Adresă zone protecţie păduri virgine P. N. Domogled – Valea Cernei

 

Nr. 29/24.10.2018

Adresă,

Referitoare la potenţiale păduri virgine și cvasivirgine din Parcul Național Domogled-Valea Cernei

 

Către Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, Dl. Director Ioan Gaşpar, Consiliul Ştiintific al PNDVC,

 

Prin prezenta adresă, vă comunicăm și vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte:

1)    Având în vedere recentul protocol de colaborare incheiat recent între WWF şi Ministerul Apelor şi Pădurilor pentru identificarea şi cartarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, precum şi procesul de consultare cu toţi factorii interesaţi, vă trimitem pe această cale o listă cu parcele silvice pe care le avem in vedere ca şi potenţiale păduri virgine, pe raza Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, pentru a înlesni procesul de identificare şi cartare a acestor păduri. Menţionăm că toate aceste parcele au fost trimise separat şi Gărzilor Forestiere, Direcţiilor Silvice, precum şi WWF, în cadrul procesului de consultare (împreună şi cu alte potenţiale păduri virgine din afara PNDVC).

Avem convingerea şi încrederea că toate aceste unităţi amenajistice vor fi verificate temeinic de specialiştii Gărzii Forestiere în colaborare cu WWF, într-un mod constructiv, şi nu vor fi eliminate anumite suprafeţe fără motive întemeiate.

Scopul demersului nostru este acela de a identifica şi supune verificărilor suprafeţele de pădure seculare care încă se pot considera virgine sau cvasivirgine.

În cazul subparcelelor notate cu „parţial” acestea au fost parţial afectate de exploatări, însă se pot delimita porţiuni de pădure intactă în funcţie de limitele naturale, conform OM 2525/2016, care pot fi lipite de parcelele alăturate neparcurse cu exploatări forestiere. De asemenea, conform criteriului de naturalitate din OM 3397/2012 pentru pădurile cvasivirgine, am inclus şi unităţile amenajistice cu mai puţin de 15% din suprafaţă afectată de tăieri.

Vă solicităm în baza principiului prevenţiei, să nu avizaţi şi să nu permiteţi exploatări forestiere în aceste unităţi amenajistice până ce ele nu vor fi verificate în documente și pe teren de specialiştii WWF şi ai Gărzii Forestiere.

De asemenea, vă solicităm să întreprindeţi demersurile de includere a tuturor acestor păduri seculare în zona de protecţie integrală în următorul plan de management, deoarece aceste păduri seculare sunt ameninţate iminent de exploatările forestiere planificate de amenajamentele silvice ale ocoalelor Băile Herculane, Baia de Aramă, Padeş şi Tarniţa, iar pierderea planificată a acestora contravine flagrant scopului de conservare a patrimoniului natural pentru care a fost înfiinţat parcul naţional!

În planul de management al parcului la capitolul 2.4.7. Valorificarea turistică în cadrul ariei naturale protejate” sunt menţionate aceste păduri: “Păduri seculare de fag. Sunt peisaje forestiere de o măreţie deosebită. Pe Valea Craiovei, mărturiile trecutului sunt aduse sub ochii turistului prin exem-plare de fag de peste 200 de ani, cu dimensiuni excepţionale – diametre de 1,60, şi înălţimi de 50m. Peisaje asemănătoare se întâlnesc pe Valea Olanului, Valea lui Iovan, Cărbunele, Rădoteasa etc.”

Considerăm, în mod firesc, că valorificarea turistică a acestor păduri NU poate fi făcută prin exploatarea lor prin amenajamente silvice şi transformarea lor în simple păduri de producţie, fără valoare conservativă! Majoritatea acestor păduri NU au fost incluse, în mod complet eronat, în zona de protecţie integrală (cu excepţia rezervaţiei Iauna-Craiova şi o foarte mică parte din celelalte), deşi constitutie unul dintre bunurile cele mai valoroase ale patrimoniului natural al parcului naţional. De aceea vă solicităm anularea oricăror exploatări în aceste păduri şi includerea lor de urgenţă în zona de protecţie integrală a parcului naţional.

