paduri virgine

pv-poiana-inalta-after

Sesizare păduri virgine Poiana Inaltă, OS Teregova

Nr. 37/09.12.2016

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu,

Poiana Înaltă, Pârâul Călina Mare

OS Teregova UP II Râul Alb

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP II Râul Alb, pe versantul nordic al Culmii Poiana Înaltă / Culmea Fulgului, în valea pârâului Călina Mare au fost identificate prin studiul „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“), în urma observațiilor de pe teren, satelitare şi a discuţiilor cu reprezentanții Ocolului Silvic Teregova mai multe parcele silvice care îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prezentat în imaginea următoare acoperă peste 100 ha.

pv-poiana-inalta-after

Imaginea Google Earth cu trupurile de pădure virgină/cvasivirgină este disponibilă la acest link.

 

Pentru acest trup de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

 

Pădure virgină și cvasivirgină Poiana Înaltă/ Pârâul Călina Mare

 

Parcela( UP II) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
84 A da Drum forestier în partea inferioară.
83 A da Drum forestier în partea inferioară.
83 B da Drum forestier în partea inferioară.
82 da 100 % virgină
81 B da Drum forestier în partea inferioară.
76 B da Drum forestier în partea inferioară.
75 B da De verificat
72 C da De verificat

Tabel: situația parcelelor din OS Teregova UP II Râul Alb, Poiana Înaltă, Pârâul Călina Mare

Fotografii din 2010 se pot vedea accesând linkul: https://goo.gl/photos/sgKEWU6itAGZaKqD6

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelul de mai sus.
 2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012. Din informațiile de care dispunem, echipa WWF România a efectuat deja studii pentru aceste parcele (nu știm dacă pentru toate cele sesizate de noi) și au fost deja communicate Direcției Silvice, va rugăm deci să le luați în considerare.
 3. Încadrarea parcelelor din tabel în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prin includerea în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1417/11.07.2016.

Vă rugăm de asemenea să evitați accesarea/exploatarea acestor parcele chiar dacă au fost prevăzute tăieri conform amenajamentelor în derulare.

 

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

pv-higeg-noatenu-after

Sesizare păduri virgine Valea Hideg, OS Teregova

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente (peste 350 ha încă în picioare, neacoperite și neidentificate prin studiul PIN-Matra) în bazinul hidrografic ale pârâului Hideg, OS Teregova, UP III Higeg-Noatenu, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 31 /22.09.2016

Sesizare,

Referitoare la păduri virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Râul Hideg, OS Teregova UP III Higeg-Noatenu

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP III Higeg-Noatenu, pe versantul sudic al muntelui Vişa-Vulturul, în valea Râului Hideg (pe malul drept tehnic) au fost identificate în urma observațiilor de pe teren, satelitare şi a discuţiilor la sediul ocolului silvic mai multe parcele silvice care îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prezentat în imaginea următoare acoperă peste 350 ha, și nu a fost identificat prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“). Totuşi, câteva dintre parcele (dar nu toate, doar cele din partea superioară a văii de la 77A la 81B) au fost încadrate corect ca şi păduri virgine/cvasivirgine în amenajamentul silvic curent.

pv-higeg-noatenu-after

Imaginea Google Earth cu trupurile de pădure virgină/cvasivirgină este disponibilă la acest link.

Conturul poligonului ce considerăm că îndeplineşte criteriile și indicatorii O.M. 3397/2012 (cu verde) poate fi descărcat de aici: poligon Higeg Noatenu.

Pentru aceste trupuri de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

 

Pădure virgină și cvasivirgină Higeg Noatenu

Parcela( UP III) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
64 B da 100 % virgină
65 A da Drum de tractor pe vale.
65 B da 100 % virgină
65 N Enclavă
66 A da Drum de tractor pe vale.
66 B da 100 % virgină
67 A da 100 % virgină
67 B da 100 % virgină
69 A da 100 % virgină
69 B da 100 % virgină
70 A da 100 % virgină
70 B da 100 % virgină
70 V Enclavă
71 A da 100 % virgină
71 B da 100 % virgină
72 da 100 % virgină
73 A da 100 % virgină
73 B da 100 % virgină
74 A da 100 % virgină
74 B da 100 % virgină
76 A da 100 % virgină
76 B da 100 % virgină
77 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
77 N Pădure afectată de factori naturali
77 N2 Pădure afectată de factori naturali
78 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
78 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
78 C da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
79 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
79 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
80 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
80 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
81 A da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament
81 B da 100 % virgină, încadrată ca atare în amenajament

Tabel: situația parcelelor din OS Teregova UP III Higeg-Noatenu, Râul Hideg

 

Este de neînțeles că nici una din aceste parcele nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra, deşi studiul a identificat păduri virgine pe versantul opus şi pe valea Hideg nu exista drum de acces mai sus de borna silvică 119, la vremea respectivă.  Acest lucru denotă lacune mari ale studiului PIN Matra.

