Nr. 07 /28.03.2018

Sesizare,

Referitoare la intenția de exploatare a unor posibile păduri virgine și cvasivirgine lângă rezervația Izvoarele Nerei, Ocolul Silvic Mehadia

Către

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Garda Forestieră Timișoara, Ocolul Silvic Mehadia, Directia Silvică Caraș-Severin,

Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra a unor cazuri de avizare a unor parchete de exploatare forestieră în unități amenajistice care pot îndeplini criteriile din OM 3397/2012 pentru păduri virgine, respectiv cvasivirgine în cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, OS Mehadia, la est de rezervația UNESCO Izvoarele Nerei din Munții Semenic.

Unitățile amenajistice care pot îndeplini criteriile din OM 3397/2012 fac parte din UP III Mehadica, OS Mehadia, iar 3 parchete au fost scoase la licitație pentru a fi exploatate anul acesta. Cele 3 parchete se află în UA 129, 130 și 159A:

UP III, UA 129:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/schita_1225215_2018_20171012111108.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/apv_1225215_2018_20171012111044.pdf

UP III, UA 130:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/schita_1225417_2018_20171012112426.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/apv_1225417_2018_20171012112400.pdf

UP III, UA 159A:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/schita_1225520_2018_20171012114750.pdf http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSMEH/apv_1225520_2018_20171012114739.pdf

 

După informațiile din amenajamentul silvic și cele satelitare aceste păduri sunt intacte, aflându-se  la est de rezervația UNESCO Izvoarele Nerei din Parcul Național Semenic-Cheile Carașului. Menționăm că aceste suprafețe nu au fost incluse în proiectul Pin-Matra din 2005, dar considerăm că îndeplinesc criteriile și indicatorii din OM 3397/2012.

Vă rugăm să verificați dacă cele 3 unități amenajistice îndeplinesc criteriile și indicatorii de păduri virgine/cvasivirgine și daca s-a mai exploatat anterior în aceste parcele. În cazul în care ele pot fi încadrate ca și păduri virgine/cvasivirgine conform OM 3397/2012, vă solicităm să nu permiteți autorizarea acestor parchete, să anulați APV-urile respective și să notificați ocolul silvic Mehadia asupra acestor constatări, pentru a include respectivele parcele în categoria T1 non-intervenție.

De asemenea vă rugăm să verificați și parcelele adiacente lor dacă îndeplinesc criteriile și indicatorii din OM 3397/2012, precum și dacă s-au efectuat exploatări anterioare în acestea și în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public să ne comunicați rezultatul verificărilor acestor parcele, după cum urmează:

 

Parcela (UP III) Pădure virgină / cvasivirgină Observații/informații amenajament
128A Partial accesată – de verificat dacă au rămas porțiuni intacte 180-0.8-2
129 DA 160-0.8-2 – parchet în 2018
130 DA 160-0.8-2 – parchet în 2018
131A DA 180-0.8-2
132A DA 180-0.8-2
133A Partial accesată – de verificat dacă au rămas porțiuni intacte 180-0.8-2
134A De verificat 145-0.8-2
135 De verificat 180-0.8-2
136 Partial accesată – de verificat dacă au rămas porțiuni intacte 180-0.8-2
137A De verificat 180-0.8-2
138A De verificat 180-0.8-2
143A De verificat 180-0.8-2
144B DA 180-0.8-2
145A DA 180-0.8-2
146A DA 180-0.8-2
147A DA 180-0.8-2
148A DA 180-0.8-2
149A DA 190-0.8-2
159A De verificat 180-0.7-2 – parchet în 2018

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență aceste trupuri de pădure rămase în stare virgină/cvasivirgină și pentru a fi incluse în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea lor chiar dacă au fost prevăzute  exploatări conform amenajamentelor în derulare.

În concluzie vă rugăm să nu permiteți autorizarea celor 3 parchete până la clarificarea situației și să ne comunicați rezultatul verificărilor dvs, precum și măsurile dispuse.

 

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.