Acest aspect este evidenţiat şi în planul de management la capitolul 3.4. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, unde la habitatele 91K0 – Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), precum şi la habitatul 91V0 – Păduri dacice de Fagus sylvatica (Symphito-Fagion) este precizat foarte clar: „Habitatul se află într-o stare de conservare favorabilă dpdv al structurii, funcţiilor şi suprafeţei, cu perspective de a deveni nefavorabilă-inadecvată în condiţiile în care nu se vor aplica măsuri stricte pentru menţinerea suprafeţei actuale”, iar la măsuri propuse „Monitorizarea strictă de către administraţia PNDVC a activităţilor de gospodărire forestieră pe întreaga suprafaţă a habitatului dacă se va impune, includerea zonelor valoroase pentru conservarea acestui tip de habitat în Zona de Protecţie Integrală”.

Astfel de exemple sunt ua 101 şi 102 din UP XI, OS Baia de Aramă, unde din informaţiile noastre se vor efectua exploatări forestiere, în ua 101 arborii fiind deja marcaţi. Acceaşi situaţie şi pentru ua 67A din UP VIII, OS Baia de Aramă.

Lista unităţilor amenajistice identificate de noi se regăseşte în tabelul de mai jos:

 

Judeţ Ocol Silvic Nume Trup UP Subparcele UA Observaţii
CS Mehadia Frăsincea 5 96C, 97B, 98A (parţial)+B, 99C (parţial)+D, 102B, 103C, 104C+F, 105A+F De verificat unde se pot subparcela în funcţie de limite naturale
CS Mehadia Topla 5 113B+C, 127A+B, 128A-C Alipit trupului identiifcat  deja de WWF cu UA 114A – 144B
CS Mehadia Plaiuţ-Măguri 5 207A-F, 208A-H, 209A-D, 212A-D, 213 Alipit trupurilor identiifcate  deja de WWF cu UA 203A – 206M şi 210A – F
CS Băile Herculane Grota Haiducilor 3 12D, 27A+B, 28A-C, 29B, 30, 31A-D, 32A+B, 37A-C, 40A, 45A, 61C, 74C, 75A, 76B, 77B Alipit trupului identificat  deja de WWF cu numele Grota Haiducilor, Cascada Vânturătoarea şi Poiana Lobodari
CS Băile Herculane Dobraia-Prisăcina 3 80A, 81A, 84A+C, 86A, 87A-F, 88A+B, 89A, 90A, 91, 101A+B, 102, 103, 104, 105A, 106A, 108A, 109A, 116A+B, 117A, 118A, 119, 120, 121A, 122A+B, 123, 124, 125, 126, 129A, 130A, 131, 132, 133C, 135D, 136A, 139A, 140A+B, 142D, 143B De verificat, majoritatea sunt păduri bătrâne de fag în zona cătunelor- în special parcelele de pe chei (Bedinei, Prisăcinei) şi de sub culmea principală a munţilor Cernei arată a păduri cvasivirgine, nu au fost exploatate comercial niciodată