Mai menţionăm că extinderea drumului forestier pe valea Higeg prin parcelele 65A şi 66A după 2010 a însemnat şi distrugerea pe câteva sute de metri în amonte a specificului natural al văii cu caracteristici de padure virgină. Fotografii din 2010 se pot vedea accesând linkul: https://goo.gl/photos/UpwPVYin4uV7jGJD6, dar între timp unele zone au fost alterate de exploatare.

 

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelul de mai sus.
 2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012.
 3. Încadrarea tuturor parcelelor din tabel în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012 (cu menţiunea că cele din partea superioară a văii au fost incluse deja).
 4. Stoparea extinderii drumului forestier în amonte pe Valea Higeg.

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență acest trup de pădure virgină/cvasivirgină, conectat de altfel cu alte trupuri asemenea, adiacente, în UP II Râul Alb şi UP IV Higeg-Bărănel (identificate de WWF) şi pentru a le include împreună în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine ca şi o zonă compactă.

Vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea acestor parcele chiar dacă au fost prevăzute tăieri conform amenajamentelor în derulare.

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.

Sesizare pădure virgină în Valea Cuntu – OSE Caransebeș

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente (90 hectare încă în picioare, neacoperite și neidentificate prin studiul PIN-Matra) în bazinul hidrografic ale pârâului Cuntu (Sebeșel), OSE Caransebeș, UP VI Cuntu, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 24 /08.06.2016

Sesizare,

Referitoare la pădurile virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Valea Cuntu

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Ocolul Silvic Experimental Caransebeș

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de INCDS “Marin Drăcea” prin Ocolul Silvic Experimental Caransebeș, UP VI Cuntu, în zona de pădure apropiată golului de munte Cuntu, a fost identificat în urma observațiilor de pe teren și satelitară un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină prezentată în imaginea următoare acoperă peste 90 ha, și nu a fost identificat prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“).

Padure virgina Cuntu V after

Coordonatele poligonului trupului de pădure ce îndeplinește criteriile și indicatorii O.M. 3397/2012 (evidențiat cu verde) pot fi descărcate de aici: poligon Cuntu.

Fotografii privind situația pădurii se pot vedea accesând linkul:

https://picasaweb.google.com/114423903412316749622/6293680605399137041?authkey=Gv1sRgCI-izYf8qqasAQ

Pentru acest trup de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Pădure virgină și cvasivirgină Cuntu

Parcela( UP VI) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
78 B da Drum utilitar pe culmea limitrofă
79 B da Drum utilitar pe culmea limitrofă
 81 B da 100 % virgină
81 C da Drum utilitar în parcelă
82 B da 100 % virgină
82 C da Padure tânară
82 V da Enclavă (parțial împadurită)
83 B da 100 % virgină
83 C da 100 % virgină
84 B da Drum pe culmea limitrofă

Tabel: Situația UA din UP VI Cuntu, OSE Caransebeș, capătul văii pârâului Cuntu (Sebeșel)

 

Este de neînțeles că această pădure neatinsă de lucrări silvice nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra, dar nici pădurile învecinate (Pădurea Virgină din Valea Olteana/ OS Oțelu Roșu – la nord, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 7 / 22.02.2016 și Pădurea Virgină Muroniu-Baloșu/ OS Teregova – la sud, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 23 / 07.06.2016) nu au fost identificate corespunzător (cu excepția unui poligon doar într-un sfert din padurea virgină din Valea Olteana). După cum se poate vedea în explicațiile din imaginea prezentată, la poalele Muntelui Țarcu în zona limitrofă pajiștilor alpine s-au conservat păduri virgine și cvasivirgine care formează o bandă continuă ce se întinde pe cuprinsul mai multor ocoale și unități administrativ-teritoriale, și măcar aceste păduri din situl Natura 2000 Munții Țarcu ar trebui protejate.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelul de mai sus.
 2. Încadrarea parcelelor din tabel în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine,  și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.

