Sesizare păduri virgine din munții Țarcu, OS Teregova UP V Hidigel

Raspunsul primit de la minister: Raspuns MAP Teregova UPV

Raspunsul primit de la Garda Forestiera TM: Raspuns GF TM Teregova UPV

 


 

Nr. 25/18.09.2018

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine și cvasivirgine din munții Țarcu, OS Teregova, UP V

Către Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Garda Forestieră Timișoara, Ocolul Silvic Teregova, Direcția Silvică Caraș-Severin,

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Prin prezenta sesizare vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova am identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare şi a discuţiilor la sediul ocolului silvic mai multe parcele silvice care îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012, în afară de cele incluse deja în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.

Aceste trupuri de pădure virgină/cvasivirgină au fost identificate doar parțial (parcelele de sub limita golului alpin) prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“) și nu beneficiază în prezent de protecție.

 

Suprafața identificată este formată din următoarele parcele:

 

  1. Trup 1, alipit trupului format din ua 50-66, pentru care s-au efectuat recent studii:

 

Parcela (UP V) Pădure virgină / cvasivirgină Identificată de studiul Pin-Matra  Observații/informații amenajament
39 cvasivirgină NU De verificat – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
40 cvasivirgină NU De verificat – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
41B cvasivirgină NU Drum forestier la bază (pe vale) – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
41C cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere

 

 

 

 

  1. Trup 2 – Pietrele Albe, in continuarea trupului format din ua 50-66, pentru care s-au efectuat recent studii:

 

Parcela (UP V) Pădure virgină / cvasivirgină Identificată de studiul Pin-Matra  Observații/informații amenajament
66B cvasivirgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
67B cvasivirgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
68B cvasivirgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere, drum de acces către stână
85 cvasivirgină NU De verificat jumătatea inferioară pentru subparcelare (jumătatea superioară afectată)
86 cvasivirgină NU De verificat jumătatea inferioară pentru subparcelare (jumătatea superioară afectată)
87A cvasivirgină NU Drum forestier la bază (pe vale) – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
87B cvasivirgină DA Drum de acces la stână – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
88A cvasivirgină NU Drum forestier la bază (pe vale) – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
88B cvasivirgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
88C cvasivirgină NU Drum forestier la bază (pe vale) – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
89B cvasivirgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
90A virgină parțial Neparcursă cu exploatări forestiere
90B virgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
91A virgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
91B virgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
92A virgină parțial Neparcursă cu exploatări forestiere
92B virgină DA Neparcursă cu exploatări forestiere
93A cvasivirgină parțial Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
93B cvasivirgină DA Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
94 cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
95A virgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
95B virgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
96 cvasivirgină NU Drum forestier la bază (pe vale) – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
97A cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată, în partea inferioară (conf OM 3397/2012)
97B cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
98A cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată, în partea inferioară (conf OM 3397/2012)
98B cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
99 cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
100 cvasivirgină NU De verificat
102B cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
103B cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)

 

 

  1. Trup 3 – Cozia – Pietrele Albe
Parcela (UP V) Pădure virgină / cvasivirgină Identificată de studiul Pin-Matra  Observații/informații amenajament
107B cvasivirgină NU Sub 15% din suprafață afectată (OM 3397/2012)
109 cvasivirgină NU De verificat – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
110 virgină NU De verificat – Neparcursă cu exploatări forestiere
112 cvasivirgină NU De verificat – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)
113 cvasivirgină NU De verificat – sub 15% din suprafață afectată (conf OM 3397/2012)

 

  1. Trup 4 – Cozia, alaturat trupului UA122-UA126 identificat de WWF (Pin-Matra)
Parcela (UP V) Pădure virgină / cvasivirgină Identificată de studiul Pin-Matra  Observații/informații amenajament
127 cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
128A cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
129 cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere
130 cvasivirgină NU Neparcursă cu exploatări forestiere

 

 

Vă solicităm să verificați dacă unitățile amenajistice menționate îndeplinesc criteriile și indicatorii din OM 3397/2012, precum și dacă s-au efectuat exploatări anterioare în acestea (și dacă a fost afectat > 15% din suprafața acestora) și în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public să ne comunicați rezultatul verificărilor tuturor acestor parcele.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012 și OM 3397/2012, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelele de mai sus. De asemenea solicităm ca până la verificarea stării acestor parcele să nu marcați, să nu scoateți la licitație și să nu autorizați spre exploatare parchete noi în suprafețele menționate anterior.
  2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 și comunicarea rezultatelor verificărilor.
  3. Încadrarea parcelelor din tabel care corespund criteriilor din OM 3397/2012 în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine”.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine  conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2525/2016 și vă solicităm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare.

 

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.