Cele ce prezintă urme antropice datorită aşezărilor, pot fi eliminate

CS Băile Herculane Iuta 4 4, 5, 19, 20A+B, 21A+B, 22B+C, 26B+D, 27B, 28A, 29A, 46A+B, 48A, 49B, 50C, 51B, 52B+C, 53, 56A, 70, 71A+B, 72, 74B, 80B, 81B, 82D (parţial) De verificat, alipit trupului identificat de WWF cu ua 30A – 47, numele pârâului este Iuta, nu Topenia
CS Băile Herculane Topenia 4 86, 87, 88, 91B, 92A+B, 93A+B, 94B (parţial)+C, 95C, 96 (<15% afectat), 97,  98B (partea superioară pt subparcelare) De verificat unde se pot subparcela în funcţie de limite naturale
CS Băile Herculane Iauna 5 14A+C (parţial), 15, 16C (partea superioară pt subparcelare)+E, 18A-C, 20C (partea vestică), 21, 22B, 23B (<15% afectat), 24, 25B (partea vestică pt subparcelare), 26B, 38, 39B, 41, 42, 44 (partea superioară pt subparcelare), 45 (partea superioară pt subparcelare) De verificat şi unde se pot subparcela în funcţie de limite naturale, alipite trupului identificat de WWF cu UA 49B – 77B
CS Băile Herculane Valea Craiovei 5 106A-F (de verificat), 107A, 108A, 151, 152 (parţial), 153, 154A+B, 155A+B (parţial), 156B+C, 157A+B (de verificat), 161, 162B, 163B Alipite trupului identificat de WWF cu UA 109 – 150B
CS Băile Herculane Femea – Camping 6 2A-D, 3A-F, 4A-D, 13A, 14A+B, 15A-C, 16A+B, 17A-B, 18A-C, 19A+B, 20A+B, 23H+G+I, 24A-C, 25A+B, 29A+B, 30A-F, 34B, 36C, 38C+F, 40C, 41C, 42C, 43B, 44, 45A, 46A, 47A-C, 48A+C, 51E, 53A, 56, 57, 69A, 70A+B, 71B, 72B, 74E, 77B, 79C, 80A+B, 87, 88C, 89C+D, 91A-C, 96C+E Alipite trupului identificat de WWF cu numele Femea şi Camping, Vârful Hercule
CS Băile Herculane Vârful Domogled 6 99B, 100A+B, 101A-C, 102B, 106A, 107A-C, 108A
CS Băile Herculane Peştera Ungurului – Cheile Feregari 6 124A, 125, 126A+B, 127A+B, 128A+B, 131B, 132A, 133, 134A, 144A-C, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Alipite trupului identificat de WWF cu numele Peştera Ungurului
GJ Baia de Aramă Olanul Mic 8 19, 20, 22, 23A+B, 24, 25A, 26, 27A+B, 28, 29A+B, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 37, 38, 39, 40A+B, 41C Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 17A – 23A
GJ Baia de Aramă Olanul 8 41A, 42A, 43, 44, 45, 65B, 66B-D, 67A+B Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 46 – 65A

– UA 65B e identificată dar neintrodusă în catalog

 

GJ

 

Baia de Aramă

 

Stârminosu

 

8

73B, 74B, 75, 76, 77B, 78A, 79A-C, 81A-E, 82, 83, 84A-E, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (parţial), 95, 96, 97, 98 (parţial), 103, 104, 105, 106, 107A+F, 108A+B, 109A, 110, 111A (partial), 112A, 113A, 116B  

Alipite trupului identificat deja de WWF, dar care nu este în catalog, cu UA 99 – 102

 

GJ

 

Baia de Aramă

 

Curmezisa

 

8

118A+B, 120, 121, 123, 124, 125A, 126A+B, 127A+B, 128A+B, 130A, 131A+B, 132A-C, 133A-C, 134A+B, 135A+B, 136C, 157, 158A+B, 159A+B, 160, 161A, 162, 163B, 165A, 166C  

Poligon Pin-Matra Oslea Româneasca + alte parcele alăturate

GJ Baia de Aramă Cerna-Sat 8 179A-E, 184B+D De verificat
MH Baia de Aramă Culmea Obârșia  

8

234A+B, 239A+B, 240A+B, 255, 256A+B, 258A+B, 269, 270A+C, 271A, 277C  

De verificat

MH Baia de Aramă Vârful lui Stan  

8

 

303A, 311A

De verificat, 311A poate fi alipit cu parcelele din UP 5 si 6 Tarnița de pe Vf lui Stan
 

GJ

 

Baia de Aramă

 

Balmoșu

 

9

2A+B, 3A, 10A+C (parţial), 11A+D, 29A+B, 30A+B, 31A+D, 32A+C, 33B+D, 34A+B+D, 35A-C, 36A (parţial)+B, 37B+C (parțial), 38A+B, 39A-G, 40B, 41B, 42B+C, 43A-C, 45A, 46A-D, 47A-D, 48B, 49A+B, 50B, 51E, 52E, 53C  

Nu au fost incluse în studiul Pin-Matra

 

GJ

Baia de Aramă  

Cerna-Sat

 

9

68E, 69A-C, 70A, 71A-F, 72A-D, 73A+B, 74A-C, 77C-E, 78A-C, 79B-D, 81B-G, 83C+D, 85B+D, 86C-E Majoritatea au fost incluse în studiul Pin-Matra
 

GJ

Baia de Aramă  

Godeanu

 

10

16B, 20C, 21A, 22A+B, 23A+B, 24A+B, 25B, 35B, 36B+C, 37B+C, 38A+B+D Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 26A – 34B
 

GJ

Baia de Aramă Iovan / Scărișoara  

10

39, 40A+B, 41A-E, 42A+B, 47A+B, 48A+B, 81A+B, 49A+B+C, 50A+B, 51A, 53A, 54A-C Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 43A – 46B
GJ Baia de Aramă Lacul Iovanu 10 68B, 69B+D, 70B, 74D, 83B, 84A, 88C, 89B, 90A, 91A, 92D De verificat, nu sunt în Pin-Matra
 