Sesizare păduri virgine în bazinul Râului Lung – OS Teregova

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurilor virgine existente (mai multe sute de hectare încă în picioare, neacoperite și neidentificate prin studiul PIN-Matra) în bazinele hidrografice ale pâraielor Muroniu, Baloșu, Roșia, Drăganul și Izvorul Rece (afluenți ai Râului Lung) , OS Teregova UP I Răul Lung, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 23 /7.06.2016

Sesizare,

Referitoare la pădurile virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Râul Lung

 

Către:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

Garda Forestieră Caraș-Severin,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP I Râul Lung, în zona de pădure apropiată golului de munte Baloșu-Zănoaga, în bazinele hidrografice ale pâraielor Muroniu, Baloșu, Roșia, Drăganul și Izvorul Rece (afluenți ai Râului Lung) au fost identificate în urma observațiilor de pe teren și satelitare trei trupuri de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinesc criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Aceste trupuri de pădure virgină/cvasivirgină prezentate în imaginea următoare acoperă fiecare o suprafață de peste 100 de ha, și nu au fost identificate prin studiul Pin-Matra („Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“).

PV Raul Lung

Imaginea Google Earth cu trupurile de pădure virgină/cvasivirgină este disponibilă la acest link.

Coordonatele poligoanelor care considerăm că îndeplinesc criteriile și indicatorii O.M. 3397/2012 (evidențiate cu verde) pot fi descărcate de aici: poligoane Râul Lung.

Fotografii privind situația pădurii se pot vedea accesând linkul:

https://picasaweb.google.com/114423903412316749622/6293441434010428401?authkey=Gv1sRgCI6-9836sNfr-gE

Pentru aceste trupuri de pădure, detaliem parcelele silvice în tabelele următoare:

Trup 1,  Pădure virgină și cvasivirgină Muroniu-Baloșu

Parcela( UP I) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
40 B de verificat  Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani).
41 A de verificat Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani).
41 B da 100 % virgină
42 da 100 % virgină
43 A da 100 % virgină
43 B da grohotis
43 C da 100 % virgină
44 A da 100 % virgină
44 B da 100 % virgină
44 C da Tăieri conservare <10%,  în partea inferioară.
49 B da Tăieri conservare <10%, în partea inferioară
49 C de verificat da În imaginile din aer apare intactă.
49 D de verificat da În imaginile din aer apare intactă.
50 B de verificat da În imaginile din aer apare intactă.
50 D de verificat da În imaginile din aer apare intactă.
51 C da 100 % virgină

Tabelul 1: situația parcelelor din OS Teregova UP I Râul Lung, pâraiele Muroniu și Baloșu

 

Trup II,  Pădure virgină și cvasivirgină Drăganu-Roșia

Parcela( UP I) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
66 A da Tăieri conservare <10%, în partea vestică
66 B da Tăieri conservare <10%, în partea vestică
66 N da Enclave (poieni)
67 A da Tăieri conservare <10%
67 B da Tăieri conservare <10%, în partea inferioară.
67 C da 100 % virgină
67 N, V da Ravene, enclave împădurite
68 de verificat Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 30%, se poate subparcela pt. includerea părții superioare (ce a rămas în picioare) în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani).
70 A de verificat Parcursă cu taieri progresive, jumătatea superioară este rămasă in picioare. Se poate subparcela pentru includere în TI.
71 A de verificat Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 30%, se poate subparcela pt. includerea părții superioare (ce a rămas în picioare) în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani).
71 B da 100 % virgină

Tabelul 2: situația parcelelor din OS Teregova UP I Râul Lung, pâraiele Drăganu și Roșia

Trup III,  Pădure virgină și cvasivirgină Izvorul Rece-Culmea Zănoaga

Parcela( UP I) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
83 A da Parcursă cu taieri și afectată  în partea superioară se poate subparcela pt. includerea părții compacte ce a rămas în picioare în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani).
83 B da 100 % virgină
83 C da 100 % virgină
84 A da 100 % virgină
84 B da 100 % virgină
84 C da 100 % virgină
85 B da 100 % virgină
86 B da 100 % virgină
87 C da 100 % virgină
91 B da În imagini apare intactă
92 B da În imagini apare intactă

