Cazul pădurii virgine din Valea Cuntu – OSE Caransebeș

Răspunsul primit pentru pădurea din valea Cuntu este următorul: acolo nu e vorba de pădure virgină pentru ca este deja o rezervaţie de seminţe, cuprinsă în Ordinul 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază.

Oare o rezervaţie de seminţe nu poate fi pădure virgină !?

raspuns-cuntu

 

––––––––––––––––––––-

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente (90 hectare încă în picioare, neacoperite și neidentificate prin studiul PIN-Matra) în bazinul hidrografice ale pârâului Cuntu (Sebeșel), OSE Caransebeș, UP VI Cuntu, conform O.M. 3397/2012.

 

Nr. 24 /08.06.2016

Sesizare,

Referitoare la pădurile virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Valea Cuntu

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Ocolul Silvic Experimental Caransebeș

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de INCDS “Marin Drăcea” prin Ocolul Silvic Experimental Caransebeș, UP VI Cuntu, în zona de pădure apropiată golului de munte Cuntu, a fost identificat în urma observațiilor de pe teren și satelitară un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

 

Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prezentată în imaginea următoare acoperă peste 90 ha, și nu a fost identificat prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“).

Padure virgina Cuntu V after

Coordonatele poligonului trupului de pădure ce îndeplinește criteriile și indicatorii O.M. 3397/2012 (evidențiat cu verde) pot fi descărcate de aici: poligon Cuntu.

Fotografii privind situația pădurii se pot vedea accesând linkul:

https://picasaweb.google.com/114423903412316749622/6293680605399137041?authkey=Gv1sRgCI-izYf8qqasAQ

Pentru acest trup de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Pădure virgină și cvasivirgină Cuntu

 

Parcela( UP VI) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
78 B da Drum utilitar pe culmea limitrofă
79 B da Drum utilitar pe culmea limitrofă
 81 B da 100 % virgină
81 C da Drum utilitar în parcelă
82 B da 100 % virgină
82 C da Padure tânară
82 V da Enclavă (parțial împadurită)
83 B da 100 % virgină
83 C da 100 % virgină
84 B da Drum pe culmea limitrofă

Tabel: Situația UA din UP VI Cuntu, OSE Caransebeș, capătul văii pârâului Cuntu (Sebeșel)

 

Este de neînțeles că această pădure neatinsă de lucrări silvice nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra, dar nici pădurile învecinate (Pădurea Virgină din Valea Olteana/ OS Oțelu Roșu – la nord, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 7 / 22.02.2016 și Pădurea Virgină Muroniu-Baloșu/ OS Teregova – la sud, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 23 / 07.06.2016) nu au fost identificate corespunzător (cu excepția unui poligon doar într-un sfert din padurea virgină din Valea Olteana). După cum se poate vedea în explicațiile din imaginea prezentată, la poalele Muntelui Țarcu în zona limitrofă pajiștilor alpine s-au conservat păduri virgine și cvasivirgine care formează o bandă continuă ce se întinde pe cuprinsul mai multor ocoale și unități administrativ-teritoriale, și măcar aceste păduri din situl Natura 2000 Munții Țarcu ar trebui protejate.

 

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

  1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelul de mai sus.
  2. Încadrarea parcelelor din tabel în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine,  și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.