GJ

Baia de Aramă Baraj Iovanu/

Vf Ștevaru

 

10

97 – 105, 106C, 107C, 109C, 110B, 111C, 114B, 115B + De verificat, nu sunt în Pin-Matra (cu excepția 102 și 103)
 

GJ

Baia de Aramă  

Radocheasa

 

11

1A+F, 2A-F, 3A+B, 4A-D, 5A-E, 6B-D, 7B, 8D, 9A+B, 25, 26, 27A-C, 28, 29, 37A+B, 38A+B, 39A-D, 40A+B, 41A-C, 42A-C, 43A+B, 44A-D, 45A-C, 46A-C Alipite trupurilor introduse deja de WWF în catalog cu UA 10 – 24 și 30A – 36
 

GJ

Baia de Aramă Valea Cărbunelui  

11

47A-F, 48A-C, 49A, 50, 51A-E, 71B, 72A+B, 73A-C, 74A+C, 75A-C, 76A Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 52A – 71
 

GJ

 

Baia de Aramă

 

Scurtu / Gârdomanu

 

11

 

89D, 90C, 95B, 96D, 97A+D, 100, 101A, 102, 103A+B, 104, 106, 196, 107, 113A

Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu ua 108 – 112

UA 101 este marcată pentru exploatare, solicităm anularea parchetului până nu va fi verificată de specialiști!!!

Similar şi pentru UA 102 – prevăzută la exploatare pentru 2019!

 

 

GJ

 

Baia de Aramă

 

Cernișoara + Ciucevele Cernei

 

11

123A, 124A, 125, 126, 127A+B, 128A+B, 129A+B+C, 130D, 135A-C, 137A, 138A+D, 139A+D, 140A-D, 141A-C, 142A, 143A-C, 144A-F, 145B, 146, 148A, 150B-D, 151A-E, 152A-C, 153A+B, 154A+B, 155A-C, 156, 159A-G, 160B+C, 161A+C, 162, 163B, 164D, 165B, 166A-C, 167 Parțial Pin-Matra

Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 131A – 138A

 

GJ

 

Padeș

Motru Sec + Valea Pietrii  

1

107A+B, 108A-G, 115A-C, 121B, 122A+B, 123A, 126, 127B+C, 128C+F, 131A, 132A-H, 133A-C, 134A-F, 135A-C, 136A-D, 137A-D, 138, 141, 142A-F, 143A-E, 144A-F, 165A-B, 166A-C, 167 PP (LEG),168 PP (LEG), 169D, 170A-D, 171A-D, 172, 173A-C, 174, 175B+C, 176C-E, 177, 178A+B, 180A-E, 181A+B, 182A+B, 183D, 184, 185, 186, 187, 188A-D, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 199, 200, 201A, 202, 203A+B, 204, 205, 206, 207A+B, 208B De verificat, majoritatea în Pin-Matra
GJ Padeș Valea Scărișoara + Păltinei 2 3C, 4A+B,  5, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A-F, 12A, 13A, 14A, 15A, 17C, 18A, 20A+B+D, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A+B, 32A+B, 33B+C+E, 34B, 35C, 36, 37, 43B+C, 44A, 52A+F, 53B, 54A  

De verificat, parțial în Pin-Matra

 

MH

 

Tarnița

Vârful lui Stan – Beletina  

5

 

65A (parțial), 66

 

 

 

MH

Tarnița Vârful lui Stan –Beletina  

6

118A+B, 143B, 144B, 145B, 147A+B, 148, 149, 150A, 153A, 163, 164, 165A, 166A  

MH Tarnița Pietrele Albe – Cheile Țesnei  

6

198A, 199A+B, 200, 201A, 202, 208C, 220B, 223A+B, 224B

 

Alipite trupului introdus deja de WWF în catalog cu UA 216A – 235C

 

Astfel, am aprecia ajutorul dvs constructiv pentru a verifica şi conserva de urgenţă aceste trupuri de pădure rămasă în stare virgină- cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare.