Tabelul 3: situația parcelelor din OS Teregova UP I Râul Lung, Izvorul Rece-Culmea Zănoaga

Este de neînțeles că nici una din aceste suprafețe nu au fost evidențiate de studiul PIN Matra, mai ales că la data efectuării acestui studiu unele parcele erau încă virgine, dar între timp au fost afectate cu lucrări de conservare sau chiar progresive. Acest lucru denotă lacune ale studiului PIN Matra, și arată faptul că solicitările noastre exprimate prin adresa nr. 22/31.05.2016 trimisă către MMAP  și  Grupul de Lucru pentru păduri sunt pe deplin justificate.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele din tabelele 1, 2, 3 de mai sus.
 2. Investigarea stării parcelelor din tabele privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 și subparcelarea celor afectate parțial (acolo unde este cazul) pentru includerea zonelor de pădure pluriene neafectate până în prezent în noi subparcele, care să fie protejate conform OM 3397/2012 și alăturate trupurilor de pădure virgină/cvasivirgină principale.
 3. Încadrarea parcelelor din tabelă și a subparcelelor rezultate aplicând punctul 2 (de mai sus) în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine,  și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.

 

Padurea Olteana e salvată!

RO / ENG, Mai 2016:

Pădurea virgină Olteana din munții Țarcu salvată de la drujbă!
Confirmată drept virgină în anul 2005, pădurea aflată în proprietatea statului a devenit imediat ținta firmelor de exploatare și jumătate din ea a fost deja compromisă.

Olteana a fost abandonată de Guvern și nu a fost validată pentru a intra în catalogul național al pădurilor virgine. De ce?

Pentru că nu include suficient lemn mort și că în fagete au aparut exemplare de molid.

În luna februarie pădurea era deja marcată pentru a fi pusă la pământ. Însă în urma eforturilor Asociațiilor Altitudine și Agent Green de anul acesta, Garda Forestieră a confirmat ca 419 hectare din bazinul Olteana sunt încă păduri virgine și ca vor intra în catalog.

Iata cateva fotografii cu Olteana si echipa care a lucrat pentru salvarea ei.

Raspunsul Direcției Silvice Reșița cu privire la sesizarea noastră aici:  http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana

_____________________________

Olteana primeval forest from Tarcu mountains saved from chainsaw
Confirmed as a virgin (primeval) forest in year 2005, the state owned forest soon became the target of logging companies and about half of it is already lost.

Olteana was abandoned by the Government and has not been validated to enter the national catalogue of virgin forests. Why? Because it was found that it does not include enough dead wood and the beech forests there contain now some spruce.

In february this year the forest was already marked for immediate logging. Altitudine and Agent Green Associations did not gave up on Olteana and made significant efforts to save it. Following the presure now 419 hectares of primeval (virgin) forests will enter the catalogue.

Here are a few photos from Olteana and the team that worked to save it.

Foto © AGENT GREEN 2016


Sesizare padure virgină Pleșa – OS Teregova

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine de peste 100 ha existente (încă) pe versantul sudic al Culmii Pleșa, OS Teregova, conform O.M. 3397/2012.

Nr. 19 /6.05.2016

 Sesizare,

 Referitoare la pădurile virgine/cvasivirgine din zona Munților Țarcu, Culmea Plesa

Către

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Teregova

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informam că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Teregova, UP I Râul Lung, în zona culmii Pleșa a fost identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare, dar și conform studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

Trupul de pădure virgină/cvasivirgină care se poate identifica pe Culmea Pleșa cuprinde în prezent o suprafață de peste 100 ha, dar localizarea acestuia prin studiul Pin-Matra a avut erori de poziționare și delimitare, după cum arată imaginea următoare:

Coordonatele poligonului de pe culmea Pleșa, OS Teregova, pe care îl considerăm că îndeplinește cerințele O.M. 3397/2012 (evidențiat cu verde) pot fi descărcate de aici: poligon Pleșa.

