Distrugere sau fragmentare habitat

Distrugerea sau reducerea/fragmentarea unui habitat al uneia sau mai multor specii este este un fenomen prin care un habitat natural este afectat într-o masura în care nu mai poate susţine speciile prezente.

Starea de conservare favorabilă nu mai este asigurată.  Cauzele pot fi naturale (fenomene naturale violente, evenimente geologice) sau antropice (activităţi umane şi poluare)

Pădure arsă în scopul eliberarii terenului pt plantaţii - Jami Dwyer

Speciile care ocupau habitatul sunt alungate sau eliminate, iar biodiversitatea este afectată.

Distrugerea habitatelor este principala cauză a extincţiei speciilor la scara intregii planete.

Distrugerea habitatelor este o consecinţă majoră a activităţilor umane. cu scop de exploatare a resurselor naturale, industrializare, extindere si a infrastructurii.

Factorii majori de natură antropică sunt:
– agricultura (la scara largă şi intensivă)
– exploatările forestiere
– minerit
– poluarea (inclusiv poluarea sonoră)
– extinderea aşezărilor umane
– extinderea infrastructurii (de transport, turistică)