 

2)    În urma petiţiei din primăvară anului acesta, legată de sistarea exploatărilor din cătunul Prisăcina (UA 112B şi 113, UP 3, OS Băile Herculane) şi Scărişoara (UA 56A, UP 4 OS Băile Herculane), petiţie care v-a fost înmânată personal  https://campaniamea.declic.ro/petitions/sa-salvam-padurile-din-prisacina-valea-cernei-1, am convenit, împreună şi cu reprezentanţii Gărzii Forestiere, a OS Băile Herculane, a şefului de ocol, dl. Bardac, precum şi a Direcţiei Silvice Caraş-Severin, sistarea exploatărilor în zona cătunelor izolate din Munţii Cernei şi posibilitatea includerii acestor păduri în categoria T1 în amenajamentul silvic, pentru a fi excluse şi pe viitor de la producţie, precum şi demarcarea parcelelor deja marcate pentru exploatare. Acest lucru a fost confirmat şi prin răspunsul primit de la Garda Forestieră Timişoara la sesizarea noatră, răspuns înregistrat cu nr. 6386/11.06.2018 (ataşat acestui email), unde este precizat: “S-a stabilit impreună cu administratorul sistarea şi reanalizarea oportunităţii intervenţiilor silviculturale având în vedere faptul că întreaga unitate de producţie Băile Herculane protejează apele termale care alimentează staţiunea din aval, urmând că eventual, volumele de lemn care se vor extrage până la stabilirea unor noi solutii să asigure necesarul de lemn de foc al locuitorilor din zonă. Aceeaşi soluţie a fost convenită şi pentru arboretul din unitatea de producţie IV Topenia, u.a.56.”

Astfel vă reamintim şi vă solicităm din nou să începeţi demersurile de includere a acestor păduri (OS Băile Herculane, UP 3: ua 79A – 147B şi UP 4: ua 1A – 79B) în zona de protecţie integrală a parcului, dar cu prevederea posibilităţii de extragere a unor arbori individual doar pentru necesarul comunităţilor locale din aceste cătune, pentru lemn de foc şi alte utilităţi, dar fără orice alta formă de exploatare comercială.

În Capitolul II din planul de management referitor la reglementarea activităţilor din PNDVC este clarificat şi acest aspect: “Art. 10. În vederea aprovizionării cu lemn de foc şi lemn pentru construcţii rurale a comunităţilor locale izolate din zona parcului precum şi a sălaşelor şi stânelor limitrofe zonelor de protecţie integrală, Consiliul Ştiinţific poate aproba anual punerea în valoare şi extragerea cantităţii de masă lemnoasă necesară din zona de protecţie integrală.” Această zonă este considerată peisaj cultural în planul de management al parcului, existând un echilibru foarte fragil între natură şi comunităţile locale. Sugerăm de asemenea posibilitatea de aprovizionare a comunităţilor din aceste cătune cu lemnul din parchetele exploatate în apropiere, de exemplu din pădurea administrată de către OS Mehadia (UP 5, ua 157-168) pe Valea Bolvaşniţa, în afara parcului naţional, foarte aproape de cătunele Poiana Lungă – Dobraia.

Zona cătunelor pentru care vă solicităm protecţie este localizată în cadrul OS Băile Herculane, UP 3: UA 79A – 147B şi UP 4: UA 1A – 79B şi cuprinde cătunele Poiana Lungă – Dobraia – Bedina – Prisăcina – Cracu Teiului – Cracu Mare – Ineleţ – Scărişoara – Ţaţu, până la Cracul Slătinic.

 

Vă rugăm să ne ţineţi la curent cu demersurile întreprinse în acest sens pentru cele 2 aspecte menţionate mai sus. Menţionăm că suntem deschişi la o colaborare onestă şi un dialog cu dvs. în scopul protejării patrimoniului natural şi cultural din PNDVC şi sperăm că veţi da curs acestui demers al nostru.

În final redăm Art. 2 din Capitolul I din Regulamenul PNDVC: “Parcul Naţional Domogled- Valea Cernei face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogografic naţional prin care se urmăreşte excluderea oricăror forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor incompatibile scopului atribuit, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative, turistice şi de cercetare ştiinţifică.” Dorim ca acest concept să fie pus în practică în cel mai bun mod posibil (best practice), să nu fie îngrădit de considerente economice sau interese particulare.

 

Pentru orice întrebări sau clarificări ne puteţi contacta la adresa de email:  contact@tarcu.ro .

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.