Fotografii din pădurea respectivă, din parcelele 35A, 32A, 31B, 31A se pot vedea accesând:

https://picasaweb.google.com/114423903412316749622/6281073519178380385?authkey=Gv1sRgCLu5laK90uf3Jg#

Pentru această pădure virgină/cvasivirgină, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Parcela( UP I) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații*
17 B de verificat Posibile tăieri, in imagini satelitare apare intactă.
17 C da 100 % virgină
17 D de verificat Drum de tractor la baza parcelei,  posibile tăieri recente
18 B da 100 % virgină
18 C da 100 % virgină
26 B da 100 % virgină
27 B da 100 % virgină
28 B da 100 % virgină
29 B da 100 % virgină
30 de verificat Drumuri de tractor prin parcelă,  tăieri <15%. În imaginile din aer  apare intactă.
31 A da Drum forestier în parcelă, tăieri conservare <15%. În imaginile din aer  apare intactă.
31 B da 100 % virgină
32 A Jumătatea superioară Parcursă cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani)
32 C da Drum de tractor la baza parcelei,  posibile tăieri recente
33 C de verificat Drum forestier în parcelă, tăieri  <15%
34 B de verificat Drum forestier în parcelă, tăieri  <15%
35 A de verificat A fost virgină, dar este afectată de tăieri masive recente. Se poate subparcela daca a mai rămas ceva bucată de pădure în picioare. Din restul de pădure se poate delimita o zonă tampon.

Tabelul 1: situația parcelelor cu pădure virgină/cvasivirgină de pe Culmea Pleșa, OS Teregova

(*) Notă: Părți din parcelele 18B, 26B, 27B, 28B, 29B, 30, 31A, 31B și 32A au fost cuprinse într-un poligon rezultat în urma studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, alături de părți din alte parcele deja exploatate la vremea respectivă (26A, 27A, 28A, 29A – cuprinse și ele în poligonul Pin-Matra, în mod eronat). Se poate constata că studiul Pin-Matra a plasat poligonul inexact pe hartă și a omis să includă alte suprafețe alăturate ce cuprindeau păduri seculare, în parcelele 30, 32A, 33C, 34B și 35A. Acestea ultimele în prezent sunt puternic afectate de tăieri în partea inferioară (mai accesibilă), dar încă mai conțin suprafețe de pădure neatinsă rămasă în picioare, și vă rugăm să aveți în vedere subparcelarea lor pentru a salva partea de pădure seculară rămasă intactă spre culme.

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele cuprinse în tabel, până la lămurirea completă a situației.
 2. Investigarea stării parcelelor 30, 32A, 32C, 33C, 34B, 35A privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 și subparcelarea lor acolo unde este cazul pentru includerea zonelor de pădure pluriene neafectate până în prezent în noi subparcele, care să fie protejate conform OM 3397/2012 și alăturate trupului de pădure virgină/cvasivirgină principal de pe Culmea Pleșa.
 3. Încadrarea parcelelor din tabelă și a subparcelelor rezultate aplicând punctul 2 (de mai sus) în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine,  și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  tăieri conform amenajamentelor în derulare.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.

Asociația Altitudine   &   Agent Green

www.tarcu.ro      /  www.agentgreen.ro

Seminar Expo USAMVB

Pădurile seculare ale Banatului – Seminar și expoziție fotografică

În data de 14.04.2016 organizăm seminarul și expoziția fotografică ‘Pădurile seculare ale Banatului (virgine/cvasivirgine)’ în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘Regele Mihai I al României’ din Timisoara (USAMVBT),  adresat studenților de la specialitațile silvicultură, sțiinte naturale și protecția mediului și altor factori interesați.

Seminarul va începe la ora 15 în Amfiteatrul A2 al Facultății de Agricultură. Vor avea loc prezentări despre pădurile seculare (virgine și cvasivirgine) și modalități de a le conserva pe termen lung, susținute de dr. ing. Daniel Turcu (INCDS Timisoara) și Asociația Altitudine.

Expoziția fotografică va avea vernisajul la ora 16.30 și va putea fi vizionată în holul rectoratului universității în următoarele două saptămani.

Seminar Expo USAMVB

12472818_1053860221339355_7882616247003546195_n

Despre păduri virgine

Se taie în pădurile virgine, chiar în momentul de față!

Sesizări depuse de noi (până acum):

Se taie legal, cu acte, ignorând prevederile legislative care protejează aceste păduri naturale, bătrâne, de importanță capitală pentru ecosistem (Old Growth Forests).

Imaginea de mai jos e din 2010. Între timp, padurea virgina a fost accesată… un drum nou de tractor pe vale, și naturalul a dispărut, pentru totdeauna!

