Nr. 17 /08.05.2018

Sesizare,
Referitoare la intenția de exploatare a unor păduri virgine în Valea Higeg, UP IV Higeg-Noatenu, Ocolul Silvic Teregova

Către,

Ministerul Apelor și Pădurilor,

Garda Forestieră Timișoara,

Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate,

Ocolul Silvic Teregova,

RNP Romsilva, Direcția Silvică Caraș-Severin,

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea,

 

Prin prezenta dorim să vă sesizăm asupra intenției de exploatare unor păduri virgine neprotejate, dar care îndeplinesc criteriile din OM 3397/2012 în parcela 82A din UP IV, Ocolul Silvic Teregova, și vă rugăm să dispuneți sistarea acestui parchet, precum și a altor parchete similare preconizate a fi efectuate în parcele ce îndeplinesc criteriile de păduri virgine, în UP III și UP IV din Valea Higeg.

 

Asociația Altitudine a publicat recent pe situl propriu spre largă difuzare articolul-raport:

 

   1700 ha de păduri virgine pe Valea Higeg,

http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/1700-ha-paduri-virgine-in-valea-higeg

 

pe care vi-l atașăm sesizării prezente, și în care prezentăm următoarele fapte/argumente:

 

 1. În 2012, aveam 1700 ha de păduri virgine din Valea Higeg, iar trupul de pădure figura pe locul al IV-lea în Lista siturilor candidat UNESCO, conform studiilor și demersurilor efectuate de specialiști (surse: Bucovina Forestieră, Nr.14(1): 77-85, 2014, „Făgetele primare din România, o contribuţie la Patrimoniul Mondial UNESCO” și raportul întocmit la solicitarea BfN Germania).Lista sit candidat
 2. Ulterior, acțiuni concertate din partea factorilor responsabili (RNP, ICAS, ITRSV) au dus nu doar la accesarea unor parcele din UP III și UP IV în 2013/2014, dar și la omiterea/eliminarea Văii Higeg din lista cu păduri virgine propusă de România către UNESCO, aprobată în 2017, lucru pe care îl apreciem de o gravitate deosebită.

 1. Deși studii recente (sursa: WWF) confirmă alte câteva sute de ha de păduri virgine în Valea Higeg și la rândul nostru am semnalat existența altor păduri virgine neprotejate prin sesizarea 31/22.09.2016 (parcelele din UP III dintre 64B/65A și 74B/74A, neaccesate până în prezent), în 2018 regăsim în Catalogul Pădurilor Virgine doar 260 ha din cele 1700 ha estimate inițial. Acest lucru ni se pare inacceptabil și solicităm factorilor responsabili completarea Catalogului Pădurilor Virgine cu celelalte parcele din Valea Higeg, pentru care există studii disponibile și confirmate.

 

 1. Solicităm stoparea imediată a oricăror exploatări pe cale a se derula în parcelele 82A, 81A, 80A si 84A din UP IV, acestea fiind constituite în întregime din păduri virgine. După cum am prezentat în articolul referit și publicat recent pe site 1700 ha de păduri virgine pe Valea Higeg:

 

Deși parcelele 80A-84A din UP IV au fost accesate în 2013-2014 în amenajamentul precedent, la refacerea acestuia (deci în amenajamentul actual) unele dintre ele au fost subparcelate și au re-devenit păduri virgine, astfel:

 • 80A (2013) s-a împărțit în 80C (accesată lângă râu, 170-0.6-3) și 80A (neatinsă mai sus pe versant 170-0.8-3)
 • 81A (2013) s-a împărțit în 81C (accesată lângă râu, 170-0.5-3) și 81A (neatinsă mai sus pe versant 170-0.8-3)
 • 82A (2013) s-a împărțit în 82C (accesată lângă râu, 170-0.6-3) și 82A (neatinsă mai sus pe versant 170-0.8-3)
 • 84A (2013) s-a împărțit în 84C (accesată lângă râu, 170-0.6-3) și 84A (neatinsă, mai sus pe versant 170-0.8-3)
 • se poate constata din imaginile satelitare recente (2018) că parcelele actuale 77A, 78A, 79A, 80A, 81A, 82A, 84A din UP IV nu cuprind suprafețe exploatate în trecut, și deci sunt constituite în întregime din păduri virgine (rugăm a se vedea imaginea satelitară anexată, sursa: http://inspectorulpadurii.ro).
 • acest lucru se poate constata și evaluând/comparând indicii de consistență (K) ai arboretelor cuprinse în parcelele 80A, 81A, 82A, 84A (toate având K=0.8, deci fiind potențiale păduri virgine) cu cei ai parcelelor adiacente 80C, 81C, 82C, 84C (brăcuite și având K 0.5 sau 0.6).
 • Punctul fierbinte în momentul de față e parcela 82A din UP IV Higeg-Bărănel, care e pe cale a fi exploatată în această lună, deși apare pe harta satelitară ca un trup compact de pădure virgină:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSTER/schita_1231160_2018_20171016000501.pdf

Sentinel

 1.  Vă rugăm totodată să întreprindeți toate demersurile necesare (inclusive studiile de rigoare conform OM 3397/2012) pentru ca nici o altă intervenție, șub nici un fel de motiv/justificare (chiar prevăzută de amenajament) să nu mai fie permisă în oricare din parcelele din Valea Higeg estimate a fi păduri virgine în 2012, adică în cele 1727 ha identificabile în UP III și UP IV conform hărților pregătite de ICAS în 2012 pentru candidatura Văii Higeg la protecție UNESCO, anexate la raportul Ancient beech forests of Romania – the preliminary identification of potential nomination areas for the World Heritage List. Project Report (contract no.8789/02.05.2012, Bundesamt für Naturschutz-ICAS), București, 250 p.„).

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.