 161A+C, 162, 163B, 164D, 165B, 166A-C, 167Parțial Pin-MatraAlipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 131A – 138AGorjParcul Naţional Domogled – Valea CerneiPadeșMotru Sec + Valea Pietrii1107A+B, 108A-G, 115A-C, 121B, 122A+B, 123A, 126, 127B+C, 128C+F, 131A, 132A-H, 133A-C, 134A-F, 135A-C, 136A-D, 137A-D, 138, 141, 142A-F, 143A-E, 144A-F, 165A-B, 166A-C, 167 PP (LEG),168 PP (LEG), 169D, 170A-D, 171A-D, 172, 173A-C, 174, 175B+C, 176C-E, 177, 178A+B, 180A-E, 181A+B, 182A+B, 183D, 184, 185, 186, 187, 188A-D, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 199, 200, 201A, 202, 203A+B, 204, 205, 206, 207A+B, 208BDe verificat, majoritatea în Pin-MatraGorjParcul Naţional Domogled – Valea CerneiPadeșValea Scărișoara + Păltinei23C, 4A+B,  5, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A-F, 12A, 13A, 14A, 15A, 17C, 18A, 20A+B+D, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A+B, 32A+B, 33B+C+E, 34B, 35C, 36, 37, 43B+C, 44A, 52A+F, 53B, 54ADe verificat, parțial în Pin-MatraMehedințiGeoparcul Platoul Mehedinți + Parcul Naţional Domogled – Valea CerneiTarnițaObrejeru / Beletina540, 41A, 42A-C, 43, 45A, 48, 54A+B, 55A, 56A+B, 57A-C, 58A+C, 59B+C, 60A+B, 61B, 62A, 63A + 65A (parțial), 66 (Vf lui  Stan)Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 44A – 52AMehedințiGeoparcul Platoul MehedințiTarnițaPietrele Albe – Coșuștea530A+C, 31B, 32A+B, 33A+B, 34, 36A+B, 37A-C, 38A+B, 39A-EIntacte, neincluse în Pin-MatraMehedințiParcul Naţional Domogled – Valea CerneiTarnițaVârful lui Stan6118B, 143B, 144B, 145B, 147A+B, 148, 149, 150A, 153ANeincluse în Pin-MatraMehedințiParcul Naţional Domogled – Valea CerneiTarnițaPietrele Albe – Cheile Țesnei6163, 164, 165A, 166A, 198A, 199A+B, 200, 201A, 202, 208C, 220B, 223A+B, 224B Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 216A – 235C

 

În cazul subparcelelor notate cu „parţial” acestea au fost parţial afectate de exploatări, însă se pot delimita porţiuni de pădure intactă în funcţie de limitele naturale, conform OM 2525/2016, care pot fi lipite de parcelele alăturate neparcurse cu exploatări forestiere.

 

Astfel, am aprecia ajutorul dvs constructiv pentru a verifica şi conserva de urgenţă aceste trupuri de pădure rămasă în stare virgină- cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare.

 

Pentru orice întrebări sau clarificări ne puteţi contacta la adresa de email:  contact@tarcu.ro

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.