DSC02793Intactforest

Pădure (a fost virgină în 2010) pe Valea Hidegului. Acum avem drum în locul respectiv.

În data de 4 Martie 2016 am fost invitați la Radio Timișoara la emisiunea ‘Vestul Zilei’ să vorbim despre situația dramatică a pădurilor virgine (din Munții Țarcu, din Banat și din țară, în general).

Ascultă mai jos înregistrarea emisiunii (36 minute):

Află mai multe despre situația pădurilor virgine din Țarcu (si nu numai) de aici:

http://www.vice.com/ro/read/cum-ajunge-lemnul-dintr-o-padure-virgina-din-romania-in-biroul-tau-699 

 

Unele din aceste păduri au fost deja marcate pentru tăiere!!!

12472818_1053860221339355_7882616247003546195_n

Copaci marcați pentru tăiere într-o pădure virgină din Țarcu

Iată în partea de sus a fotografiei următoare o padure virgina din Munții Țarcu, complet distrusă. În partea de jos este padurea virgină care înca poate fi salvată.

12718392_1053864034672307_3328571310195039320_n

Avem nevoie de păduri virgine?

Împreună cu Agent Green am început în 2016 demersurile pentru salvarea ultimelor păduri virgine din Munții Țarcu.


O altă initiativă de conservare a pădurilor virgine din zonă o derulează WWF Romania. Detalii aici.

Cum să salvezi o pădure seculară?  – articol TOTB

Joi, 25 februarie 2016, a avut loc Forumul Pădurilor – de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă, organizat de Greenpeace România, WWF România, Fundația Eco-Civica și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate.
În cadrul acestui eveniment organizațiile de mediu și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au semnat o declarație care cuprinde o viziune despre viitorul pădurilor din România și un set de măsuri și obiective concrete pentru protejarea pădurilor, pentru anul 2016 cât și în orizontul 2020 (sursa: WWF Romania)

Vezi la ce s-a angajat ministerul pentru protejarea pădurilor!

Află mai multe despre pădurile virgine și de ce sunt ele importante pentru biodiversitate!

Trup Olteana nr

Adresă referitoare la pădurea virgină din Valea Olteana

Agent GreenAsociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine de peste 500 ha existente (încă) în bazinul văii Olteana din Munții Țarcu, conform O.M. 3397/2012.

Totodată, au fost semnalate abateri de la normele silvice cu privire la exploatările forestiere din același bazin hidrografic.

 

Nr. 7 /22.02.2016

Adresă,

Referitoare la padurile virgine din zona Munților Țarcu, Valea Olteana

Către

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri

Garda Forestieră Timișoara,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Reșița,

Ocolul Silvic Oțelu Roșu

Copie: MMAP – Departamentul Arii Naturale Protejate, WWF Romania, alte ONG-uri

 

Stimate doamne, stimați domni,

 

Vă informam că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Oțelu Roșu, UP VII, în valea superioară a pârâului Olteana a fost identificat în urma observațiilor de pe teren, satelitare, dar și conform studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, un trup de pădure cu parcele virgine si cvasivirgine ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012.

 

Trupul de pădure virgină/cvasivirgină identificat în Valea Olteana cuprinde în prezent o suprafață ce depășește 500 ha, semnificativ mai mare decât aria evidențiată prin studiul Pin-Matra, ca în imagine:

Trup Olteana nr

Imaginea Google Earth cu trupul de pădure virgină/cvasivirgină se poate vedea la acest link.

Pentru această pădure virgină/cvasivirgină, detaliem parcelele silvice în tabelul următor:

Parcela( UP VII) Pădure virgină Pădure cvasivirgină Observații
76 C da Drum tractor, tăieri de conservare/accidentale <15%
76 D da 100 % virgină
79 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
79 B da 100 % virgină
81 A da Drum forestier în partea inferioară, tăieri conservare <15%
81 B da 100 % virgină
82 A da Drum forestier în partea inferioară, tăieri conservare <15%
82 B da 100 % virgină
84 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
84 B da 100 % virgină
87 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
87 B da 100 % virgină
88 A da Drum de tractor la baza parcelei, fără tăieri
88 B da 100 % virgină
90 A da 100 % virgină
90 B da 100 % virgină
93 A da 100 % virgină
93 B da 100 % virgină
94 A da 100 % virgină
94 B da Virgină, 2-3 cioate lângă stână
97 A da Drum forestier în partea superioară, tăieri <15%
97 B da Drum forestier în partea inferioară, tăieri <15%
98 A * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
98 B da Pășune împădurită natural, molidiș tânăr
99 * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
100 * da Tăieri 2011/2012, în suprafață <15%
101 da 100 % virgina
102 A, B da A fost virgină, parcursă recent cu taieri progresive și afectată  în proporție de 50%, se poate subparcela pt. includere în TI. Restul de pădure poate deveni zonă tampon (cvasivirgină în 30-70 ani)

Tabelul 1: situația parcelelor cu pădure virgină/cvasivirgină din cursul superior al văii Olteana

 

(*) Notă: Parcelele 98A, 99 și 100 au fost cuprinse în studiului „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“, dar ignorându-se rezultatele acestui studiu au fost accesate în perioada 2011/2012.

 

Parcelele adiacente 102B, 103A, 103B, 104A, 104B, 105B, 105C și o parte din parcela 102A, corespundeau criteriilor de desemnare pentru păduri cvasivirgine la data apariției O.M. 3397/2012, dar au fost accesate și brăcuite după 2012 cu bună știință, în contradicție cu acest ordin. În prezent sunt puternic afectate de tăieri. Aceste parcele nu mai îndeplinesc în prezent criteriile pentru a fi încadrate sub regim de protecție. În parcela 102A însă se mai poate identifica o posibilă subparcelă ca și pădure cvasivirgină (cuprinsă în tabel), iar restul parcelei poate fi prevăzută ca și zonă tampon.

 

Mai menționăm că în parcela 97A am identificat mai multi arbori cu vârste peste 120 ani marcați pentru tăiere, în acest fel încalcându-se cu buna știință O.M. 3397/2012.

 

Date fiind cele de mai sus, solicităm conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență:

 

 1. Sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele cuprinse în tabel.
 2. Scoaterea (renunțarea) de la exploatare, cât și eliminarea de la licitațiile pentru atribuirea masei lemnoase a volumului de masă lemnoasă aferent arborilor deja marcați pentru tăiere, cuprinși în oricare din parcelele din tabel (a se vedea arborii cuprinși în 97A, 97B, 88A, 88B).
 3. Încadrarea tuturor parcelelor din tabelă în amenajamentul silvic în tipul I funcțional (TI), categoria funcţională „1,5j – păduri virgine“ și „1,5o – păduri cvasivirgine“, conform O.M. mentionat, după caz.
 4. Subparcelarea parcelei 102A și includerea zonei de pădure plurienă neafectată până în prezent într-o nouă subparcelă, care să fie inclusă în tipul I funcțional (TI).
 5. Investigarea stării parcelelor adiacente 75A, 72A, 72B, 72C, 70A, 70B, 70C, 67A, 67B, 67C, 69A, 69B, 69C și 69D privind respectarea criteriilor și indicatorilor din O.M. 3397/2012 în vederea extinderii acestui trup de padure virgină/cvasivirgină în bazinul pârâului Mărășesti.

 

De asemenea, solicităm Gărzii Forestiere să verifice aplicarea și respectarea normelor forestiere de către personalul silvic și subcontractorii care au exploatat masa lemnoasă din parcelele 76C (probleme constatate: târâre bușteni prin albia pârâului, multe deșeuri de plastic aruncate sub rampă), 99/100 (problemă: drum de tractor prin albia Oltenei) și 102A (problemă: târâre bușteni prin albia pârâului Șeroni). Urmați linkurile pentru înregistrari video cu faptele încriminate (disponibile pe canalul youtube mtarcu).

 

Vă mai aducem la cunoștință că studiul „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România – proiectul Pin-Matra/2001/018“ a identificat mai multe suprafețe de păduri virgine/cvasivirgine pe cuprinsul Munților Țarcu, iar în prezent se desfășoară investigații pentru determinarea exactă a suprafețelor ce respectă criteriile și indicatorii din ordin, pentru a fi desemnate ca atare.

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină, și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute pentru tăieri conform amenajamentelor în derulare.

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat și rămânem la dispozitia dumneavoastră spre a oferi sprijin în vederea conservării pădurii Olteana, dar și a celorlalte păduri virgine / cvasivirgine din Munții Țarcu și din Carpații românești în general.

Asociația Altitudine & Agent Green, 2016